Mega 6/45 thứ 4 - Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ 4

Xổ số Mega 6/45 mới nhất thứ 4 ngày 31/05/2023

Kỳ quay thưởng #01049 thứ 4 ngày 31/05/2023

04 09 10 22 41 44
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 014.537.298.000
Giải 1 2410.000.000
Giải 2 921300.000
Giải 3 1541630.000

Kỳ quay thưởng #01046 thứ 4 ngày 24/05/2023

09 11 15 28 33 44
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 069.074.823.500
Giải 1 7310.000.000
Giải 2 2689300.000
Giải 3 4107630.000

Kỳ quay thưởng #01043 thứ 4 ngày 17/05/2023

02 06 13 20 28 44
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 052.007.827.500
Giải 1 4210.000.000
Giải 2 1593300.000
Giải 3 2741330.000

Kỳ quay thưởng #01040 thứ 4 ngày 10/05/2023

07 08 09 13 15 27
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 038.480.580.500
Giải 1 2610.000.000
Giải 2 1593300.000
Giải 3 2547630.000

Kỳ quay thưởng #01037 thứ 4 ngày 03/05/2023

18 23 28 29 39 44
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 026.803.933.500
Giải 1 2010.000.000
Giải 2 1151300.000
Giải 3 1797330.000

Kỳ quay thưởng #01034 thứ 4 ngày 26/04/2023

01 04 07 09 34 37
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 021.021.341.500
Giải 1 1010.000.000
Giải 2 1009300.000
Giải 3 1663630.000

Kỳ quay thưởng #01031 thứ 4 ngày 19/04/2023

10 27 37 40 42 43
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 016.176.335.500
Giải 1 1810.000.000
Giải 2 841300.000
Giải 3 1420930.000

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Mega 6/45