Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất thứ 5 ngày 06/10/2022

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:
31.658.106.000 đồng
(ba mươi mốt tỷ sáu trăm năm mươi tám triệu một trăm lẻ sáu nghìn đồng)
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:
3.988.800.750 đồng
(ba tỷ chín trăm tám mươi tám triệu tám trăm nghìn bảy trăm năm mươi đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00785 thứ 5 ngày 06/10/2022

47 20 06 53 08 19 07
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 031.658.106.000đ
Jackpot 2 03.988.800.750đ
Giải 1 040.000.000đ
Giải 2 0500.000đ
Giải 3 050.000đ

Kỳ quay thưởng #00784 thứ 3 ngày 04/10/2022

43 22 05 11 45 12 42
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 031.658.106.000đ
Jackpot 2 03.988.800.750đ
Giải 1 1340.000.000đ
Giải 2 743500.000đ
Giải 3 1447950.000đ
Chuyên mục được nhiều người xem:
  • Xổ số Max 3D: tổng hợp kết quả xổ số Max 3D/Max 3D+ của Vietlott vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần.
  • Xổ số Mega 6/45: tổng hợp kết quả xổ số Mega 6/45 của Vietlott vào thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần.

Kỳ quay thưởng #00783 thứ 7 ngày 01/10/2022

22 23 16 29 15 14 20
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 137.241.100.750đ
Jackpot 2 03.804.566.750đ
Giải 1 1040.000.000đ
Giải 2 559500.000đ
Giải 3 1231950.000đ
Có thể bạn quan tâm:

Kỳ quay thưởng #00782 thứ 5 ngày 29/09/2022

15 54 37 33 32 42 28
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 035.206.530.150đ
Jackpot 2 03.578.503.350đ
Giải 1 840.000.000đ
Giải 2 504500.000đ
Giải 3 1099350.000đ

Kỳ quay thưởng #00781 thứ 3 ngày 27/09/2022

43 27 37 11 13 23 34
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 033.257.062.650đ
Jackpot 2 03.361.895.850đ
Giải 1 2140.000.000đ
Giải 2 784500.000đ
Giải 3 1443950.000đ

Kỳ quay thưởng #00780 thứ 7 ngày 24/09/2022

04 05 17 47 01 42 09
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 031.902.787.650đ
Jackpot 2 03.211.420.850đ
Giải 1 540.000.000đ
Giải 2 379500.000đ
Giải 3 975750.000đ

Kỳ quay thưởng #00779 thứ 5 ngày 22/09/2022

14 44 29 47 12 19 26
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 198.674.641.750đ
Jackpot 2 22.696.400.450đ
Giải 1 2040.000.000đ
Giải 2 1218500.000đ
Giải 3 2567250.000đ

Kỳ quay thưởng #00778 thứ 3 ngày 20/09/2022

53 43 32 08 27 54 45
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 091.614.070.200đ
Jackpot 2 04.608.292.950đ
Giải 1 1340.000.000đ
Giải 2 1102500.000đ
Giải 3 2353050.000đ

Kỳ quay thưởng #00777 thứ 7 ngày 17/09/2022

05 19 34 49 40 08 39
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 087.421.889.100đ
Jackpot 2 04.142.495.050đ
Giải 1 1340.000.000đ
Giải 2 1064500.000đ
Giải 3 2258150.000đ

Kỳ quay thưởng #00776 thứ 5 ngày 15/09/2022

41 08 19 30 52 03 09
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 083.847.890.100đ
Jackpot 2 03.745.384.050đ
Giải 1 1740.000.000đ
Giải 2 1022500.000đ
Giải 3 2173950.000đ

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Power 6/55