XSMB Thứ 3 - Xổ Số Miền Bắc Thứ 3

XSMB Thứ 3 ngày 05/12/2023

XSMB» XSMB Thứ 3» XSMB 05/12/2023

2CQ - 5CQ - 10CQ - 12CQ - 15CQ - 16CQ - 17CQ - 19CQ
ĐB47521
G.107540
G.275731 73475
G.391273 55144 86736 99900 82341 11775
G.44831 7851 5581 2662
G.54138 8878 7384 1966 7257 5976
G.6206 459 399
G.766 61 51 07
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
000, 06, 07040, 00
1-121, 31(2), 41, 51(2), 81, 61
221262
331(2), 36, 38373
440, 44, 41444, 84
551(2), 57, 59575(2)
662, 66(2), 61636, 66(2), 76, 06
775(2), 73, 78, 76757, 07
881, 84838, 78
999959, 99
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
000, 06, 0740, 00
1-21, 31(2), 41, 51(2), 81, 61
22162
331(2), 36, 3873
440, 44, 4144, 84
551(2), 57, 5975(2)
662, 66(2), 6136, 66(2), 76, 06
775(2), 73, 78, 7657, 07
881, 8438, 78
99959, 99
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 21
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 4 lầnLoto: 187 lần
Từ 2022 đến (05/12/2023)Giải Đặc Biệt: 8 lầnLoto: 175 lần
photoChụp ảnh

XSMB» XSMB Thứ 3» XSMB 28/11/2023

4CG - 5CG - 8CG - 11CG - 15CG - 17CG - 18CG - 19CG
ĐB11913
G.100010
G.245748 26907
G.321383 29212 36806 31583 06432 05215
G.45903 8499 5218 4870
G.52036 5201 1028 1171 6609 2730
G.6782 009 902
G.701 54 99 39
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
007, 06, 03, 01(2), 09(2), 02010, 70, 30
113, 10, 12, 15, 18101(2), 71
228212, 32, 82, 02
332, 36, 30, 39313, 83(2), 03
448454
554515
6-606, 36
770, 71707
883(2), 82848, 18, 28
999(2)999(2), 09(2), 39
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
007, 06, 03, 01(2), 09(2), 0210, 70, 30
113, 10, 12, 15, 1801(2), 71
22812, 32, 82, 02
332, 36, 30, 3913, 83(2), 03
44854
55415
6-06, 36
770, 7107
883(2), 8248, 18, 28
999(2)99(2), 09(2), 39
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 13
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 12 lầnLoto: 218 lần
Từ 2022 đến (28/11/2023)Giải Đặc Biệt: 10 lầnLoto: 203 lần
photoChụp ảnh

SXMB Thứ 3 ngày 21/11/2023

XSMB» XSMB Thứ 3» XSMB 21/11/2023

3BY - 5BY - 7BY - 11BY - 12BY - 14BY - 17BY - 18BY
ĐB17948
G.151570
G.291263 22132
G.300523 03627 43013 06575 30407 70045
G.44513 6199 8246 3789
G.58601 7285 1129 0145 0142 0079
G.6926 913 865
G.755 66 29 16
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
007, 01070
113(3), 16101
223, 27, 29(2), 26232, 42
332363, 23, 13(3)
448, 45(2), 46, 424-
555575, 45(2), 85, 65, 55
663, 65, 66646, 26, 66, 16
770, 75, 79727, 07
889, 85848
999999, 89, 29(2), 79
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
007, 0170
113(3), 1601
223, 27, 29(2), 2632, 42
33263, 23, 13(3)
448, 45(2), 46, 42-
55575, 45(2), 85, 65, 55
663, 65, 6646, 26, 66, 16
770, 75, 7927, 07
889, 8548
99999, 89, 29(2), 79
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 48
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 8 lầnLoto: 195 lần
Từ 2022 đến (21/11/2023)Giải Đặc Biệt: 9 lầnLoto: 205 lần
photoChụp ảnh

KQXSMB Thứ 3 ngày 14/11/2023

XSMB» XSMB Thứ 3» XSMB 14/11/2023

1BQ - 2BQ - 3BQ - 6BQ - 10BQ - 11BQ - 15BQ - 20BQ
ĐB85800
G.100197
G.242692 64848
G.329100 63052 36810 40639 42349 75155
G.43675 2498 3669 6507
G.59587 3898 3298 5302 4643 3914
G.6066 614 953
G.736 97 41 57
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
000(2), 07, 02000(2), 10
110, 14(2)141
2-292, 52, 02
339, 36343, 53
448, 49, 43, 41414(2)
552, 55, 53, 57555, 75
669, 66666, 36
775797(2), 07, 87, 57
887848, 98(3)
997(2), 92, 98(3)939, 49, 69
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
000(2), 07, 0200(2), 10
110, 14(2)41
2-92, 52, 02
339, 3643, 53
448, 49, 43, 4114(2)
552, 55, 53, 5755, 75
669, 6666, 36
77597(2), 07, 87, 57
88748, 98(3)
997(2), 92, 98(3)39, 49, 69
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 00
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 9 lầnLoto: 180 lần
Từ 2022 đến (14/11/2023)Giải Đặc Biệt: 5 lầnLoto: 181 lần
photoChụp ảnh

XSMB» XSMB Thứ 3» XSMB 07/11/2023

2BG - 3BG - 6BG - 9BG - 10BG - 13BG - 15BG - 16BG
ĐB10949
G.197813
G.240248 97258
G.317172 53726 16571 15018 50843 54542
G.42387 7105 7024 0996
G.58370 7910 5928 1004 2693 8577
G.6045 513 973
G.727 90 24 03
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
005, 04, 03070, 10, 90
113(2), 18, 10171
226, 24(2), 28, 27272, 42
3-313(2), 43, 93, 73, 03
449, 48, 43, 42, 45424(2), 04
558505, 45
6-626, 96
772, 71, 70, 77, 73787, 77, 27
887848, 58, 18, 28
996, 93, 90949
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
005, 04, 0370, 10, 90
113(2), 18, 1071
226, 24(2), 28, 2772, 42
3-13(2), 43, 93, 73, 03
449, 48, 43, 42, 4524(2), 04
55805, 45
6-26, 96
772, 71, 70, 77, 7387, 77, 27
88748, 58, 18, 28
996, 93, 9049
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 49
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 10 lầnLoto: 186 lần
Từ 2022 đến (07/11/2023)Giải Đặc Biệt: 11 lầnLoto: 186 lần
photoChụp ảnh

XSMB» XSMB Thứ 3» XSMB 31/10/2023

1AY - 2AY - 3AY - 4AY - 10AY - 12AY - 13AY - 14AY
ĐB39267
G.184582
G.262863 95065
G.379114 13107 79397 07772 73053 25712
G.42594 2141 3225 1854
G.55872 5613 5111 0222 9299 1476
G.6340 709 936
G.706 08 98 70
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
007, 09, 06, 08040, 70
114, 12, 13, 11141, 11
225, 22282, 72(2), 12, 22
336363, 53, 13
441, 40414, 94, 54
553, 54565, 25
667, 63, 65676, 36, 06
772(2), 76, 70767, 07, 97
882808, 98
997, 94, 99, 98999, 09
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
007, 09, 06, 0840, 70
114, 12, 13, 1141, 11
225, 2282, 72(2), 12, 22
33663, 53, 13
441, 4014, 94, 54
553, 5465, 25
667, 63, 6576, 36, 06
772(2), 76, 7067, 07, 97
88208, 98
997, 94, 99, 9899, 09
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 67
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 12 lầnLoto: 213 lần
Từ 2022 đến (31/10/2023)Giải Đặc Biệt: 11 lầnLoto: 187 lần
photoChụp ảnh

XSMB» XSMB Thứ 3» XSMB 24/10/2023

3AQ - 4AQ - 6AQ - 8AQ - 9AQ - 10AQ - 14AQ - 16AQ
ĐB91388
G.178862
G.277232 16765
G.383198 94073 76943 75283 42518 84151
G.42559 0557 2718 5845
G.59655 5887 7722 2876 6540 3629
G.6908 426 722
G.709 29 59 16
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
008, 09040
118(2), 16151
222(2), 29(2), 26262, 32, 22(2)
332373, 43, 83
443, 45, 404-
551, 59(2), 57, 55565, 45, 55
662, 65676, 26, 16
773, 76757, 87
888, 83, 87888, 98, 18(2), 08
998959(2), 29(2), 09
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
008, 0940
118(2), 1651
222(2), 29(2), 2662, 32, 22(2)
33273, 43, 83
443, 45, 40-
551, 59(2), 57, 5565, 45, 55
662, 6576, 26, 16
773, 7657, 87
888, 83, 8788, 98, 18(2), 08
99859(2), 29(2), 09
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 88
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 6 lầnLoto: 197 lần
Từ 2022 đến (24/10/2023)Giải Đặc Biệt: 7 lầnLoto: 176 lần
photoChụp ảnh

Thông tin về xổ số miền Bắc thứ 3