Mega 6/45 thứ 6 - Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ 6

Xổ số Mega 6/45 mới nhất thứ 6 ngày 12/04/2024

Kỳ quay thưởng #01184 thứ 6 ngày 12/04/2024

06 17 18 26 43 45
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 021.014.657.500
Giải 1 3210.000.000
Giải 2 1615300.000
Giải 3 2695030.000

Kỳ quay thưởng #01181 thứ 6 ngày 05/04/2024

14 18 22 29 36 37
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 013.802.587.000
Giải 1 3410.000.000
Giải 2 1258300.000
Giải 3 1923930.000

Kỳ quay thưởng #01178 thứ 6 ngày 29/03/2024

04 07 25 34 35 38
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 124.266.327.500
Giải 1 3410.000.000
Giải 2 1557300.000
Giải 3 2499330.000

Kỳ quay thưởng #01175 thứ 6 ngày 22/03/2024

05 06 11 20 24 45
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 017.383.898.500
Giải 1 2410.000.000
Giải 2 1511300.000
Giải 3 2278130.000

Kỳ quay thưởng #01172 thứ 6 ngày 15/03/2024

09 11 16 29 31 33
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 125.152.452.500
Giải 1 6410.000.000
Giải 2 1754300.000
Giải 3 2484330.000

Kỳ quay thưởng #01169 thứ 6 ngày 08/03/2024

02 26 28 40 41 45
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 019.076.425.000
Giải 1 2410.000.000
Giải 2 1064300.000
Giải 3 1853330.000

Kỳ quay thưởng #01166 thứ 6 ngày 01/03/2024

20 22 24 26 28 37
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 013.505.728.500
Giải 1 2210.000.000
Giải 2 857300.000
Giải 3 1442830.000

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Mega 6/45