Kết quả xổ số Mega 6/45 mới nhất thứ 6 ngày 24/05/2024

Jackpot Mega 6/45 ước tính:
16.892.502.000 đồng
(mười sáu tỷ tám trăm chín mươi hai triệu năm trăm lẻ hai nghìn đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #01202 thứ 6 ngày 24/05/2024

02 14 15 17 23 40
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 016.892.502.000
Giải 1 2010.000.000
Giải 2 996300.000
Giải 3 1710330.000

Kết quả quay số mở thưởng Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #01201 thứ 4 ngày 22/05/2024

02 03 10 22 41 43
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 015.046.246.500
Giải 1 2410.000.000
Giải 2 1113300.000
Giải 3 1872530.000

Kết quả quay số mở thưởng Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #01200 chủ nhật ngày 19/05/2024

05 19 25 35 37 39
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 013.304.746.000
Giải 1 3410.000.000
Giải 2 1563300.000
Giải 3 2187730.000

Kết quả quay số mở thưởng Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #01199 thứ 6 ngày 17/05/2024

08 22 27 29 39 43
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 169.796.747.000
Giải 1 5910.000.000
Giải 2 2803300.000
Giải 3 4136430.000

Kết quả quay số mở thưởng Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #01198 thứ 4 ngày 15/05/2024

03 11 13 21 24 34
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 063.000.355.500
Giải 1 4210.000.000
Giải 2 2255300.000
Giải 3 3762430.000

Kết quả quay số mở thưởng Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #01197 chủ nhật ngày 12/05/2024

03 05 06 09 32 45
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 056.872.464.500
Giải 1 3210.000.000
Giải 2 1925300.000
Giải 3 3475030.000

Kết quả quay số mở thưởng Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #01196 thứ 6 ngày 10/05/2024

12 13 31 38 42 43
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 053.511.343.500
Giải 1 3410.000.000
Giải 2 1662300.000
Giải 3 3058330.000

Kết quả quay số mở thưởng Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #01195 thứ 4 ngày 08/05/2024

02 10 13 22 30 34
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 050.378.948.500
Giải 1 4010.000.000
Giải 2 1854300.000
Giải 3 2875630.000

Kết quả quay số mở thưởng Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #01194 chủ nhật ngày 05/05/2024

10 12 14 16 21 39
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 047.438.133.000
Giải 1 3110.000.000
Giải 2 1624300.000
Giải 3 2779530.000

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Mega 6/45