Mega 6/45 thứ 4 - Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ 4

Xổ số Mega 6/45 mới nhất thứ 4 ngày 21/02/2024

Kỳ quay thưởng #01162 thứ 4 ngày 21/02/2024

02 08 14 19 24 42
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 050.440.757.500
Giải 1 6210.000.000
Giải 2 2039300.000
Giải 3 3190830.000

Kỳ quay thưởng #01160 thứ 4 ngày 14/02/2024

08 09 11 12 40 44
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 035.490.259.000
Giải 1 3610.000.000
Giải 2 1388300.000
Giải 3 2375630.000

Kỳ quay thưởng #01157 thứ 4 ngày 07/02/2024

17 21 24 25 39 42
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 026.679.187.500
Giải 1 3510.000.000
Giải 2 1307300.000
Giải 3 2199730.000

Kỳ quay thưởng #01154 thứ 4 ngày 31/01/2024

09 11 15 35 38 41
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 019.563.269.500
Giải 1 2610.000.000
Giải 2 1174300.000
Giải 3 1880730.000

Kỳ quay thưởng #01151 thứ 4 ngày 24/01/2024

07 27 30 36 39 45
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 014.729.627.500
Giải 1 2210.000.000
Giải 2 1024300.000
Giải 3 1635230.000

Kỳ quay thưởng #01148 thứ 4 ngày 17/01/2024

14 19 21 36 43 44
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 043.773.001.000
Giải 1 1610.000.000
Giải 2 1395300.000
Giải 3 2343830.000

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Mega 6/45