Power 6/55 thứ 5 - Kết quả xổ số Power 6/55 thứ 5

Kết quả xổ số Power 6/55 thứ 5 hàng tuần

Kỳ quay thưởng #00883 thứ 5 ngày 25/05/2023

33 46 19 15 16 31 07
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 037.840.372.050đ
Jackpot 2 03.381.753.700đ
Giải 1 440.000.000đ
Giải 2 483500.000đ
Giải 3 932950.000đ

Kỳ quay thưởng #00880 thứ 5 ngày 18/05/2023

41 13 21 30 23 14 49
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 032.942.141.850đ
Jackpot 2 04.499.150.650đ
Giải 1 1240.000.000đ
Giải 2 491500.000đ
Giải 3 903250.000đ

Kỳ quay thưởng #00877 thứ 5 ngày 11/05/2023

19 34 03 33 51 01 17
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 073.659.305.100đ
Jackpot 2 03.871.997.800đ
Giải 1 1740.000.000đ
Giải 2 739500.000đ
Giải 3 1729950.000đ

Kỳ quay thưởng #00874 thứ 5 ngày 04/05/2023

52 35 45 30 13 32 29
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 065.811.324.900đ
Jackpot 2 21.774.701.200đ
Giải 1 440.000.000đ
Giải 2 656500.000đ
Giải 3 1542250.000đ

Kỳ quay thưởng #00871 thứ 5 ngày 27/04/2023

08 28 38 39 41 45 54
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 058.514.317.950đ
Jackpot 2 13.466.427.050đ
Giải 1 1140.000.000đ
Giải 2 804500.000đ
Giải 3 1650750.000đ

Kỳ quay thưởng #00868 thứ 5 ngày 20/04/2023

32 42 35 07 51 11 46
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 053.021.964.900đ
Jackpot 2 03.246.319.600đ
Giải 1 1240.000.000đ
Giải 2 667500.000đ
Giải 3 1390650.000đ

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Power 6/55