Kết quả xổ số Max 3D Pro mới nhất thứ 7 ngày 26/11/2022

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00188 ngày 26/11/2022
Giải ĐB
599457
Giải Nhất
868265516507
Giải Nhì
705076904531792921
Giải Ba
882201908267356206300651
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

599 - 457

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

457 - 599

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

868 - 265 - 516 - 507

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

705 - 076 - 904

531 - 792 - 921

010 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

882 - 201 - 908 - 267

356 - 206 - 300 - 651

134 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

882 - 201 - 908 - 267 - 356 - 206 - 300 - 651

705 - 076 - 904 - 531 - 792 - 921

868 - 265 - 516 - 507

599 - 457

411 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

599-457

413100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

882 - 201 - 908 - 267 - 356 - 206 - 300 - 651

705 - 076 - 904 - 531 - 792 - 921

868 - 265 - 516 - 507

599 - 457

402140 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00185 ngày 19/11/2022
Giải ĐB
213296
Giải Nhất
076856130898
Giải Nhì
911871732399954042
Giải Ba
682565368999084283165152
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

213 - 296

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

296 - 213

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

076 - 856 - 130 - 898

530 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

911 - 871 - 732

399 - 954 - 042

410 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

682 - 565 - 368 - 999

084 - 283 - 165 - 152

274 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

682 - 565 - 368 - 999 - 084 - 283 - 165 - 152

911 - 871 - 732 - 399 - 954 - 042

076 - 856 - 130 - 898

213 - 296

561 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

213-296

484100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

682 - 565 - 368 - 999 - 084 - 283 - 165 - 152

911 - 871 - 732 - 399 - 954 - 042

076 - 856 - 130 - 898

213 - 296

474640 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00182 ngày 12/11/2022
Giải ĐB
719282
Giải Nhất
694605571304
Giải Nhì
121161727208718895
Giải Ba
491443385335702609841550
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

719 - 282

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

282 - 719

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

694 - 605 - 571 - 304

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

121 - 161 - 727

208 - 718 - 895

810 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

491 - 443 - 385 - 335

702 - 609 - 841 - 550

44 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

491 - 443 - 385 - 335 - 702 - 609 - 841 - 550

121 - 161 - 727 - 208 - 718 - 895

694 - 605 - 571 - 304

719 - 282

601 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

719-282

486100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

491 - 443 - 385 - 335 - 702 - 609 - 841 - 550

121 - 161 - 727 - 208 - 718 - 895

694 - 605 - 571 - 304

719 - 282

434140 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00179 ngày 05/11/2022
Giải ĐB
637766
Giải Nhất
620864480342
Giải Nhì
891588068118818945
Giải Ba
479077440746041174258442
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

637 - 766

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

766 - 637

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

620 - 864 - 480 - 342

330 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

891 - 588 - 068

118 - 818 - 945

010 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

479 - 077 - 440 - 746

041 - 174 - 258 - 442

34 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

479 - 077 - 440 - 746 - 041 - 174 - 258 - 442

891 - 588 - 068 - 118 - 818 - 945

620 - 864 - 480 - 342

637 - 766

401 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

637-766

529100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

479 - 077 - 440 - 746 - 041 - 174 - 258 - 442

891 - 588 - 068 - 118 - 818 - 945

620 - 864 - 480 - 342

637 - 766

434240 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00176 ngày 29/10/2022
Giải ĐB
785982
Giải Nhất
527779529469
Giải Nhì
475191293701266214
Giải Ba
301392570278630798341911
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

785 - 982

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

982 - 785

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

527 - 779 - 529 - 469

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

475 - 191 - 293

701 - 266 - 214

010 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

301 - 392 - 570 - 278

630 - 798 - 341 - 911

44 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

301 - 392 - 570 - 278 - 630 - 798 - 341 - 911

475 - 191 - 293 - 701 - 266 - 214

527 - 779 - 529 - 469

785 - 982

411 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

785-982

503100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

301 - 392 - 570 - 278 - 630 - 798 - 341 - 911

475 - 191 - 293 - 701 - 266 - 214

527 - 779 - 529 - 469

785 - 982

478740 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00173 ngày 22/10/2022
Giải ĐB
790389
Giải Nhất
346791653746
Giải Nhì
008398873061234281
Giải Ba
683958966014028996887624
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

790 - 389

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

389 - 790

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

346 - 791 - 653 - 746

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

008 - 398 - 873

061 - 234 - 281

510 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

683 - 958 - 966 - 014

028 - 996 - 887 - 624

94 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

683 - 958 - 966 - 014 - 028 - 996 - 887 - 624

008 - 398 - 873 - 061 - 234 - 281

346 - 791 - 653 - 746

790 - 389

371 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

790-389

456100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

683 - 958 - 966 - 014 - 028 - 996 - 887 - 624

008 - 398 - 873 - 061 - 234 - 281

346 - 791 - 653 - 746

790 - 389

446040 ngàn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D Pro