XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ 2

XSMB Thứ 2 ngày 04/12/2023

XSMB» XSMB Thứ 2» XSMB 04/12/2023

5CP - 6CP - 8CP - 10CP - 13CP - 14CP - 17CP - 18CP
ĐB87694
G.191575
G.275033 08536
G.346248 65031 61731 92459 68147 45722
G.48312 4054 7046 6146
G.52837 7020 5316 7905 4018 9921
G.6708 554 392
G.725 23 55 19
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
005, 08020
112, 16, 18, 19131(2), 21
222, 20, 21, 25, 23222, 12, 92
333, 36, 31(2), 37333, 23
448, 47, 46(2)494, 54(2)
559, 54(2), 55575, 05, 25, 55
6-636, 46(2), 16
775747, 37
8-848, 18, 08
994, 92959, 19
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
005, 0820
112, 16, 18, 1931(2), 21
222, 20, 21, 25, 2322, 12, 92
333, 36, 31(2), 3733, 23
448, 47, 46(2)94, 54(2)
559, 54(2), 5575, 05, 25, 55
6-36, 46(2), 16
77547, 37
8-48, 18, 08
994, 9259, 19
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 94
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 6 lầnLoto: 191 lần
Từ 2022 đến (04/12/2023)Giải Đặc Biệt: 6 lầnLoto: 187 lần
photoChụp ảnh

XSMB» XSMB Thứ 2» XSMB 27/11/2023

2CF - 5CF - 8CF - 11CF - 12CF - 16CF - 18CF - 20CF
ĐB84757
G.174703
G.211900 12554
G.319791 04270 46759 59547 46181 41018
G.46537 8278 2059 1059
G.53927 1272 4079 5403 1036 9546
G.6292 100 737
G.777 10 86 17
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
003(2), 00(2)000(2), 70, 10
118, 10, 17191, 81
227272, 92
337(2), 36303(2)
447, 46454
557, 54, 59(3)5-
6-636, 46, 86
770, 78, 72, 79, 77757, 47, 37(2), 27, 77, 17
881, 86818, 78
991, 92959(3), 79
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
003(2), 00(2)00(2), 70, 10
118, 10, 1791, 81
22772, 92
337(2), 3603(2)
447, 4654
557, 54, 59(3)-
6-36, 46, 86
770, 78, 72, 79, 7757, 47, 37(2), 27, 77, 17
881, 8618, 78
991, 9259(3), 79
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 57
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 8 lầnLoto: 173 lần
Từ 2022 đến (27/11/2023)Giải Đặc Biệt: 9 lầnLoto: 191 lần
photoChụp ảnh

SXMB Thứ 2 ngày 20/11/2023

XSMB» XSMB Thứ 2» XSMB 20/11/2023

6BX - 7BX - 12BX - 14BX - 15BX - 16BX - 17BX - 19BX
ĐB49071
G.199401
G.221782 88421
G.320081 95632 13518 48191 49925 22550
G.46986 8728 3505 6493
G.52182 4299 3534 5389 7960 6436
G.6260 949 169
G.792 67 88 72
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
001, 05050, 60(2)
118171, 01, 21, 81, 91
221, 25, 28282(2), 32, 92, 72
332, 34, 36393
449434
550525, 05
660(2), 69, 67686, 36
771, 72767
882(2), 81, 86, 89, 88818, 28, 88
991, 93, 99, 92999, 89, 49, 69
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
001, 0550, 60(2)
11871, 01, 21, 81, 91
221, 25, 2882(2), 32, 92, 72
332, 34, 3693
44934
55025, 05
660(2), 69, 6786, 36
771, 7267
882(2), 81, 86, 89, 8818, 28, 88
991, 93, 99, 9299, 89, 49, 69
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 71
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 9 lầnLoto: 230 lần
Từ 2022 đến (20/11/2023)Giải Đặc Biệt: 10 lầnLoto: 196 lần
photoChụp ảnh

KQXSMB Thứ 2 ngày 13/11/2023

XSMB» XSMB Thứ 2» XSMB 13/11/2023

1BP - 3BP - 5BP - 6BP - 7BP - 13BP - 14BP - 17BP
ĐB19412
G.185667
G.226906 22710
G.309590 96248 53294 43395 49876 53705
G.40546 8664 1572 8719
G.55678 1599 1893 6844 0749 9130
G.6503 719 868
G.731 11 43 35
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
006, 05, 03010, 90, 30
112, 10, 19(2), 11131, 11
2-212, 72
330, 31, 35393, 03, 43
448, 46, 44, 49, 43494, 64, 44
5-595, 05, 35
667, 64, 68606, 76, 46
776, 72, 78767
8-848, 78, 68
990, 94, 95, 99, 93919(2), 99, 49
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
006, 05, 0310, 90, 30
112, 10, 19(2), 1131, 11
2-12, 72
330, 31, 3593, 03, 43
448, 46, 44, 49, 4394, 64, 44
5-95, 05, 35
667, 64, 6806, 76, 46
776, 72, 7867
8-48, 78, 68
990, 94, 95, 99, 9319(2), 99, 49
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 12
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 8 lầnLoto: 200 lần
Từ 2022 đến (13/11/2023)Giải Đặc Biệt: 5 lầnLoto: 179 lần
photoChụp ảnh

XSMB» XSMB Thứ 2» XSMB 06/11/2023

1BF - 6BF - 7BF - 8BF - 9BF - 12BF - 18BF - 19BF
ĐB91484
G.112495
G.239738 55566
G.341141 02296 53869 51007 60891 56212
G.45822 9346 8559 8819
G.56894 6444 7848 8799 0114 7238
G.6514 305 030
G.701 82 52 88
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
007, 05, 01030
112, 19, 14(2)141, 91, 01
222212, 22, 82, 52
338(2), 303-
441, 46, 44, 48484, 94, 44, 14(2)
559, 52595, 05
666, 69666, 96, 46
7-707
884, 82, 88838(2), 48, 88
995, 96, 91, 94, 99969, 59, 19, 99
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
007, 05, 0130
112, 19, 14(2)41, 91, 01
22212, 22, 82, 52
338(2), 30-
441, 46, 44, 4884, 94, 44, 14(2)
559, 5295, 05
666, 6966, 96, 46
7-07
884, 82, 8838(2), 48, 88
995, 96, 91, 94, 9969, 59, 19, 99
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 84
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 4 lầnLoto: 201 lần
Từ 2022 đến (06/11/2023)Giải Đặc Biệt: 5 lầnLoto: 179 lần
photoChụp ảnh

XSMB» XSMB Thứ 2» XSMB 30/10/2023

1AX - 6AX - 7AX - 8AX - 10AX - 15AX - 18AX - 19AX
ĐB34684
G.107449
G.268543 68556
G.325283 29519 54803 06974 65945 63081
G.47503 1183 6318 1975
G.52186 9701 6753 9487 4244 4899
G.6401 623 609
G.736 22 50 83
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
003(2), 01(2), 09050
119, 18181, 01(2)
223, 22222
336343, 83(3), 03(2), 53, 23
449, 43, 45, 44484, 74, 44
556, 53, 50545, 75
6-656, 86, 36
774, 75787
884, 83(3), 81, 86, 87818
999949, 19, 99, 09
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
003(2), 01(2), 0950
119, 1881, 01(2)
223, 2222
33643, 83(3), 03(2), 53, 23
449, 43, 45, 4484, 74, 44
556, 53, 5045, 75
6-56, 86, 36
774, 7587
884, 83(3), 81, 86, 8718
99949, 19, 99, 09
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 84
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 4 lầnLoto: 201 lần
Từ 2022 đến (30/10/2023)Giải Đặc Biệt: 4 lầnLoto: 177 lần
photoChụp ảnh

XSMB» XSMB Thứ 2» XSMB 23/10/2023

6AP - 8AP - 11AP - 12AP - 14AP - 17AP - 18AP - 19AP
ĐB45844
G.181410
G.239827 16925
G.390991 80983 17191 17602 25316 06849
G.46536 0204 2560 3746
G.50908 6717 3361 8500 8619 8362
G.6244 890 441
G.788 11 81 35
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
002, 04, 08, 00010, 60, 00, 90
110, 16, 17, 19, 11191(2), 61, 41, 11, 81
227, 25202, 62
336, 35383
444(2), 49, 46, 41444(2), 04
5-525, 35
660, 61, 62616, 36, 46
7-727, 17
883, 88, 81808, 88
991(2), 90949, 19
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
002, 04, 08, 0010, 60, 00, 90
110, 16, 17, 19, 1191(2), 61, 41, 11, 81
227, 2502, 62
336, 3583
444(2), 49, 46, 4144(2), 04
5-25, 35
660, 61, 6216, 36, 46
7-27, 17
883, 88, 8108, 88
991(2), 9049, 19
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 44
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 5 lầnLoto: 184 lần
Từ 2022 đến (23/10/2023)Giải Đặc Biệt: 6 lầnLoto: 177 lần
photoChụp ảnh

Thông tin về xổ số miền Bắc thứ 2