Power 6/55 thứ 3 - Kết quả xổ số Power 6/55 thứ 3

Kết quả xổ số Power 6/55 thứ 3 hàng tuần

Kỳ quay thưởng #00936 thứ 3 ngày 26/09/2023

44 14 20 24 41 27 23
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 077.347.149.150đ
Jackpot 2 05.769.316.650đ
Giải 1 1140.000.000đ
Giải 2 822500.000đ
Giải 3 1539750.000đ

Kỳ quay thưởng #00933 thứ 3 ngày 19/09/2023

35 17 51 40 52 29 23
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 064.650.236.700đ
Jackpot 2 04.358.548.600đ
Giải 1 440.000.000đ
Giải 2 555500.000đ
Giải 3 1375150.000đ

Kỳ quay thưởng #00930 thứ 3 ngày 12/09/2023

45 26 31 39 32 55 28
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 056.990.967.600đ
Jackpot 2 03.507.518.700đ
Giải 1 940.000.000đ
Giải 2 563500.000đ
Giải 3 1378950.000đ

Kỳ quay thưởng #00927 thứ 3 ngày 05/09/2023

06 19 29 34 48 02 39
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 050.166.294.600đ
Jackpot 2 04.045.937.300đ
Giải 1 1840.000.000đ
Giải 2 606500.000đ
Giải 3 1333450.000đ

Kỳ quay thưởng #00924 thứ 3 ngày 29/08/2023

25 01 53 35 08 20 54
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 044.834.259.900đ
Jackpot 2 03.453.489.000đ
Giải 1 1240.000.000đ
Giải 2 552500.000đ
Giải 3 1307650.000đ

Kỳ quay thưởng #00921 thứ 3 ngày 22/08/2023

06 35 02 36 03 34 31
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 038.459.304.300đ
Jackpot 2 013.081.626.200đ
Giải 1 1040.000.000đ
Giải 2 700500.000đ
Giải 3 1580050.000đ

Kỳ quay thưởng #00918 thứ 3 ngày 15/08/2023

53 25 39 40 05 12 52
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 031.860.737.850đ
Jackpot 2 012.348.452.150đ
Giải 1 2140.000.000đ
Giải 2 772500.000đ
Giải 3 1581650.000đ

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Power 6/55