Mega 6/45 thứ 4 - Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ 4

Xổ số Mega 6/45 mới nhất thứ 4 ngày 20/09/2023

Kỳ quay thưởng #01097 thứ 4 ngày 20/09/2023

03 06 20 39 40 41
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 032.375.490.000
Giải 1 2510.000.000
Giải 2 956300.000
Giải 3 1656330.000

Kỳ quay thưởng #01094 thứ 4 ngày 13/09/2023

02 04 07 09 12 13
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 027.497.610.500
Giải 1 3610.000.000
Giải 2 1325300.000
Giải 3 1868230.000

Kỳ quay thưởng #01091 thứ 4 ngày 06/09/2023

03 04 12 18 19 29
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 023.348.795.000
Giải 1 2410.000.000
Giải 2 1034300.000
Giải 3 1679030.000

Kỳ quay thưởng #01088 thứ 4 ngày 30/08/2023

13 17 20 28 30 33
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 019.335.329.000
Giải 1 1210.000.000
Giải 2 902300.000
Giải 3 1499330.000

Kỳ quay thưởng #01085 thứ 4 ngày 23/08/2023

05 14 18 19 29 31
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 014.916.257.500
Giải 1 1610.000.000
Giải 2 1003300.000
Giải 3 1601330.000

Kỳ quay thưởng #01082 thứ 4 ngày 16/08/2023

05 07 25 31 39 41
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 013.359.965.500
Giải 1 2210.000.000
Giải 2 1032300.000
Giải 3 1605330.000

Kỳ quay thưởng #01079 thứ 4 ngày 09/08/2023

18 22 30 31 39 41
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 016.571.524.500
Giải 1 1710.000.000
Giải 2 920300.000
Giải 3 1608130.000

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Mega 6/45