Mega 6/45 thứ 4 - Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ 4

Kỳ quay thưởng #00991 thứ 4 ngày 11/01/2023

01 18 22 33 34 43
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 158.214.087.500
Giải 1 4610.000.000
Giải 2 1995300.000
Giải 3 3086430.000

Kỳ quay thưởng #00988 thứ 4 ngày 04/01/2023

03 05 07 37 39 42
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 042.607.722.500
Giải 1 4310.000.000
Giải 2 1570300.000
Giải 3 2584830.000

Kỳ quay thưởng #00985 thứ 4 ngày 28/12/2022

04 05 10 21 33 37
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 033.302.021.500
Giải 1 1910.000.000
Giải 2 1287300.000
Giải 3 2342930.000

Kỳ quay thưởng #00982 thứ 4 ngày 21/12/2022

08 12 20 26 35 37
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 026.018.721.000
Giải 1 3410.000.000
Giải 2 1519300.000
Giải 3 2455530.000

Kỳ quay thưởng #00979 thứ 4 ngày 14/12/2022

13 29 35 37 38 41
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 020.043.738.500
Giải 1 2410.000.000
Giải 2 1031300.000
Giải 3 1935530.000

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Mega 6/45