Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất thứ 5 ngày 21/09/2023

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:
67.899.735.300 đồng
(sáu mươi bảy tỷ tám trăm chín mươi chín triệu bảy trăm ba mươi lăm nghìn ba trăm đồng)
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:
4.719.604.000 đồng
(bốn tỷ bảy trăm mười chín triệu sáu trăm lẻ bốn nghìn đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00934 thứ 5 ngày 21/09/2023

43 33 16 34 41 26 53
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 067.899.735.300đ
Jackpot 2 04.719.604.000đ
Giải 1 840.000.000đ
Giải 2 676500.000đ
Giải 3 1387750.000đ
ĐỔI SỐ TRÚNG 0939.110.179

Kỳ quay thưởng #00933 thứ 3 ngày 19/09/2023

35 17 51 40 52 29 23
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 064.650.236.700đ
Jackpot 2 04.358.548.600đ
Giải 1 440.000.000đ
Giải 2 555500.000đ
Giải 3 1375150.000đ
Chuyên mục được nhiều người xem:
  • Xổ số Max 3D: tổng hợp kết quả xổ số Max 3D/Max 3D+ của Vietlott vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần.
  • Xổ số Mega 6/45: tổng hợp kết quả xổ số Mega 6/45 của Vietlott vào thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần.

Kỳ quay thưởng #00932 thứ 7 ngày 16/09/2023

55 42 25 54 27 51 45
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 061.815.809.550đ
Jackpot 2 04.043.612.250đ
Giải 1 640.000.000đ
Giải 2 584500.000đ
Giải 3 1217850.000đ

Kỳ quay thưởng #00931 thứ 5 ngày 14/09/2023

50 06 20 10 52 22 34
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 059.333.976.300đ
Jackpot 2 03.767.853.000đ
Giải 1 140.000.000đ
Giải 2 642500.000đ
Giải 3 1303750.000đ

Kỳ quay thưởng #00930 thứ 3 ngày 12/09/2023

45 26 31 39 32 55 28
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 056.990.967.600đ
Jackpot 2 03.507.518.700đ
Giải 1 940.000.000đ
Giải 2 563500.000đ
Giải 3 1378950.000đ

Kỳ quay thưởng #00929 thứ 7 ngày 09/09/2023

13 49 43 37 20 32 40
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 054.554.601.450đ
Jackpot 2 03.236.811.350đ
Giải 1 1040.000.000đ
Giải 2 584500.000đ
Giải 3 1241450.000đ

Kỳ quay thưởng #00928 thứ 5 ngày 07/09/2023

45 04 01 42 54 36 32
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 052.423.299.300đ
Jackpot 2 14.296.715.600đ
Giải 1 640.000.000đ
Giải 2 550500.000đ
Giải 3 1241050.000đ

Kỳ quay thưởng #00927 thứ 3 ngày 05/09/2023

06 19 29 34 48 02 39
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 050.166.294.600đ
Jackpot 2 04.045.937.300đ
Giải 1 1840.000.000đ
Giải 2 606500.000đ
Giải 3 1333450.000đ

Kỳ quay thưởng #00926 thứ 7 ngày 02/09/2023

15 32 46 44 51 12 18
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 048.434.457.450đ
Jackpot 2 03.853.510.950đ
Giải 1 740.000.000đ
Giải 2 494500.000đ
Giải 3 1053450.000đ

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Power 6/55