Power 6/55 thứ 7 - Kết quả xổ số Power 6/55 thứ 7

Kết quả xổ số Power 6/55 thứ 7 hàng tuần

Kỳ quay thưởng #01018 thứ 7 ngày 06/04/2024

39 09 13 30 54 20 23
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0300.000.000.000đ
Jackpot 2 167.784.892.000đ
Giải 1 4740.000.000đ
Giải 2 3272500.000đ
Giải 3 7355550.000đ

Kỳ quay thưởng #01015 thứ 7 ngày 30/03/2024

55 38 54 17 27 14 23
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0300.000.000.000đ
Jackpot 2 210.983.938.000đ
Giải 1 3140.000.000đ
Giải 2 2901500.000đ
Giải 3 6209450.000đ

Kỳ quay thưởng #01012 thứ 7 ngày 23/03/2024

30 40 10 13 03 52 04
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0281.084.510.550đ
Jackpot 2 14.202.342.900đ
Giải 1 10440.000.000đ
Giải 2 2880500.000đ
Giải 3 5588750.000đ

Kỳ quay thưởng #01009 thứ 7 ngày 16/03/2024

42 55 08 43 44 36 54
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0243.884.025.300đ
Jackpot 2 110.424.918.300đ
Giải 1 1940.000.000đ
Giải 2 1973500.000đ
Giải 3 4629350.000đ

Kỳ quay thưởng #01006 thứ 7 ngày 09/03/2024

36 11 22 13 46 49 37
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0199.484.306.400đ
Jackpot 2 05.491.616.200đ
Giải 1 2240.000.000đ
Giải 2 1743500.000đ
Giải 3 3837350.000đ

Kỳ quay thưởng #01003 thứ 7 ngày 02/03/2024

01 31 19 21 55 50 37
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0164.593.876.350đ
Jackpot 2 06.237.897.400đ
Giải 1 1540.000.000đ
Giải 2 1622500.000đ
Giải 3 3168350.000đ

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Power 6/55