Power 6/55 thứ 5 - Kết quả xổ số Power 6/55 thứ 5

Kết quả xổ số Power 6/55 thứ 5 hàng tuần

Kỳ quay thưởng #00999 thứ 5 ngày 22/02/2024

08 31 35 55 24 19 01
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0130.331.185.950đ
Jackpot 2 13.419.717.350đ
Giải 1 4840.000.000đ
Giải 2 1511500.000đ
Giải 3 3079350.000đ

Kỳ quay thưởng #00996 thứ 5 ngày 15/02/2024

21 08 07 03 26 18 19
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0116.463.068.400đ
Jackpot 2 04.952.789.200đ
Giải 1 2740.000.000đ
Giải 2 1590500.000đ
Giải 3 3338350.000đ

Kỳ quay thưởng #00994 thứ 5 ngày 08/02/2024

22 31 35 36 38 42 11
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0107.397.479.550đ
Jackpot 2 03.945.501.550đ
Giải 1 040.000.000đ
Giải 2 0500.000đ
Giải 3 050.000đ

Kỳ quay thưởng #00991 thứ 5 ngày 01/02/2024

07 32 10 22 02 40 39
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 095.065.337.100đ
Jackpot 2 04.250.521.200đ
Giải 1 2040.000.000đ
Giải 2 1139500.000đ
Giải 3 2446950.000đ

Kỳ quay thưởng #00988 thứ 5 ngày 25/01/2024

13 35 38 42 17 48 07
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 083.810.646.300đ
Jackpot 2 13.754.098.000đ
Giải 1 1740.000.000đ
Giải 2 930500.000đ
Giải 3 1925950.000đ

Kỳ quay thưởng #00985 thứ 5 ngày 18/01/2024

38 52 33 12 20 40 35
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 073.702.820.550đ
Jackpot 2 03.301.982.850đ
Giải 1 1840.000.000đ
Giải 2 869500.000đ
Giải 3 1779350.000đ

Kỳ quay thưởng #00982 thứ 5 ngày 11/01/2024

52 51 23 44 02 32 28
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 065.509.647.150đ
Jackpot 2 14.208.594.000đ
Giải 1 1940.000.000đ
Giải 2 757500.000đ
Giải 3 1646050.000đ

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Power 6/55