Xem

Bảng thống kê kết quả XSMB theo tuần thứ 30 năm 2024

GiảiXSMB Thứ 2,
22/07/2024
XSMB Thứ 3,
23/07/2024
XSMB Thứ 4,
24/07/2024
XSMB Thứ 5,
25/07/2024
XSMB Thứ 6,
26/07/2024
XSMB Thứ 7,
27/07/2024
XSMB CN,
28/07/2024
Đặc Biệt

...

...

...

...

...

...

...

Nhất

...

...

...

...

...

...

...

Nhì

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Ba

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Năm

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Sáu

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Bảy

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Tra cứu kết quả xổ số miền Bắc theo biên độ