Power 6/55 thứ 5 - Kết quả xổ số Power 6/55 thứ 5

Kết quả xổ số Power 6/55 thứ 5 hàng tuần

Kỳ quay thưởng #01062 thứ 5 ngày 18/07/2024

28 35 40 42 10 13 02
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0152.070.473.550đ
Jackpot 2 05.792.373.800đ
Giải 1 2540.000.000đ
Giải 2 1511500.000đ
Giải 3 3083750.000đ

Kỳ quay thưởng #01059 thứ 5 ngày 11/07/2024

21 02 23 22 11 01 26
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0126.939.109.350đ
Jackpot 2 14.518.167.100đ
Giải 1 5540.000.000đ
Giải 2 1686500.000đ
Giải 3 3194550.000đ

Kỳ quay thưởng #01056 thứ 5 ngày 04/07/2024

29 20 41 34 10 19 08
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0108.455.115.900đ
Jackpot 2 13.556.097.400đ
Giải 1 2140.000.000đ
Giải 2 1287500.000đ
Giải 3 2753350.000đ

Kỳ quay thưởng #01053 thứ 5 ngày 27/06/2024

43 41 21 07 22 46 32
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 087.506.345.100đ
Jackpot 2 05.168.705.500đ
Giải 1 2140.000.000đ
Giải 2 1017500.000đ
Giải 3 2187750.000đ

Kỳ quay thưởng #01050 thứ 5 ngày 20/06/2024

29 55 10 43 01 34 49
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 074.105.630.400đ
Jackpot 2 03.679.737.200đ
Giải 1 1640.000.000đ
Giải 2 956500.000đ
Giải 3 1950850.000đ

Kỳ quay thưởng #01047 thứ 5 ngày 13/06/2024

49 45 51 39 47 08 16
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 064.999.817.400đ
Jackpot 2 03.634.822.650đ
Giải 1 1640.000.000đ
Giải 2 789500.000đ
Giải 3 1640250.000đ

Kỳ quay thưởng #01044 thứ 5 ngày 06/06/2024

38 18 51 47 26 39 55
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 056.657.129.250đ
Jackpot 2 03.291.082.400đ
Giải 1 1840.000.000đ
Giải 2 772500.000đ
Giải 3 1717150.000đ

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Power 6/55