Mega 6/45 thứ 6 - Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ 6

Xổ số Mega 6/45 mới nhất thứ 6 ngày 29/09/2023

Kỳ quay thưởng #01101 thứ 6 ngày 29/09/2023

02 08 24 27 30 43
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 013.077.534.000
Giải 1 1310.000.000
Giải 2 651300.000
Giải 3 1103630.000

Kỳ quay thưởng #01098 thứ 6 ngày 22/09/2023

02 16 17 18 20 23
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 034.126.014.500
Giải 1 1310.000.000
Giải 2 900300.000
Giải 3 1612030.000

Kỳ quay thưởng #01095 thứ 6 ngày 15/09/2023

02 03 05 07 10 38
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 029.109.343.500
Giải 1 1710.000.000
Giải 2 1078300.000
Giải 3 1732430.000

Kỳ quay thưởng #01092 thứ 6 ngày 08/09/2023

06 08 14 29 39 42
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 024.718.436.500
Giải 1 2410.000.000
Giải 2 982300.000
Giải 3 1592530.000

Kỳ quay thưởng #01089 thứ 6 ngày 01/09/2023

09 14 16 19 28 41
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 020.706.940.500
Giải 1 910.000.000
Giải 2 807300.000
Giải 3 1389230.000

Kỳ quay thưởng #01086 thứ 6 ngày 25/08/2023

08 18 30 32 38 45
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 016.395.939.500
Giải 1 2810.000.000
Giải 2 1022300.000
Giải 3 1575330.000

Kỳ quay thưởng #01083 thứ 6 ngày 18/08/2023

12 19 21 22 34 38
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 114.818.425.000
Giải 1 1910.000.000
Giải 2 873300.000
Giải 3 1537930.000

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Mega 6/45