Kết quả xổ số Mega 6/45 mới nhất chủ nhật ngày 03/12/2023

Jackpot Mega 6/45 ước tính:
17.845.608.000 đồng
(mười bảy tỷ tám trăm bốn mươi lăm triệu sáu trăm lẻ tám nghìn đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #01129 chủ nhật ngày 03/12/2023

12 14 16 21 29 32
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 017.845.608.000
Giải 1 3110.000.000
Giải 2 885300.000
Giải 3 1515730.000

Kết quả quay số mở thưởng Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #01128 thứ 6 ngày 01/12/2023

05 10 14 21 27 32
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 016.300.633.500
Giải 1 1910.000.000
Giải 2 1179300.000
Giải 3 1814830.000

Kết quả quay số mở thưởng Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #01127 thứ 4 ngày 29/11/2023

09 22 24 32 38 39
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 014.760.004.000
Giải 1 1910.000.000
Giải 2 902300.000
Giải 3 1564530.000

Kết quả quay số mở thưởng Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #01126 chủ nhật ngày 26/11/2023

04 06 15 23 25 36
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 013.191.038.000
Giải 1 2610.000.000
Giải 2 1218300.000
Giải 3 1798630.000

Kết quả quay số mở thưởng Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #01125 thứ 6 ngày 24/11/2023

05 18 22 34 41 45
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 196.243.094.000
Giải 1 7010.000.000
Giải 2 2741300.000
Giải 3 4321030.000

Kết quả quay số mở thưởng Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #01124 thứ 4 ngày 22/11/2023

15 18 20 23 37 39
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 087.610.138.500
Giải 1 8110.000.000
Giải 2 2939300.000
Giải 3 4807430.000

Kết quả quay số mở thưởng Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #01123 chủ nhật ngày 19/11/2023

01 03 19 20 26 34
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 079.611.327.000
Giải 1 4710.000.000
Giải 2 2073300.000
Giải 3 3551630.000

Kết quả quay số mở thưởng Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #01122 thứ 6 ngày 17/11/2023

16 20 25 26 36 41
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 071.959.468.000
Giải 1 3110.000.000
Giải 2 1791300.000
Giải 3 3345930.000

Kết quả quay số mở thưởng Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #01121 thứ 4 ngày 15/11/2023

02 03 12 16 30 37
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 064.531.119.500
Giải 1 3610.000.000
Giải 2 2145300.000
Giải 3 3694630.000

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Mega 6/45