Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6/55 - Xổ số Power

Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất thứ 7 ngày 23/10/2021

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:
88.377.473.100 đồng
(tám mươi tám tỷ ba trăm bảy mươi bảy triệu bốn trăm bảy mươi ba nghìn một trăm đồng)
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:
3.000.000.000 đồng
(ba tỷ đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00637 thứ 7 ngày 23/10/2021

19 33 11 26 05 28 09
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 088.377.473.100đ
Jackpot 2 13.603.944.700đ
Giải 1 2240.000.000đ
Giải 2 1274500.000đ
Giải 3 2299550.000đ
Chuyên mục được nhiều người xem:
  • Xổ số Max 3D: tổng hợp kết quả xổ số Max 3D/Max 3D+ của Vietlott vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần.
  • Xổ số Max 4D: tổng hợp kết quả xổ số Max 4D của Vietlott vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
  • Xổ số Mega 6/45: tổng hợp kết quả xổ số Mega 6/45 của Vietlott vào thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần.

Kỳ quay thưởng #00636 thứ 5 ngày 21/10/2021

41 51 32 19 36 03 35
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 085.964.212.650đ
Jackpot 2 03.335.804.650đ
Giải 1 840.000.000đ
Giải 2 873500.000đ
Giải 3 1787950.000đ
Có thể bạn quan tâm:

Kỳ quay thưởng #00635 thứ 3 ngày 19/10/2021

25 50 03 29 46 09 18
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 082.941.970.800đ
Jackpot 2 13.368.671.450đ
Giải 1 1040.000.000đ
Giải 2 861500.000đ
Giải 3 1843250.000đ

Kỳ quay thưởng #00634 thứ 7 ngày 16/10/2021

22 28 55 17 09 50 07
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 079.623.927.750đ
Jackpot 2 15.168.372.250đ
Giải 1 740.000.000đ
Giải 2 756500.000đ
Giải 3 1606250.000đ

Kỳ quay thưởng #00633 thứ 5 ngày 14/10/2021

09 21 24 30 44 41 40
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 076.705.906.800đ
Jackpot 2 04.844.147.700đ
Giải 1 1340.000.000đ
Giải 2 731500.000đ
Giải 3 1552050.000đ

Kỳ quay thưởng #00632 thứ 3 ngày 12/10/2021

31 17 42 33 14 50 40
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 074.329.390.200đ
Jackpot 2 04.580.090.300đ
Giải 1 1340.000.000đ
Giải 2 715500.000đ
Giải 3 1482150.000đ

Kỳ quay thưởng #00631 thứ 7 ngày 09/10/2021

25 38 01 22 54 39 19
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 071.577.732.450đ
Jackpot 2 04.274.350.550đ
Giải 1 740.000.000đ
Giải 2 609500.000đ
Giải 3 1374350.000đ

Kỳ quay thưởng #00630 thứ 5 ngày 07/10/2021

55 45 15 06 24 21 46
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 069.234.635.100đ
Jackpot 2 04.014.006.400đ
Giải 1 1340.000.000đ
Giải 2 577500.000đ
Giải 3 1324150.000đ

Kỳ quay thưởng #00629 thứ 3 ngày 05/10/2021

17 11 43 16 38 19 24
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 067.505.291.850đ
Jackpot 2 03.821.857.150đ
Giải 1 540.000.000đ
Giải 2 697500.000đ
Giải 3 1389350.000đ

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Power 6/55