XSMB Thứ 6 - Xổ Số Miền Bắc Thứ 6

XSMB Thứ 6 ngày 23/02/2024

XSMB» XSMB Thứ 6» XSMB 23/02/2024

2GE - 5GE - 10GE - 11GE - 14GE - 15GE - 18GE - 19GE
ĐB16053
G.188635
G.225337 63488
G.359775 29439 27290 24040 82530 67189
G.40547 6741 7941 7289
G.57824 5469 8625 7168 1204 5983
G.6308 973 820
G.779 00 93 45
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
004, 08, 00090, 40, 30, 20, 00
1-141(2)
224, 25, 202-
335, 37, 39, 30353, 83, 73, 93
440, 47, 41(2), 45424, 04
553535, 75, 25, 45
669, 686-
775, 73, 79737, 47
888, 89(2), 83888, 68, 08
990, 93939, 89(2), 69, 79
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
004, 08, 0090, 40, 30, 20, 00
1-41(2)
224, 25, 20-
335, 37, 39, 3053, 83, 73, 93
440, 47, 41(2), 4524, 04
55335, 75, 25, 45
669, 68-
775, 73, 7937, 47
888, 89(2), 8388, 68, 08
990, 9339, 89(2), 69, 79
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 53
Từ 2022 đến 2023Giải Đặc Biệt: 8 lầnLoto: 193 lần
Từ 2023 đến (23/02/2024)Giải Đặc Biệt: 3 lầnLoto: 108 lần
photoChụp ảnh

XSMB» XSMB Thứ 6» XSMB 16/02/2024

3FX - 5FX - 6FX - 11FX - 13FX - 16FX - 19FX - 20FX
ĐB34864
G.100693
G.297331 18776
G.356995 55805 26599 22435 58098 35835
G.48683 1661 7450 8941
G.58695 2954 6320 0276 2666 1431
G.6720 634 467
G.798 29 58 84
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
005050, 20(2)
1-131(2), 61, 41
220(2), 292-
331(2), 35(2), 34393, 83
441464, 54, 34, 84
550, 54, 58595(2), 05, 35(2)
664, 61, 66, 67676(2), 66
776(2)767
883, 84898(2), 58
993, 95(2), 99, 98(2)999, 29
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
00550, 20(2)
1-31(2), 61, 41
220(2), 29-
331(2), 35(2), 3493, 83
44164, 54, 34, 84
550, 54, 5895(2), 05, 35(2)
664, 61, 66, 6776(2), 66
776(2)67
883, 8498(2), 58
993, 95(2), 99, 98(2)99, 29
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 64
Từ 2022 đến 2023Giải Đặc Biệt: 10 lầnLoto: 212 lần
Từ 2023 đến (16/02/2024)Giải Đặc Biệt: 7 lầnLoto: 105 lần
photoChụp ảnh

SXMB Thứ 6 ngày 02/02/2024

XSMB» XSMB Thứ 6» XSMB 02/02/2024

1FL - 2FL - 9FL - 13FL - 14FL - 16FL - 17FL - 20FL
ĐB28174
G.106876
G.266471 38080
G.394163 33797 50042 94635 65908 04190
G.48084 7218 0384 3702
G.52551 4867 7331 8796 6677 5394
G.6755 539 280
G.793 55 68 05
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
008, 02, 05080(2), 90
118171, 51, 31
2-242, 02
335, 31, 39363, 93
442474, 84(2), 94
551, 55(2)535, 55(2), 05
663, 67, 68676, 96
774, 76, 71, 77797, 67, 77
880(2), 84(2)808, 18, 68
997, 90, 96, 94, 93939
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
008, 02, 0580(2), 90
11871, 51, 31
2-42, 02
335, 31, 3963, 93
44274, 84(2), 94
551, 55(2)35, 55(2), 05
663, 67, 6876, 96
774, 76, 71, 7797, 67, 77
880(2), 84(2)08, 18, 68
997, 90, 96, 94, 9339
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 74
Từ 2022 đến 2023Giải Đặc Biệt: 3 lầnLoto: 200 lần
Từ 2023 đến (02/02/2024)Giải Đặc Biệt: 2 lầnLoto: 108 lần
photoChụp ảnh

KQXSMB Thứ 6 ngày 26/01/2024

XSMB» XSMB Thứ 6» XSMB 26/01/2024

1FB - 2FB - 5FB - 6FB - 7FB - 8FB - 10FB - 20FB
ĐB20347
G.129197
G.219218 63399
G.382560 80548 17544 73396 45107 10888
G.44359 6568 4811 1038
G.51823 8447 2579 2491 2352 8442
G.6947 733 318
G.758 56 20 06
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
007, 06060, 20
118(2), 11111, 91
223, 20252, 42
338, 33323, 33
447(3), 48, 44, 42444
559, 52, 58, 565-
660, 68696, 56, 06
779747(3), 97, 07
888818(2), 48, 88, 68, 38, 58
997, 99, 96, 91999, 59, 79
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
007, 0660, 20
118(2), 1111, 91
223, 2052, 42
338, 3323, 33
447(3), 48, 44, 4244
559, 52, 58, 56-
660, 6896, 56, 06
77947(3), 97, 07
88818(2), 48, 88, 68, 38, 58
997, 99, 96, 9199, 59, 79
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 47
Từ 2022 đến 2023Giải Đặc Biệt: 7 lầnLoto: 189 lần
Từ 2023 đến (26/01/2024)Giải Đặc Biệt: 4 lầnLoto: 105 lần
photoChụp ảnh

XSMB» XSMB Thứ 6» XSMB 19/01/2024

1ET - 4ET - 5ET - 8ET - 9ET - 11ET - 13ET - 19ET
ĐB14609
G.136645
G.212735 35132
G.385646 63234 96221 05950 51526 75074
G.46682 9638 7631 3787
G.57833 7893 7435 8411 0155 6886
G.6075 481 224
G.717 69 88 61
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
009050
111, 17121, 31, 11, 81, 61
221, 26, 24232, 82
335(2), 32, 34, 38, 31, 33333, 93
445, 46434, 74, 24
550, 55545, 35(2), 55, 75
669, 61646, 26, 86
774, 75787, 17
882, 87, 86, 81, 88838, 88
993909, 69
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
00950
111, 1721, 31, 11, 81, 61
221, 26, 2432, 82
335(2), 32, 34, 38, 31, 3333, 93
445, 4634, 74, 24
550, 5545, 35(2), 55, 75
669, 6146, 26, 86
774, 7587, 17
882, 87, 86, 81, 8838, 88
99309, 69
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 09
Từ 2022 đến 2023Giải Đặc Biệt: 6 lầnLoto: 178 lần
Từ 2023 đến (19/01/2024)Giải Đặc Biệt: 2 lầnLoto: 99 lần
photoChụp ảnh

XSMB» XSMB Thứ 6» XSMB 12/01/2024

2EL - 3EL - 4EL - 5EL - 7EL - 8EL - 10EL - 12EL
ĐB13113
G.139786
G.266200 15781
G.357716 05600 89058 37477 31125 85815
G.42872 4210 3055 7656
G.55975 9865 4483 4984 9833 9996
G.6906 600 547
G.702 93 53 59
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
000(3), 06, 02000(3), 10
113, 16, 15, 10181
225272, 02
333313, 83, 33, 93, 53
447484
558, 55, 56, 53, 59525, 15, 55, 75, 65
665686, 16, 56, 96, 06
777, 72, 75777, 47
886, 81, 83, 84858
996, 93959
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
000(3), 06, 0200(3), 10
113, 16, 15, 1081
22572, 02
33313, 83, 33, 93, 53
44784
558, 55, 56, 53, 5925, 15, 55, 75, 65
66586, 16, 56, 96, 06
777, 72, 7577, 47
886, 81, 83, 8458
996, 9359
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 13
Từ 2022 đến 2023Giải Đặc Biệt: 10 lầnLoto: 213 lần
Từ 2023 đến (12/01/2024)Giải Đặc Biệt: 4 lầnLoto: 103 lần
photoChụp ảnh

XSMB» XSMB Thứ 6» XSMB 05/01/2024

3EB - 4EB - 8EB - 11EB - 12EB - 13EB - 17EB - 20EB
ĐB38267
G.108715
G.271363 28859
G.350469 00804 01569 47304 36547 91458
G.45367 6717 9652 1153
G.59201 2426 2161 8950 6793 5932
G.6011 537 441
G.796 63 69 45
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
004(2), 01050
115, 17, 11101, 61, 11, 41
226252, 32
332, 37363(2), 53, 93
447, 41, 45404(2)
559, 58, 52, 53, 50515, 45
667(2), 63(2), 69(3), 61626, 96
7-767(2), 47, 17, 37
8-858
993, 96959, 69(3)
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
004(2), 0150
115, 17, 1101, 61, 11, 41
22652, 32
332, 3763(2), 53, 93
447, 41, 4504(2)
559, 58, 52, 53, 5015, 45
667(2), 63(2), 69(3), 6126, 96
7-67(2), 47, 17, 37
8-58
993, 9659, 69(3)
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 67
Từ 2022 đến 2023Giải Đặc Biệt: 11 lầnLoto: 196 lần
Từ 2023 đến (05/01/2024)Giải Đặc Biệt: 6 lầnLoto: 99 lần
photoChụp ảnh

Thông tin về xổ số miền Bắc thứ 6