Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất thứ 5 ngày 13/06/2024

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:
64.999.817.400 đồng
(sáu mươi bốn tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm mười bảy nghìn bốn trăm đồng)
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:
3.634.822.650 đồng
(ba tỷ sáu trăm ba mươi bốn triệu tám trăm hai mươi hai nghìn sáu trăm năm mươi đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #01047 thứ 5 ngày 13/06/2024

49 45 51 39 47 08 16
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 064.999.817.400đ
Jackpot 2 03.634.822.650đ
Giải 1 1640.000.000đ
Giải 2 789500.000đ
Giải 3 1640250.000đ
ĐỔI SỐ TRÚNG 0939.110.179

Kỳ quay thưởng #01046 thứ 3 ngày 11/06/2024

32 16 30 13 39 21 53
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 062.127.460.650đ
Jackpot 2 03.315.671.900đ
Giải 1 1940.000.000đ
Giải 2 887500.000đ
Giải 3 1829550.000đ
Chuyên mục được nhiều người xem:
  • Xổ số Max 3D: tổng hợp kết quả xổ số Max 3D/Max 3D+ của Vietlott vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần.
  • Xổ số Mega 6/45: tổng hợp kết quả xổ số Mega 6/45 của Vietlott vào thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần.

Kỳ quay thưởng #01045 thứ 7 ngày 08/06/2024

32 16 13 43 35 33 42
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 059.286.413.550đ
Jackpot 2 13.583.225.100đ
Giải 1 1240.000.000đ
Giải 2 914500.000đ
Giải 3 1787250.000đ

Kỳ quay thưởng #01044 thứ 5 ngày 06/06/2024

38 18 51 47 26 39 55
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 056.657.129.250đ
Jackpot 2 03.291.082.400đ
Giải 1 1840.000.000đ
Giải 2 772500.000đ
Giải 3 1717150.000đ

Kỳ quay thưởng #01043 thứ 3 ngày 04/06/2024

02 19 01 10 07 13 24
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 054.037.387.650đ
Jackpot 2 13.553.778.750đ
Giải 1 1840.000.000đ
Giải 2 1221500.000đ
Giải 3 2181350.000đ

Kỳ quay thưởng #01042 thứ 7 ngày 01/06/2024

31 30 06 49 24 47 01
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 051.723.546.150đ
Jackpot 2 03.296.685.250đ
Giải 1 840.000.000đ
Giải 2 706500.000đ
Giải 3 1444550.000đ

Kỳ quay thưởng #01041 thứ 5 ngày 30/05/2024

12 23 08 07 04 31 45
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 049.053.378.900đ
Jackpot 2 14.674.090.000đ
Giải 1 2940.000.000đ
Giải 2 1092500.000đ
Giải 3 1961750.000đ

Kỳ quay thưởng #01040 thứ 3 ngày 28/05/2024

37 29 54 40 01 25 50
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 047.522.322.750đ
Jackpot 2 04.503.972.650đ
Giải 1 1140.000.000đ
Giải 2 628500.000đ
Giải 3 1506750.000đ

Kỳ quay thưởng #01039 thứ 7 ngày 25/05/2024

22 53 43 39 38 15 20
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 044.500.277.100đ
Jackpot 2 04.168.189.800đ
Giải 1 840.000.000đ
Giải 2 547500.000đ
Giải 3 1260750.000đ

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Power 6/55