XSMB Thứ 6 - Xổ Số Miền Bắc Thứ 6

XSMB Thứ 6 ngày 29/09/2023

XSMB» XSMB Thứ 6» XSMB 29/09/2023

1ZP - 3ZP - 4ZP - 5ZP - 6ZP - 7ZP - 9ZP - 18ZP
ĐB07044
G.188675
G.245097 40581
G.345021 76164 14457 24067 57789 44804
G.47218 1041 6089 3633
G.58752 2066 9926 1433 2605 2330
G.6109 055 432
G.779 88 59 19
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
004, 05, 09030
118, 19181, 21, 41
221, 26252, 32
333(2), 30, 32333(2)
444, 41444, 64, 04
557, 52, 55, 59575, 05, 55
664, 67, 66666, 26
775, 79797, 57, 67
881, 89(2), 88818, 88
997989(2), 09, 79, 59, 19
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
004, 05, 0930
118, 1981, 21, 41
221, 2652, 32
333(2), 30, 3233(2)
444, 4144, 64, 04
557, 52, 55, 5975, 05, 55
664, 67, 6666, 26
775, 7997, 57, 67
881, 89(2), 8818, 88
99789(2), 09, 79, 59, 19
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 44
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 5 lầnLoto: 184 lần
Từ 2022 đến (29/09/2023)Giải Đặc Biệt: 6 lầnLoto: 166 lần
Chụp ảnh

XSMB» XSMB Thứ 6» XSMB 22/09/2023

3ZX - 6ZX - 7ZX - 8ZX - 12ZX - 15ZX
ĐB22714
G.166480
G.236490 79715
G.356683 54921 79449 80550 24952 86607
G.48307 1435 0484 0941
G.51863 0675 5349 9969 1503 4197
G.6826 983 510
G.780 00 67 31
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
007(2), 03, 00080(2), 90, 50, 10, 00
114, 15, 10121, 41, 31
221, 26252
335, 31383(2), 63, 03
449(2), 41414, 84
550, 52515, 35, 75
663, 69, 67626
775707(2), 97, 67
880(2), 83(2), 848-
990, 97949(2), 69
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
007(2), 03, 0080(2), 90, 50, 10, 00
114, 15, 1021, 41, 31
221, 2652
335, 3183(2), 63, 03
449(2), 4114, 84
550, 5215, 35, 75
663, 69, 6726
77507(2), 97, 67
880(2), 83(2), 84-
990, 9749(2), 69
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 14
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 4 lầnLoto: 187 lần
Từ 2022 đến (22/09/2023)Giải Đặc Biệt: 6 lầnLoto: 151 lần
Chụp ảnh

SXMB Thứ 6 ngày 15/09/2023

XSMB» XSMB Thứ 6» XSMB 15/09/2023

1YF - 3YF - 7YF - 8YF - 10YF - 13YF - 14YF - 19YF
ĐB13720
G.108293
G.239853 99463
G.340902 18299 67472 71197 09602 98672
G.46266 7877 7531 1382
G.58533 8041 0107 1775 2242 9568
G.6692 139 713
G.700 90 14 61
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
002(2), 07, 00020, 00, 90
113, 14131, 41, 61
220202(2), 72(2), 82, 42, 92
331, 33, 39393, 53, 63, 33, 13
441, 42414
553575
663, 66, 68, 61666
772(2), 77, 75797, 77, 07
882868
993, 99, 97, 92, 90999, 39
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
002(2), 07, 0020, 00, 90
113, 1431, 41, 61
22002(2), 72(2), 82, 42, 92
331, 33, 3993, 53, 63, 33, 13
441, 4214
55375
663, 66, 68, 6166
772(2), 77, 7597, 77, 07
88268
993, 99, 97, 92, 9099, 39
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 20
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 5 lầnLoto: 198 lần
Từ 2022 đến (15/09/2023)Giải Đặc Biệt: 5 lầnLoto: 170 lần
Chụp ảnh

KQXSMB Thứ 6 ngày 08/09/2023

XSMB» XSMB Thứ 6» XSMB 08/09/2023

2YP - 4YP - 6YP - 8YP - 9YP - 10YP
ĐB13676
G.124740
G.256012 32207
G.350515 81421 34783 31017 30582 37899
G.43520 0313 6597 2690
G.55491 7633 7787 7739 0294 9275
G.6594 073 755
G.725 94 51 23
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
007040, 20, 90
112, 15, 17, 13121, 91, 51
221, 20, 25, 23212, 82
333, 39383, 13, 33, 73, 23
440494(3)
555, 51515, 75, 55, 25
6-676
776, 75, 73707, 17, 97, 87
883, 82, 878-
999, 97, 90, 91, 94(3)999, 39
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
00740, 20, 90
112, 15, 17, 1321, 91, 51
221, 20, 25, 2312, 82
333, 3983, 13, 33, 73, 23
44094(3)
555, 5115, 75, 55, 25
6-76
776, 75, 7307, 17, 97, 87
883, 82, 87-
999, 97, 90, 91, 94(3)99, 39
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 76
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 8 lầnLoto: 208 lần
Từ 2022 đến (08/09/2023)Giải Đặc Biệt: 11 lầnLoto: 159 lần
Chụp ảnh

XSMB» XSMB Thứ 6» XSMB 01/09/2023

1YX - 4YX - 8YX - 11YX - 14YX - 15YX
ĐB61379
G.179008
G.207854 80318
G.348527 90784 13121 89610 34437 47431
G.47099 6773 7723 6743
G.54050 1687 2692 4187 1868 4573
G.6559 179 626
G.743 54 36 09
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
008, 09010, 50
118, 10121, 31
227, 21, 23, 26292
337, 31, 36373(2), 23, 43(2)
443(2)454(2), 84
554(2), 50, 595-
668626, 36
779(2), 73(2)727, 37, 87(2)
884, 87(2)808, 18, 68
999, 92979(2), 99, 59, 09
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
008, 0910, 50
118, 1021, 31
227, 21, 23, 2692
337, 31, 3673(2), 23, 43(2)
443(2)54(2), 84
554(2), 50, 59-
66826, 36
779(2), 73(2)27, 37, 87(2)
884, 87(2)08, 18, 68
999, 9279(2), 99, 59, 09
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 79
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 12 lầnLoto: 185 lần
Từ 2022 đến (01/09/2023)Giải Đặc Biệt: 14 lầnLoto: 176 lần
Chụp ảnh

XSMB» XSMB Thứ 6» XSMB 25/08/2023

1XF - 2XF - 7XF - 11XF - 13XF - 14XF
ĐB82843
G.123348
G.235123 01009
G.395487 27274 39984 74122 89308 11685
G.43680 4811 8994 5884
G.57430 2751 5603 5010 0572 4760
G.6220 037 782
G.752 11 96 49
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
009, 08, 03080, 30, 10, 60, 20
111(2), 10111(2), 51
223, 22, 20222, 72, 82, 52
330, 37343, 23, 03
443, 48, 49474, 84(2), 94
551, 52585
660696
774, 72787, 37
887, 84(2), 85, 80, 82848, 08
994, 96909, 49
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
009, 08, 0380, 30, 10, 60, 20
111(2), 1011(2), 51
223, 22, 2022, 72, 82, 52
330, 3743, 23, 03
443, 48, 4974, 84(2), 94
551, 5285
66096
774, 7287, 37
887, 84(2), 85, 80, 8248, 08
994, 9609, 49
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 43
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 5 lầnLoto: 208 lần
Từ 2022 đến (25/08/2023)Giải Đặc Biệt: 7 lầnLoto: 181 lần
Chụp ảnh

XSMB» XSMB Thứ 6» XSMB 18/08/2023

1XP - 2XP - 9XP - 10XP - 11XP - 14XP
ĐB47887
G.139986
G.256065 51191
G.382359 53855 74736 59020 42647 64818
G.41199 2768 7762 8443
G.53913 6365 2559 9605 0489 5429
G.6817 684 758
G.782 65 04 85
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
005, 04020
118, 13, 17191
220, 29262, 82
336343, 13
447, 43484, 04
559(2), 55, 58565(3), 55, 05, 85
665(3), 68, 62686, 36
7-787, 47, 17
887, 86, 89, 84, 82, 85818, 68, 58
991, 99959(2), 99, 89, 29
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
005, 0420
118, 13, 1791
220, 2962, 82
33643, 13
447, 4384, 04
559(2), 55, 5865(3), 55, 05, 85
665(3), 68, 6286, 36
7-87, 47, 17
887, 86, 89, 84, 82, 8518, 68, 58
991, 9959(2), 99, 89, 29
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 87
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 7 lầnLoto: 180 lần
Từ 2022 đến (18/08/2023)Giải Đặc Biệt: 4 lầnLoto: 153 lần
Chụp ảnh

Thông tin về xổ số kiến thiết miền Bắc

Thông tin về xổ số miền Bắc thứ 6