Mega 6/45 chủ nhật - Kết quả xổ số Mega 6/45 chủ nhật

Xổ số Mega 6/45 mới nhất chủ nhật ngày 24/09/2023

Kỳ quay thưởng #01099 chủ nhật ngày 24/09/2023

04 08 23 27 30 36
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 035.790.940.500
Giải 1 2010.000.000
Giải 2 1193300.000
Giải 3 1861130.000

Kỳ quay thưởng #01096 chủ nhật ngày 17/09/2023

06 10 15 36 39 43
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 030.649.643.500
Giải 1 2110.000.000
Giải 2 1096300.000
Giải 3 1852830.000

Kỳ quay thưởng #01093 chủ nhật ngày 10/09/2023

04 05 10 18 27 40
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 026.272.334.000
Giải 1 1510.000.000
Giải 2 978300.000
Giải 3 1678730.000

Kỳ quay thưởng #01090 chủ nhật ngày 03/09/2023

01 33 38 39 44 45
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 022.006.990.500
Giải 1 1810.000.000
Giải 2 926300.000
Giải 3 1406530.000

Kỳ quay thưởng #01087 chủ nhật ngày 27/08/2023

24 27 30 37 44 45
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 017.754.370.000
Giải 1 2210.000.000
Giải 2 915300.000
Giải 3 1390630.000

Kỳ quay thưởng #01084 chủ nhật ngày 20/08/2023

07 08 22 23 30 42
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 013.295.078.500
Giải 1 1410.000.000
Giải 2 944300.000
Giải 3 1490030.000

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Mega 6/45