Power 6/55 thứ 7 - Kết quả xổ số Power 6/55 thứ 7

Kết quả xổ số Power 6/55 thứ 7 hàng tuần

Kỳ quay thưởng #00935 thứ 7 ngày 23/09/2023

47 43 27 45 20 36 35
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 072.457.474.800đ
Jackpot 2 05.226.019.500đ
Giải 1 540.000.000đ
Giải 2 635500.000đ
Giải 3 1472550.000đ

Kỳ quay thưởng #00932 thứ 7 ngày 16/09/2023

55 42 25 54 27 51 45
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 061.815.809.550đ
Jackpot 2 04.043.612.250đ
Giải 1 640.000.000đ
Giải 2 584500.000đ
Giải 3 1217850.000đ

Kỳ quay thưởng #00929 thứ 7 ngày 09/09/2023

13 49 43 37 20 32 40
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 054.554.601.450đ
Jackpot 2 03.236.811.350đ
Giải 1 1040.000.000đ
Giải 2 584500.000đ
Giải 3 1241450.000đ

Kỳ quay thưởng #00926 thứ 7 ngày 02/09/2023

15 32 46 44 51 12 18
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 048.434.457.450đ
Jackpot 2 03.853.510.950đ
Giải 1 740.000.000đ
Giải 2 494500.000đ
Giải 3 1053450.000đ

Kỳ quay thưởng #00923 thứ 7 ngày 26/08/2023

38 05 08 50 24 51 47
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 042.714.713.100đ
Jackpot 2 03.217.983.800đ
Giải 1 940.000.000đ
Giải 2 610500.000đ
Giải 3 1292650.000đ

Kỳ quay thưởng #00920 thứ 7 ngày 19/08/2023

42 09 07 27 22 13 23
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 035.774.937.300đ
Jackpot 2 012.783.363.200đ
Giải 1 1640.000.000đ
Giải 2 979500.000đ
Giải 3 1707250.000đ

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Power 6/55