XSMB Thứ 4 - Xổ Số Miền Bắc Thứ 4

XSMB Thứ 4 ngày 27/09/2023

XSMB» XSMB Thứ 4» XSMB 27/09/2023

1ZR - 7ZR - 9ZR - 10ZR - 13ZR - 15ZR
ĐB93447
G.171106
G.267705 00384
G.367673 22611 18030 35885 62710 86306
G.47621 1221 9671 5497
G.52608 8234 3524 0541 6323 6518
G.6043 466 205
G.756 28 22 74
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
006(2), 05(2), 08030, 10
111, 10, 18111, 21(2), 71, 41
221(2), 24, 23, 28, 22222
330, 34373, 23, 43
447, 41, 43484, 34, 24, 74
556505(2), 85
666606(2), 66, 56
773, 71, 74747, 97
884, 85808, 18, 28
9979-
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
006(2), 05(2), 0830, 10
111, 10, 1811, 21(2), 71, 41
221(2), 24, 23, 28, 2222
330, 3473, 23, 43
447, 41, 4384, 34, 24, 74
55605(2), 85
66606(2), 66, 56
773, 71, 7447, 97
884, 8508, 18, 28
997-
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 47
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 11 lầnLoto: 204 lần
Từ 2022 đến (27/09/2023)Giải Đặc Biệt: 6 lầnLoto: 161 lần
Chụp ảnh

XSMB» XSMB Thứ 4» XSMB 20/09/2023

5YA - 8YA - 9YA - 10YA - 13YA - 14YA
ĐB40303
G.110239
G.254210 50718
G.343807 58233 34307 28734 80115 71208
G.45730 3813 6767 5531
G.50634 0364 2201 3711 5086 0814
G.6393 729 536
G.722 23 91 75
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
003, 07(2), 08, 01010, 30
110, 18, 15, 13, 11, 14131, 01, 11, 91
229, 22, 23222
339, 33, 34(2), 30, 31, 36303, 33, 13, 93, 23
4-434(2), 64, 14
5-515, 75
667, 64686, 36
775707(2), 67
886818, 08
993, 91939, 29
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
003, 07(2), 08, 0110, 30
110, 18, 15, 13, 11, 1431, 01, 11, 91
229, 22, 2322
339, 33, 34(2), 30, 31, 3603, 33, 13, 93, 23
4-34(2), 64, 14
5-15, 75
667, 6486, 36
77507(2), 67
88618, 08
993, 9139, 29
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 03
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 9 lầnLoto: 179 lần
Từ 2022 đến (20/09/2023)Giải Đặc Biệt: 6 lầnLoto: 147 lần
Chụp ảnh

SXMB Thứ 4 ngày 13/09/2023

XSMB» XSMB Thứ 4» XSMB 13/09/2023

1YH - 2YH - 4YH - 9YH - 13YH - 15YH
ĐB56650
G.137406
G.250515 25911
G.341234 89462 16592 53472 18697 36227
G.43240 6790 0262 3750
G.53676 9266 7549 9781 1704 3680
G.6405 446 442
G.749 45 59 21
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
006, 04, 05050(2), 40, 90, 80
115, 11111, 81, 21
227, 21262(2), 92, 72, 42
3343-
440, 49(2), 46, 42, 45434, 04
550(2), 59515, 05, 45
662(2), 66606, 76, 66, 46
772, 76797, 27
881, 808-
992, 97, 90949(2), 59
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
006, 04, 0550(2), 40, 90, 80
115, 1111, 81, 21
227, 2162(2), 92, 72, 42
334-
440, 49(2), 46, 42, 4534, 04
550(2), 5915, 05, 45
662(2), 6606, 76, 66, 46
772, 7697, 27
881, 80-
992, 97, 9049(2), 59
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 50
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 6 lầnLoto: 197 lần
Từ 2022 đến (13/09/2023)Giải Đặc Biệt: 4 lầnLoto: 171 lần
Chụp ảnh

KQXSMB Thứ 4 ngày 06/09/2023

XSMB» XSMB Thứ 4» XSMB 06/09/2023

1YR - 3YR - 5YR - 7YR - 8YR - 15YR
ĐB15269
G.198469
G.258959 81886
G.332925 78517 82116 72574 29546 87724
G.41861 3124 4876 0278
G.58305 8781 9304 5924 8293 4248
G.6989 746 484
G.795 32 01 30
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
005, 04, 01030
117, 16161, 81, 01
225, 24(3)232
332, 30393
446(2), 48474, 24(3), 04, 84
559525, 05, 95
669(2), 61686, 16, 46(2), 76
774, 76, 78717
886, 81, 89, 84878, 48
993, 95969(2), 59, 89
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
005, 04, 0130
117, 1661, 81, 01
225, 24(3)32
332, 3093
446(2), 4874, 24(3), 04, 84
55925, 05, 95
669(2), 6186, 16, 46(2), 76
774, 76, 7817
886, 81, 89, 8478, 48
993, 9569(2), 59, 89
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 69
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 10 lầnLoto: 191 lần
Từ 2022 đến (06/09/2023)Giải Đặc Biệt: 7 lầnLoto: 144 lần
Chụp ảnh

XSMB» XSMB Thứ 4» XSMB 30/08/2023

2XA - 3XA - 4XA - 9XA - 10XA - 11XA - 14XA - 17XA
ĐB76551
G.115711
G.212428 67802
G.334939 72484 06815 67171 03982 08356
G.47737 0624 4241 6756
G.58203 1352 5226 3071 4097 1274
G.6709 496 393
G.700 27 68 72
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
002, 03, 09, 00000
111, 15151, 11, 71(2), 41
228, 24, 26, 27202, 82, 52, 72
339, 37303, 93
441484, 24, 74
551, 56(2), 52515
668656(2), 26, 96
771(2), 74, 72737, 97, 27
884, 82828, 68
997, 96, 93939, 09
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
002, 03, 09, 0000
111, 1551, 11, 71(2), 41
228, 24, 26, 2702, 82, 52, 72
339, 3703, 93
44184, 24, 74
551, 56(2), 5215
66856(2), 26, 96
771(2), 74, 7237, 97, 27
884, 8228, 68
997, 96, 9339, 09
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 51
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 6 lầnLoto: 176 lần
Từ 2022 đến (30/08/2023)Giải Đặc Biệt: 9 lầnLoto: 155 lần
Chụp ảnh

XSMB» XSMB Thứ 4» XSMB 23/08/2023

3XH - 4XH - 6XH - 8XH - 11XH - 15XH
ĐB63734
G.145494
G.274300 57480
G.357250 51369 51721 60449 00331 55553
G.47387 8262 6972 9100
G.53563 9418 2317 8957 6724 9771
G.6171 830 879
G.737 58 14 68
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
000(2)000(2), 80, 50, 30
118, 17, 14121, 31, 71(2)
221, 24262, 72
334, 31, 30, 37353, 63
449434, 94, 24, 14
550, 53, 57, 585-
669, 62, 63, 686-
772, 71(2), 79787, 17, 57, 37
880, 87818, 58, 68
994969, 49, 79
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
000(2)00(2), 80, 50, 30
118, 17, 1421, 31, 71(2)
221, 2462, 72
334, 31, 30, 3753, 63
44934, 94, 24, 14
550, 53, 57, 58-
669, 62, 63, 68-
772, 71(2), 7987, 17, 57, 37
880, 8718, 58, 68
99469, 49, 79
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 34
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 8 lầnLoto: 183 lần
Từ 2022 đến (23/08/2023)Giải Đặc Biệt: 10 lầnLoto: 184 lần
Chụp ảnh

XSMB» XSMB Thứ 4» XSMB 16/08/2023

6XR - 7XR - 9XR - 11XR - 13XR - 16XR - 17XR - 20XR
ĐB82019
G.143465
G.291437 12598
G.383059 00178 30317 20179 38840 16159
G.43508 8312 3501 8338
G.53555 4951 9028 0873 9468 0574
G.6672 517 797
G.753 92 39 48
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
008, 01040
119, 17(2), 12101, 51
228212, 72, 92
337, 38, 39373, 53
440, 48474
559(2), 55, 51, 53565, 55
665, 686-
778, 79, 73, 74, 72737, 17(2), 97
8-898, 78, 08, 38, 28, 68, 48
998, 97, 92919, 59(2), 79, 39
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
008, 0140
119, 17(2), 1201, 51
22812, 72, 92
337, 38, 3973, 53
440, 4874
559(2), 55, 51, 5365, 55
665, 68-
778, 79, 73, 74, 7237, 17(2), 97
8-98, 78, 08, 38, 28, 68, 48
998, 97, 9219, 59(2), 79, 39
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 19
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 10 lầnLoto: 196 lần
Từ 2022 đến (16/08/2023)Giải Đặc Biệt: 11 lầnLoto: 167 lần
Chụp ảnh

Thông tin về xổ số kiến thiết miền Bắc

Thông tin về xổ số miền Bắc thứ 4