Power 6/55 thứ 3 - Kết quả xổ số Power 6/55 thứ 3

Kết quả xổ số Power 6/55 thứ 3 hàng tuần

Kỳ quay thưởng #01019 thứ 3 ngày 09/04/2024

46 44 27 12 51 04 22
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0300.000.000.000đ
Jackpot 2 125.409.725.000đ
Giải 1 4140.000.000đ
Giải 2 3112500.000đ
Giải 3 6913650.000đ

Kỳ quay thưởng #01016 thứ 3 ngày 02/04/2024

52 20 18 01 51 12 37
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0317.948.300.400đ
Jackpot 2 04.994.255.600đ
Giải 1 4340.000.000đ
Giải 2 3182500.000đ
Giải 3 6687150.000đ

Kỳ quay thưởng #01013 thứ 3 ngày 26/03/2024

01 16 38 08 13 44 47
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0297.045.137.100đ
Jackpot 2 14.773.402.950đ
Giải 1 4240.000.000đ
Giải 2 2734500.000đ
Giải 3 6332150.000đ

Kỳ quay thưởng #01010 thứ 3 ngày 19/03/2024

55 06 46 25 39 45 26
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0257.677.415.400đ
Jackpot 2 14.532.598.900đ
Giải 1 3740.000.000đ
Giải 2 2240500.000đ
Giải 3 4929950.000đ

Kỳ quay thưởng #01007 thứ 3 ngày 12/03/2024

14 43 20 11 18 22 16
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0213.559.310.100đ
Jackpot 2 07.055.505.500đ
Giải 1 3440.000.000đ
Giải 2 2559500.000đ
Giải 3 5135750.000đ

Kỳ quay thưởng #01004 thứ 3 ngày 05/03/2024

21 19 12 28 54 23 31
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0177.059.760.600đ
Jackpot 2 17.622.995.650đ
Giải 1 2740.000.000đ
Giải 2 2012500.000đ
Giải 3 4355850.000đ

Kỳ quay thưởng #01001 thứ 3 ngày 27/02/2024

08 01 04 24 35 06 53
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0142.673.643.750đ
Jackpot 2 03.802.316.000đ
Giải 1 1740.000.000đ
Giải 2 2068500.000đ
Giải 3 3694650.000đ

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Power 6/55