Mega 6/45 thứ 4 - Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ 4

Xổ số Mega 6/45 mới nhất thứ 4 ngày 17/07/2024

Kỳ quay thưởng #01225 thứ 4 ngày 17/07/2024

09 10 11 16 21 30
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 020.516.749.500
Giải 1 2910.000.000
Giải 2 1335300.000
Giải 3 2150530.000

Kỳ quay thưởng #01222 thứ 4 ngày 10/07/2024

23 24 36 37 40 45
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 015.294.625.500
Giải 1 2210.000.000
Giải 2 833300.000
Giải 3 1552030.000

Kỳ quay thưởng #01219 thứ 4 ngày 03/07/2024

11 18 24 34 38 43
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 018.339.607.000
Giải 1 3810.000.000
Giải 2 1128300.000
Giải 3 1826530.000

Kỳ quay thưởng #01216 thứ 4 ngày 26/06/2024

08 10 29 30 33 40
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 013.538.712.500
Giải 1 1710.000.000
Giải 2 852300.000
Giải 3 1427130.000

Kỳ quay thưởng #01213 thứ 4 ngày 19/06/2024

08 12 17 23 26 27
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 016.583.396.500
Giải 1 3510.000.000
Giải 2 1197300.000
Giải 3 1842530.000

Kỳ quay thưởng #01210 thứ 4 ngày 12/06/2024

01 02 08 13 26 34
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 141.467.525.000
Giải 1 3710.000.000
Giải 2 1269300.000
Giải 3 2307230.000

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Mega 6/45