Mega 6/45 chủ nhật - Kết quả xổ số Mega 6/45 chủ nhật

Xổ số Mega 6/45 mới nhất chủ nhật ngày 25/02/2024

Kỳ quay thưởng #01164 chủ nhật ngày 25/02/2024

05 07 10 12 15 26
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 113.116.681.000
Giải 1 3510.000.000
Giải 2 1227300.000
Giải 3 1832430.000

Kỳ quay thưởng #01161 chủ nhật ngày 18/02/2024

05 19 20 21 24 40
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 045.166.929.000
Giải 1 2510.000.000
Giải 2 1537300.000
Giải 3 2650230.000

Kỳ quay thưởng #01159 chủ nhật ngày 11/02/2024

07 18 31 33 35 41
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 031.449.479.500
Giải 1 2110.000.000
Giải 2 1349300.000
Giải 3 2291230.000

Kỳ quay thưởng #01156 chủ nhật ngày 04/02/2024

09 15 21 29 33 39
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 023.589.111.000
Giải 1 4010.000.000
Giải 2 1386300.000
Giải 3 2140430.000

Kỳ quay thưởng #01153 chủ nhật ngày 28/01/2024

03 23 25 29 36 41
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 017.814.565.000
Giải 1 1910.000.000
Giải 2 956300.000
Giải 3 1629930.000

Kỳ quay thưởng #01150 chủ nhật ngày 21/01/2024

11 20 22 23 26 31
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 013.390.683.500
Giải 1 1910.000.000
Giải 2 818300.000
Giải 3 1404030.000

Kỳ quay thưởng #01147 chủ nhật ngày 14/01/2024

02 08 19 20 24 42
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 039.228.755.000
Giải 1 3710.000.000
Giải 2 1509300.000
Giải 3 2326330.000

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Mega 6/45