Power 6/55 thứ 5 - Kết quả xổ số Power 6/55 thứ 5

Kết quả xổ số Power 6/55 thứ 5 hàng tuần

Kỳ quay thưởng #00934 thứ 5 ngày 21/09/2023

43 33 16 34 41 26 53
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 067.899.735.300đ
Jackpot 2 04.719.604.000đ
Giải 1 840.000.000đ
Giải 2 676500.000đ
Giải 3 1387750.000đ

Kỳ quay thưởng #00931 thứ 5 ngày 14/09/2023

50 06 20 10 52 22 34
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 059.333.976.300đ
Jackpot 2 03.767.853.000đ
Giải 1 140.000.000đ
Giải 2 642500.000đ
Giải 3 1303750.000đ

Kỳ quay thưởng #00928 thứ 5 ngày 07/09/2023

45 04 01 42 54 36 32
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 052.423.299.300đ
Jackpot 2 14.296.715.600đ
Giải 1 640.000.000đ
Giải 2 550500.000đ
Giải 3 1241050.000đ

Kỳ quay thưởng #00925 thứ 5 ngày 31/08/2023

43 45 37 23 46 33 29
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 046.578.147.150đ
Jackpot 2 03.647.254.250đ
Giải 1 1140.000.000đ
Giải 2 564500.000đ
Giải 3 1302150.000đ

Kỳ quay thưởng #00922 thứ 5 ngày 24/08/2023

10 42 50 41 20 01 39
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 040.752.858.900đ
Jackpot 2 113.336.465.600đ
Giải 1 1640.000.000đ
Giải 2 629500.000đ
Giải 3 1387850.000đ

Kỳ quay thưởng #00919 thứ 5 ngày 17/08/2023

32 01 25 05 52 51 54
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 034.033.462.950đ
Jackpot 2 012.589.866.050đ
Giải 1 940.000.000đ
Giải 2 510500.000đ
Giải 3 1237550.000đ

Kỳ quay thưởng #00916 thứ 5 ngày 10/08/2023

14 04 42 47 49 31 43
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0242.211.415.350đ
Jackpot 2 010.501.580.500đ
Giải 1 2640.000.000đ
Giải 2 1828500.000đ
Giải 3 4174050.000đ

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Power 6/55