XSMB - Xổ số miền Bắc trực tiếp hôm nay - SXMB

XSMB thứ 6 ngày 29/09/2023

XSMB» XSMB Thứ 6» XSMB 29/09/2023

1ZP - 3ZP - 4ZP - 5ZP - 6ZP - 7ZP - 9ZP - 18ZP
ĐB07044
G.188675
G.245097 40581
G.345021 76164 14457 24067 57789 44804
G.47218 1041 6089 3633
G.58752 2066 9926 1433 2605 2330
G.6109 055 432
G.779 88 59 19
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
004, 05, 09030
118, 19181, 21, 41
221, 26252, 32
333(2), 30, 32333(2)
444, 41444, 64, 04
557, 52, 55, 59575, 05, 55
664, 67, 66666, 26
775, 79797, 57, 67
881, 89(2), 88818, 88
997989(2), 09, 79, 59, 19
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
004, 05, 0930
118, 1981, 21, 41
221, 2652, 32
333(2), 30, 3233(2)
444, 4144, 64, 04
557, 52, 55, 5975, 05, 55
664, 67, 6666, 26
775, 7997, 57, 67
881, 89(2), 8818, 88
99789(2), 09, 79, 59, 19
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 44
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 5 lầnLoto: 184 lần
Từ 2022 đến (29/09/2023)Giải Đặc Biệt: 6 lầnLoto: 166 lần
Chụp ảnh

Xổ số miền Bắc thứ 5 ngày 28/09/2023

XSMB» XSMB Thứ 5» XSMB 28/09/2023

1ZQ - 2ZQ - 3ZQ - 6ZQ - 11ZQ - 15ZQ
ĐB11698
G.177996
G.244386 48900
G.350556 02023 73169 91188 39404 88068
G.42092 6143 0736 5575
G.59078 8697 7078 5622 3662 5048
G.6924 443 417
G.761 16 20 84
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
000, 04000, 20
117, 16161
223, 22, 24, 20292, 22, 62
336323, 43(2)
443(2), 48404, 24, 84
556575
669, 68, 62, 61696, 86, 56, 36, 16
775, 78(2)797, 17
886, 88, 84898, 88, 68, 78(2), 48
998, 96, 92, 97969
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
000, 0400, 20
117, 1661
223, 22, 24, 2092, 22, 62
33623, 43(2)
443(2), 4804, 24, 84
55675
669, 68, 62, 6196, 86, 56, 36, 16
775, 78(2)97, 17
886, 88, 8498, 88, 68, 78(2), 48
998, 96, 92, 9769
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 98
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 7 lầnLoto: 193 lần
Từ 2022 đến (28/09/2023)Giải Đặc Biệt: 8 lầnLoto: 152 lần
Chụp ảnh

SXMB thứ 4 ngày 27/09/2023

XSMB» XSMB Thứ 4» XSMB 27/09/2023

1ZR - 7ZR - 9ZR - 10ZR - 13ZR - 15ZR
ĐB93447
G.171106
G.267705 00384
G.367673 22611 18030 35885 62710 86306
G.47621 1221 9671 5497
G.52608 8234 3524 0541 6323 6518
G.6043 466 205
G.756 28 22 74
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
006(2), 05(2), 08030, 10
111, 10, 18111, 21(2), 71, 41
221(2), 24, 23, 28, 22222
330, 34373, 23, 43
447, 41, 43484, 34, 24, 74
556505(2), 85
666606(2), 66, 56
773, 71, 74747, 97
884, 85808, 18, 28
9979-
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
006(2), 05(2), 0830, 10
111, 10, 1811, 21(2), 71, 41
221(2), 24, 23, 28, 2222
330, 3473, 23, 43
447, 41, 4384, 34, 24, 74
55605(2), 85
66606(2), 66, 56
773, 71, 7447, 97
884, 8508, 18, 28
997-
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 47
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 11 lầnLoto: 204 lần
Từ 2022 đến (27/09/2023)Giải Đặc Biệt: 6 lầnLoto: 161 lần
Chụp ảnh

Xổ số miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 26/09/2023

XSMB» XSMB Thứ 3» XSMB 26/09/2023

4ZS - 6ZS - 9ZS - 10ZS - 12ZS - 15ZS
ĐB45236
G.133099
G.292248 85832
G.319963 86594 04650 57903 51103 34001
G.49605 8174 8695 3932
G.51100 9835 6748 3452 5816 9380
G.6003 883 109
G.734 77 84 81
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
003(3), 01, 05, 00, 09050, 00, 80
116101, 81
2-232(2), 52
336, 32(2), 35, 34363, 03(3), 83
448(2)494, 74, 34, 84
550, 52505, 95, 35
663636, 16
774, 77777
880, 83, 84, 81848(2)
999, 94, 95999, 09
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
003(3), 01, 05, 00, 0950, 00, 80
11601, 81
2-32(2), 52
336, 32(2), 35, 3463, 03(3), 83
448(2)94, 74, 34, 84
550, 5205, 95, 35
66336, 16
774, 7777
880, 83, 84, 8148(2)
999, 94, 9599, 09
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 36
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 8 lầnLoto: 201 lần
Từ 2022 đến (26/09/2023)Giải Đặc Biệt: 8 lầnLoto: 174 lần
Chụp ảnh

KQXSMB thứ 2 ngày 25/09/2023

XSMB» XSMB Thứ 2» XSMB 25/09/2023

2ZT - 3ZT - 6ZT - 7ZT - 11ZT - 14ZT
ĐB68779
G.171548
G.282470 84221
G.303065 37527 36975 08761 59916 52871
G.49605 6005 9627 8751
G.52897 5156 0016 2707 3603 9705
G.6665 493 022
G.783 14 68 77
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
005(3), 07, 03070
116(2), 14121, 61, 71, 51
221, 27(2), 22222
3-303, 93, 83
448414
551, 56565(2), 75, 05(3)
665(2), 61, 68616(2), 56
779, 70, 75, 71, 77727(2), 97, 07, 77
883848, 68
997, 93979
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
005(3), 07, 0370
116(2), 1421, 61, 71, 51
221, 27(2), 2222
3-03, 93, 83
44814
551, 5665(2), 75, 05(3)
665(2), 61, 6816(2), 56
779, 70, 75, 71, 7727(2), 97, 07, 77
88348, 68
997, 9379
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 79
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 12 lầnLoto: 185 lần
Từ 2022 đến (25/09/2023)Giải Đặc Biệt: 15 lầnLoto: 180 lần
Chụp ảnh

Kết quả xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 24/09/2023

XSMB» XSMB Chủ nhật» XSMB 24/09/2023

6ZU - 7ZU - 9ZU - 10ZU - 12ZU - 13ZU
ĐB62778
G.120839
G.229228 65528
G.322314 73466 17819 70905 97087 67176
G.48299 1202 0788 8971
G.55759 0216 3733 2360 8984 1505
G.6067 617 701
G.740 44 30 51
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
005(2), 02, 01060, 40, 30
114, 19, 16, 17171, 01, 51
228(2)202
339, 33, 30333
440, 44414, 84, 44
559, 51505(2)
666, 60, 67666, 76, 16
778, 76, 71787, 67, 17
887, 88, 84878, 28(2), 88
999939, 19, 99, 59
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
005(2), 02, 0160, 40, 30
114, 19, 16, 1771, 01, 51
228(2)02
339, 33, 3033
440, 4414, 84, 44
559, 5105(2)
666, 60, 6766, 76, 16
778, 76, 7187, 67, 17
887, 88, 8478, 28(2), 88
99939, 19, 99, 59
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 78
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 8 lầnLoto: 189 lần
Từ 2022 đến (24/09/2023)Giải Đặc Biệt: 4 lầnLoto: 156 lần
Chụp ảnh

Kết quả XSMB thứ 7 ngày 23/09/2023

XSMB» XSMB Thứ 7» XSMB 23/09/2023

1ZV - 3ZV - 4ZV - 8ZV - 12ZV - 13ZV
ĐB76922
G.199878
G.260050 42231
G.370197 24029 17888 42024 71288 33727
G.45488 9596 2292 3714
G.59571 7953 2680 0653 6341 3334
G.6075 832 375
G.792 42 40 10
Đầu loto0123456789
Đuôi loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuLoto theo đầuĐuôiLoto theo đuôi
0-050, 80, 40, 10
114, 10131, 71, 41
222, 29, 24, 27222, 92(2), 32, 42
331, 34, 32353(2)
441, 42, 40424, 14, 34
550, 53(2)575(2)
6-696
778, 71, 75(2)797, 27
888(3), 80878, 88(3)
997, 96, 92(2)929
LotoLoto theo đầuLoto theo đuôi
0-50, 80, 40, 10
114, 1031, 71, 41
222, 29, 24, 2722, 92(2), 32, 42
331, 34, 3253(2)
441, 42, 4024, 14, 34
550, 53(2)75(2)
6-96
778, 71, 75(2)97, 27
888(3), 8078, 88(3)
997, 96, 92(2)29
Thống kê số lần đã xuất hiện của con 22
Từ 2021 đến 2022Giải Đặc Biệt: 6 lầnLoto: 181 lần
Từ 2022 đến (23/09/2023)Giải Đặc Biệt: 5 lầnLoto: 162 lần
Chụp ảnh

Thông tin về xổ số kiến thiết miền Bắc