Max 4D thứ 7 - Kết quả xổ số Max 4D thứ 7

Kết quả xổ số Max 4D mới nhất thứ 7 ngày 28/08/2021

Max 4D» Max 4D thứ 7» Max 4D 28/08/2021

Kết quả quay số mở thưởng MAX4D - Kỳ quay thưởng #00844 ngày 28/08/2021
Giải Nhất
5604
Giải Nhì
6694 8154
Giải Ba
492641422695
Giải KK1
x604
Giải KK2
xx04
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự. Riêng với cách chơi tổ hợp số (có 3 hạng giải Nhất, Nhì, Ba) cách xác định giải thưởng không phụ thuộc vào thứ tự các chữ số của kết quả quay số mở thưởng.
Giải thưởngKết quảSL giải
Cơ bảnTổ hợp
TH4TH6TH12TH24
Giải Nhất560400005
Giải Nhì6694 - 815420014
Giải Ba4926 - 4142 - 2695100104
Giải KK1x6044
Giải KK2xx0453
GiảiGiá trị giải thưởng
Cơ bản
(tương ứng
giá trị
dự thưởng)
Tổ hợp
TH4TH6TH12TH24
Nhất1.500 lần7.5 Triệu5 Triệu2.5 Triệu1.2 Triệu
Nhì650 lần1.8 Triệu1.2 Triệu600 Nghìn300 Nghìn
Ba300 lần900 Nghìn600 Nghìn300 Nghìn150 Nghìn
KK1100 lần
KK210 lần
ĐỔI SỐ TRÚNG 0939.110.179
Chuyên mục được nhiều người xem:

Max 4D» Max 4D thứ 7» Max 4D 21/08/2021

Kết quả quay số mở thưởng MAX4D - Kỳ quay thưởng #00841 ngày 21/08/2021
Giải Nhất
6393
Giải Nhì
4562 3080
Giải Ba
451467969884
Giải KK1
x393
Giải KK2
xx93
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự. Riêng với cách chơi tổ hợp số (có 3 hạng giải Nhất, Nhì, Ba) cách xác định giải thưởng không phụ thuộc vào thứ tự các chữ số của kết quả quay số mở thưởng.
Giải thưởngKết quảSL giải
Cơ bảnTổ hợp
TH4TH6TH12TH24
Giải Nhất639300000
Giải Nhì4562 - 308020008
Giải Ba4514 - 6796 - 988470050
Giải KK1x3932
Giải KK2xx9340
GiảiGiá trị giải thưởng
Cơ bản
(tương ứng
giá trị
dự thưởng)
Tổ hợp
TH4TH6TH12TH24
Nhất1.500 lần7.5 Triệu5 Triệu2.5 Triệu1.2 Triệu
Nhì650 lần1.8 Triệu1.2 Triệu600 Nghìn300 Nghìn
Ba300 lần900 Nghìn600 Nghìn300 Nghìn150 Nghìn
KK1100 lần
KK210 lần

Max 4D» Max 4D thứ 7» Max 4D 17/07/2021

Kết quả quay số mở thưởng MAX4D - Kỳ quay thưởng #00837 ngày 17/07/2021
Giải Nhất
6077
Giải Nhì
0797 2324
Giải Ba
873490022239
Giải KK1
x077
Giải KK2
xx77
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự. Riêng với cách chơi tổ hợp số (có 3 hạng giải Nhất, Nhì, Ba) cách xác định giải thưởng không phụ thuộc vào thứ tự các chữ số của kết quả quay số mở thưởng.
Giải thưởngKết quảSL giải
Cơ bảnTổ hợp
TH4TH6TH12TH24
Giải Nhất607700060
Giải Nhì0797 - 23242600180
Giải Ba8734 - 9002 - 22396001329
Giải KK1x07722
Giải KK2xx77419
GiảiGiá trị giải thưởng
Cơ bản
(tương ứng
giá trị
dự thưởng)
Tổ hợp
TH4TH6TH12TH24
Nhất1.500 lần7.5 Triệu5 Triệu2.5 Triệu1.2 Triệu
Nhì650 lần1.8 Triệu1.2 Triệu600 Nghìn300 Nghìn
Ba300 lần900 Nghìn600 Nghìn300 Nghìn150 Nghìn
KK1100 lần
KK210 lần

Max 4D» Max 4D thứ 7» Max 4D 10/07/2021

Kết quả quay số mở thưởng MAX4D - Kỳ quay thưởng #00834 ngày 10/07/2021
Giải Nhất
4506
Giải Nhì
5791 4500
Giải Ba
316644895446
Giải KK1
x506
Giải KK2
xx06
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự. Riêng với cách chơi tổ hợp số (có 3 hạng giải Nhất, Nhì, Ba) cách xác định giải thưởng không phụ thuộc vào thứ tự các chữ số của kết quả quay số mở thưởng.
Giải thưởngKết quảSL giải
Cơ bảnTổ hợp
TH4TH6TH12TH24
Giải Nhất450620005
Giải Nhì5791 - 450000010825
Giải Ba3166 - 4489 - 5446400230
Giải KK1x50612
Giải KK2xx06478
GiảiGiá trị giải thưởng
Cơ bản
(tương ứng
giá trị
dự thưởng)
Tổ hợp
TH4TH6TH12TH24
Nhất1.500 lần7.5 Triệu5 Triệu2.5 Triệu1.2 Triệu
Nhì650 lần1.8 Triệu1.2 Triệu600 Nghìn300 Nghìn
Ba300 lần900 Nghìn600 Nghìn300 Nghìn150 Nghìn
KK1100 lần
KK210 lần

Max 4D» Max 4D thứ 7» Max 4D 03/07/2021

Kết quả quay số mở thưởng MAX4D - Kỳ quay thưởng #00831 ngày 03/07/2021
Giải Nhất
2526
Giải Nhì
8654 7881
Giải Ba
147836900625
Giải KK1
x526
Giải KK2
xx26
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự. Riêng với cách chơi tổ hợp số (có 3 hạng giải Nhất, Nhì, Ba) cách xác định giải thưởng không phụ thuộc vào thứ tự các chữ số của kết quả quay số mở thưởng.
Giải thưởngKết quảSL giải
Cơ bảnTổ hợp
TH4TH6TH12TH24
Giải Nhất2526200250
Giải Nhì8654 - 788131001716
Giải Ba1478 - 3690 - 06251200054
Giải KK1x52622
Giải KK2xx26267
GiảiGiá trị giải thưởng
Cơ bản
(tương ứng
giá trị
dự thưởng)
Tổ hợp
TH4TH6TH12TH24
Nhất1.500 lần7.5 Triệu5 Triệu2.5 Triệu1.2 Triệu
Nhì650 lần1.8 Triệu1.2 Triệu600 Nghìn300 Nghìn
Ba300 lần900 Nghìn600 Nghìn300 Nghìn150 Nghìn
KK1100 lần
KK210 lần

Max 4D» Max 4D thứ 7» Max 4D 26/06/2021

Kết quả quay số mở thưởng MAX4D - Kỳ quay thưởng #00828 ngày 26/06/2021
Giải Nhất
2051
Giải Nhì
6905 7583
Giải Ba
420491159793
Giải KK1
x051
Giải KK2
xx51
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự. Riêng với cách chơi tổ hợp số (có 3 hạng giải Nhất, Nhì, Ba) cách xác định giải thưởng không phụ thuộc vào thứ tự các chữ số của kết quả quay số mở thưởng.
Giải thưởngKết quảSL giải
Cơ bảnTổ hợp
TH4TH6TH12TH24
Giải Nhất2051600020
Giải Nhì6905 - 7583500055
Giải Ba4204 - 9115 - 97937800710
Giải KK1x05144
Giải KK2xx51414
GiảiGiá trị giải thưởng
Cơ bản
(tương ứng
giá trị
dự thưởng)
Tổ hợp
TH4TH6TH12TH24
Nhất1.500 lần7.5 Triệu5 Triệu2.5 Triệu1.2 Triệu
Nhì650 lần1.8 Triệu1.2 Triệu600 Nghìn300 Nghìn
Ba300 lần900 Nghìn600 Nghìn300 Nghìn150 Nghìn
KK1100 lần
KK210 lần

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 4D