Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất thứ 3 ngày 30/05/2023

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:
41.223.910.350 đồng
(bốn mươi mốt tỷ hai trăm hai mươi ba triệu chín trăm mười nghìn ba trăm năm mươi đồng)
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:
3.757.702.400 đồng
(ba tỷ bảy trăm năm mươi bảy triệu bảy trăm lẻ hai nghìn bốn trăm đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00885 thứ 3 ngày 30/05/2023

01 28 40 24 46 14 34
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 041.223.910.350đ
Jackpot 2 03.757.702.400đ
Giải 1 340.000.000đ
Giải 2 498500.000đ
Giải 3 1089750.000đ

Kỳ quay thưởng #00884 thứ 7 ngày 27/05/2023

43 18 04 39 06 08 28
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 038.990.916.300đ
Jackpot 2 03.509.591.950đ
Giải 1 1540.000.000đ
Giải 2 679500.000đ
Giải 3 1231450.000đ
Chuyên mục được nhiều người xem:
  • Xổ số Max 3D: tổng hợp kết quả xổ số Max 3D/Max 3D+ của Vietlott vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần.
  • Xổ số Mega 6/45: tổng hợp kết quả xổ số Mega 6/45 của Vietlott vào thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần.

Kỳ quay thưởng #00883 thứ 5 ngày 25/05/2023

33 46 19 15 16 31 07
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 037.840.372.050đ
Jackpot 2 03.381.753.700đ
Giải 1 440.000.000đ
Giải 2 483500.000đ
Giải 3 932950.000đ

Kỳ quay thưởng #00882 thứ 3 ngày 23/05/2023

54 26 36 27 47 35 40
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 036.233.149.800đ
Jackpot 2 03.203.173.450đ
Giải 1 340.000.000đ
Giải 2 435500.000đ
Giải 3 959350.000đ

Kỳ quay thưởng #00881 thứ 7 ngày 20/05/2023

14 21 48 53 01 36 44
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 034.404.588.750đ
Jackpot 2 14.661.644.750đ
Giải 1 1140.000.000đ
Giải 2 384500.000đ
Giải 3 795850.000đ

Kỳ quay thưởng #00880 thứ 5 ngày 18/05/2023

41 13 21 30 23 14 49
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 032.942.141.850đ
Jackpot 2 04.499.150.650đ
Giải 1 1240.000.000đ
Giải 2 491500.000đ
Giải 3 903250.000đ

Kỳ quay thưởng #00879 thứ 3 ngày 16/05/2023

30 34 40 44 19 24 51
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 031.705.358.250đ
Jackpot 2 04.361.730.250đ
Giải 1 440.000.000đ
Giải 2 522500.000đ
Giải 3 1002350.000đ

Kỳ quay thưởng #00878 thứ 7 ngày 13/05/2023

45 35 43 24 22 54 50
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 176.361.538.900đ
Jackpot 2 04.172.246.000đ
Giải 1 1740.000.000đ
Giải 2 848500.000đ
Giải 3 1784850.000đ

Kỳ quay thưởng #00877 thứ 5 ngày 11/05/2023

19 34 03 33 51 01 17
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 073.659.305.100đ
Jackpot 2 03.871.997.800đ
Giải 1 1740.000.000đ
Giải 2 739500.000đ
Giải 3 1729950.000đ

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Power 6/55