Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6/55 - Xổ số Power

Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất thứ 7 ngày 25/06/2022

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:
128.468.041.500 đồng
(một trăm hai mươi tám tỷ bốn trăm sáu mươi tám triệu không trăm bốn mươi mốt nghìn năm trăm đồng)
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:
5.369.089.950 đồng
(năm tỷ ba trăm sáu mươi chín triệu không trăm tám mươi chín nghìn chín trăm năm mươi đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00741 thứ 7 ngày 25/06/2022

35 14 40 37 31 17 28
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0128.468.041.500đ
Jackpot 2 05.369.089.950đ
Giải 1 2440.000.000đ
Giải 2 1100500.000đ
Giải 3 2471850.000đ
Chuyên mục được nhiều người xem:
  • Xổ số Max 3D: tổng hợp kết quả xổ số Max 3D/Max 3D+ của Vietlott vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần.
  • Xổ số Max 4D: tổng hợp kết quả xổ số Max 4D của Vietlott vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
  • Xổ số Mega 6/45: tổng hợp kết quả xổ số Mega 6/45 của Vietlott vào thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần.

Kỳ quay thưởng #00740 thứ 5 ngày 23/06/2022

34 54 10 46 22 23 27
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0120.359.597.700đ
Jackpot 2 04.468.151.750đ
Giải 1 2640.000.000đ
Giải 2 1251500.000đ
Giải 3 2667150.000đ
Có thể bạn quan tâm:

Kỳ quay thưởng #00739 thứ 3 ngày 21/06/2022

51 13 19 34 21 09 35
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0112.724.914.800đ
Jackpot 2 03.619.853.650đ
Giải 1 1740.000.000đ
Giải 2 1387500.000đ
Giải 3 2806750.000đ

Kỳ quay thưởng #00738 thứ 7 ngày 18/06/2022

27 06 45 44 47 43 33
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0107.146.231.950đ
Jackpot 2 17.616.155.500đ
Giải 1 1340.000.000đ
Giải 2 1100500.000đ
Giải 3 2513950.000đ

Kỳ quay thưởng #00737 thứ 5 ngày 16/06/2022

21 13 51 09 54 40 04
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 099.398.788.050đ
Jackpot 2 06.755.328.400đ
Giải 1 1540.000.000đ
Giải 2 936500.000đ
Giải 3 2133650.000đ

Kỳ quay thưởng #00736 thứ 3 ngày 14/06/2022

15 36 35 26 32 02 16
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 092.299.663.650đ
Jackpot 2 05.966.536.800đ
Giải 1 1640.000.000đ
Giải 2 1044500.000đ
Giải 3 2323050.000đ

Kỳ quay thưởng #00735 thứ 7 ngày 11/06/2022

18 10 25 47 45 23 38
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 085.597.658.400đ
Jackpot 2 05.221.869.550đ
Giải 1 1840.000.000đ
Giải 2 1035500.000đ
Giải 3 2186650.000đ

Kỳ quay thưởng #00734 thứ 5 ngày 09/06/2022

48 35 50 43 31 30 22
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 079.919.472.900đ
Jackpot 2 04.590.960.050đ
Giải 1 1440.000.000đ
Giải 2 699500.000đ
Giải 3 1620250.000đ

Kỳ quay thưởng #00733 thứ 3 ngày 07/06/2022

39 28 17 16 50 21 19
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 074.335.915.200đ
Jackpot 2 03.970.564.750đ
Giải 1 2040.000.000đ
Giải 2 930500.000đ
Giải 3 1829850.000đ

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Power 6/55