XSMB Thứ 4 - Xổ Số Miền Bắc Thứ 4

XSMB Thứ 4 ngày 21/02/2024

XSMB» XSMB Thứ 4» XSMB 21/02/2024

2GC - 5GC - 7GC - 9GC - 13GC - 14GC - 17GC - 20GC
ĐB99937
G.173548
G.240187 24052
G.345049 69513 00318 99864 37934 67528
G.49969 4749 3131 7918
G.55983 3688 4919 7340 8836 1898
G.6661 051 291
G.708 64 72 91
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
008040
113, 18(2), 19131, 61, 51, 91(2)
228252, 72
337, 34, 31, 36313, 83
448, 49(2), 40464(2), 34
552, 515-
664(2), 69, 61636
772737, 87
887, 83, 88848, 18(2), 28, 88, 98, 08
998, 91(2)949(2), 69, 19
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
00840
113, 18(2), 1931, 61, 51, 91(2)
22852, 72
337, 34, 31, 3613, 83
448, 49(2), 4064(2), 34
552, 51-
664(2), 69, 6136
77237, 87
887, 83, 8848, 18(2), 28, 88, 98, 08
998, 91(2)49(2), 69, 19
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 37
Từ 2022 đến 2023Giải Đặc Biệt: 8 lầnLoto: 180 lần
Từ 2023 đến (21/02/2024)Giải Đặc Biệt: 6 lầnLoto: 101 lần
photoChụp ảnh

XSMB» XSMB Thứ 4» XSMB 14/02/2024

6FU - 10FU - 12FU - 15FU - 16FU - 17FU - 19FU - 20FU
ĐB17670
G.167840
G.287976 05804
G.315037 87341 44090 35540 11601 11274
G.46083 0603 6674 3990
G.54637 1874 2362 2894 1326 2503
G.6951 967 787
G.753 22 15 54
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
004, 01, 03(2)070, 40(2), 90(2)
115141, 01, 51
226, 22262, 22
337(2)383, 03(2), 53
440(2), 41404, 74(3), 94, 54
551, 53, 54515
662, 67676, 26
770, 76, 74(3)737(2), 67, 87
883, 878-
990(2), 949-
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
004, 01, 03(2)70, 40(2), 90(2)
11541, 01, 51
226, 2262, 22
337(2)83, 03(2), 53
440(2), 4104, 74(3), 94, 54
551, 53, 5415
662, 6776, 26
770, 76, 74(3)37(2), 67, 87
883, 87-
990(2), 94-
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 70
Từ 2022 đến 2023Giải Đặc Biệt: 12 lầnLoto: 215 lần
Từ 2023 đến (14/02/2024)Giải Đặc Biệt: 8 lầnLoto: 112 lần
photoChụp ảnh

SXMB Thứ 4 ngày 07/02/2024

XSMB» XSMB Thứ 4» XSMB 07/02/2024

1FR - 5FR - 7FR - 8FR - 14FR - 17FR - 18FR - 19FR
ĐB67384
G.141504
G.284043 71031
G.323490 95377 73674 51711 88162 69864
G.49296 1005 2278 5705
G.52043 7662 9506 3669 1073 3804
G.6638 152 189
G.762 18 99 53
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
004(2), 05(2), 06090
111, 18131, 11
2-262(3), 52
331, 38343(2), 73, 53
443(2)484, 04(2), 74, 64
552, 53505(2)
662(3), 64, 69696, 06
777, 74, 78, 73777
884, 89878, 38, 18
990, 96, 99969, 89, 99
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
004(2), 05(2), 0690
111, 1831, 11
2-62(3), 52
331, 3843(2), 73, 53
443(2)84, 04(2), 74, 64
552, 5305(2)
662(3), 64, 6996, 06
777, 74, 78, 7377
884, 8978, 38, 18
990, 96, 9969, 89, 99
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 84
Từ 2022 đến 2023Giải Đặc Biệt: 6 lầnLoto: 192 lần
Từ 2023 đến (07/02/2024)Giải Đặc Biệt: 4 lầnLoto: 119 lần
photoChụp ảnh

KQXSMB Thứ 4 ngày 31/01/2024

XSMB» XSMB Thứ 4» XSMB 31/01/2024

3FH - 4FH - 9FH - 11FH - 12FH - 14FH - 19FH - 20FH
ĐB47666
G.158427
G.264931 25644
G.303576 08099 93000 05237 32951 82863
G.43767 5450 1997 6766
G.51336 0386 7369 1740 4840 8051
G.6296 125 966
G.768 53 82 27
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
000000, 50, 40(2)
1-131, 51(2)
227(2), 25282
331, 37, 36363, 53
444, 40(2)444
551(2), 50, 53525
666(3), 63, 67, 69, 68666(3), 76, 36, 86, 96
776727(2), 37, 67, 97
886, 82868
999, 97, 96999, 69
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
00000, 50, 40(2)
1-31, 51(2)
227(2), 2582
331, 37, 3663, 53
444, 40(2)44
551(2), 50, 5325
666(3), 63, 67, 69, 6866(3), 76, 36, 86, 96
77627(2), 37, 67, 97
886, 8268
999, 97, 9699, 69
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 66
Từ 2022 đến 2023Giải Đặc Biệt: 5 lầnLoto: 207 lần
Từ 2023 đến (31/01/2024)Giải Đặc Biệt: 5 lầnLoto: 107 lần
photoChụp ảnh

XSMB» XSMB Thứ 4» XSMB 24/01/2024

4EZ - 6EZ - 8EZ - 9EZ - 11EZ - 14EZ - 16EZ - 18EZ
ĐB61661
G.138229
G.262307 85674
G.378595 93756 52006 58616 27202 51549
G.45803 5520 2836 8290
G.53309 6125 7243 4089 2338 8508
G.6524 731 081
G.757 22 11 69
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
007, 06, 02, 03, 09, 08020, 90
116, 11161, 31, 81, 11
229, 20, 25, 24, 22202, 22
336, 38, 31303, 43
449, 43474, 24
556, 57595, 25
661, 69656, 06, 16, 36
774707, 57
889, 81838, 08
995, 90929, 49, 09, 89, 69
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
007, 06, 02, 03, 09, 0820, 90
116, 1161, 31, 81, 11
229, 20, 25, 24, 2202, 22
336, 38, 3103, 43
449, 4374, 24
556, 5795, 25
661, 6956, 06, 16, 36
77407, 57
889, 8138, 08
995, 9029, 49, 09, 89, 69
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 61
Từ 2022 đến 2023Giải Đặc Biệt: 10 lầnLoto: 188 lần
Từ 2023 đến (24/01/2024)Giải Đặc Biệt: 10 lầnLoto: 115 lần
photoChụp ảnh

XSMB» XSMB Thứ 4» XSMB 17/01/2024

1ER - 2ER - 3ER - 5ER - 7ER - 10ER - 15ER - 20ER
ĐB76553
G.107527
G.225937 28719
G.368694 85484 43187 37080 52543 51209
G.44630 6891 8515 2367
G.54217 6752 4070 4451 3126 6144
G.6716 933 076
G.703 35 11 50
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
009, 03080, 30, 70, 50
119, 15, 17, 16, 11191, 51, 11
227, 26252
337, 30, 33, 35353, 43, 33, 03
443, 44494, 84, 44
553, 52, 51, 50515, 35
667626, 16, 76
770, 76727, 37, 87, 67, 17
884, 87, 808-
994, 91919, 09
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
009, 0380, 30, 70, 50
119, 15, 17, 16, 1191, 51, 11
227, 2652
337, 30, 33, 3553, 43, 33, 03
443, 4494, 84, 44
553, 52, 51, 5015, 35
66726, 16, 76
770, 7627, 37, 87, 67, 17
884, 87, 80-
994, 9119, 09
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 53
Từ 2022 đến 2023Giải Đặc Biệt: 8 lầnLoto: 193 lần
Từ 2023 đến (17/01/2024)Giải Đặc Biệt: 2 lầnLoto: 98 lần
photoChụp ảnh

XSMB» XSMB Thứ 4» XSMB 10/01/2024

1EH - 3EH - 4EH - 5EH - 7EH - 9EH - 16EH - 18EH
ĐB73732
G.150059
G.219807 73809
G.366964 33254 07140 58867 39737 18690
G.42491 3655 4882 4833
G.52714 2679 1364 4418 4801 4632
G.6105 627 143
G.795 84 83 53
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
007, 09, 01, 05040, 90
114, 18191, 01
227232(2), 82
332(2), 37, 33333, 43, 83, 53
440, 43464(2), 54, 14, 84
559, 54, 55, 53555, 05, 95
664(2), 676-
779707, 67, 37, 27
882, 84, 83818
990, 91, 95959, 09, 79
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
007, 09, 01, 0540, 90
114, 1891, 01
22732(2), 82
332(2), 37, 3333, 43, 83, 53
440, 4364(2), 54, 14, 84
559, 54, 55, 5355, 05, 95
664(2), 67-
77907, 67, 37, 27
882, 84, 8318
990, 91, 9559, 09, 79
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 32
Từ 2022 đến 2023Giải Đặc Biệt: 7 lầnLoto: 201 lần
Từ 2023 đến (10/01/2024)Giải Đặc Biệt: 6 lầnLoto: 111 lần
photoChụp ảnh

Thông tin về xổ số miền Bắc thứ 4