Kết quả xổ số Max 3D Pro mới nhất thứ 7 ngày 06/08/2022

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00140 ngày 06/08/2022
Giải ĐB
543468
Giải Nhất
500894463738
Giải Nhì
756698832745399637
Giải Ba
804123427827216004699268
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

543 - 468

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

468 - 543

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

500 - 894 - 463 - 738

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

756 - 698 - 832

745 - 399 - 637

710 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

804 - 123 - 427 - 827

216 - 004 - 699 - 268

144 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

804 - 123 - 427 - 827 - 216 - 004 - 699 - 268

756 - 698 - 832 - 745 - 399 - 637

500 - 894 - 463 - 738

543 - 468

471 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

543-468

573100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

804 - 123 - 427 - 827 - 216 - 004 - 699 - 268

756 - 698 - 832 - 745 - 399 - 637

500 - 894 - 463 - 738

543 - 468

411240 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00137 ngày 30/07/2022
Giải ĐB
786969
Giải Nhất
232192914441
Giải Nhì
871918685966955965
Giải Ba
205626830107996551689719
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

786 - 969

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

969 - 786

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

232 - 192 - 914 - 441

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

871 - 918 - 685

966 - 955 - 965

110 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

205 - 626 - 830 - 107

996 - 551 - 689 - 719

64 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

205 - 626 - 830 - 107 - 996 - 551 - 689 - 719

871 - 918 - 685 - 966 - 955 - 965

232 - 192 - 914 - 441

786 - 969

381 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

786-969

544100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

205 - 626 - 830 - 107 - 996 - 551 - 689 - 719

871 - 918 - 685 - 966 - 955 - 965

232 - 192 - 914 - 441

786 - 969

426540 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00134 ngày 23/07/2022
Giải ĐB
735572
Giải Nhất
406682467027
Giải Nhì
495400909118039068
Giải Ba
505249933001071622467477
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

735 - 572

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

572 - 735

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

406 - 682 - 467 - 027

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

495 - 400 - 909

118 - 039 - 068

010 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

505 - 249 - 933 - 001

071 - 622 - 467 - 477

64 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

505 - 249 - 933 - 001 - 071 - 622 - 467 - 477

495 - 400 - 909 - 118 - 039 - 068

406 - 682 - 467 - 027

735 - 572

271 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

735-572

512100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

505 - 249 - 933 - 001 - 071 - 622 - 467 - 477

495 - 400 - 909 - 118 - 039 - 068

406 - 682 - 467 - 027

735 - 572

409440 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00131 ngày 16/07/2022
Giải ĐB
531765
Giải Nhất
543689658787
Giải Nhì
343992683127076734
Giải Ba
547124069972052729890989
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

531 - 765

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

765 - 531

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

543 - 689 - 658 - 787

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

343 - 992 - 683

127 - 076 - 734

110 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

547 - 124 - 069 - 972

052 - 729 - 890 - 989

104 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

547 - 124 - 069 - 972 - 052 - 729 - 890 - 989

343 - 992 - 683 - 127 - 076 - 734

543 - 689 - 658 - 787

531 - 765

481 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

531-765

362100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

547 - 124 - 069 - 972 - 052 - 729 - 890 - 989

343 - 992 - 683 - 127 - 076 - 734

543 - 689 - 658 - 787

531 - 765

437640 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00128 ngày 09/07/2022
Giải ĐB
433717
Giải Nhất
072495154341
Giải Nhì
182557305178788458
Giải Ba
343067871468801913799446
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

433 - 717

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

717 - 433

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

072 - 495 - 154 - 341

230 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

182 - 557 - 305

178 - 788 - 458

410 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

343 - 067 - 871 - 468

801 - 913 - 799 - 446

54 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

343 - 067 - 871 - 468 - 801 - 913 - 799 - 446

182 - 557 - 305 - 178 - 788 - 458

072 - 495 - 154 - 341

433 - 717

451 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

433-717

434100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

343 - 067 - 871 - 468 - 801 - 913 - 799 - 446

182 - 557 - 305 - 178 - 788 - 458

072 - 495 - 154 - 341

433 - 717

385440 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00125 ngày 02/07/2022
Giải ĐB
352485
Giải Nhất
943282249727
Giải Nhì
832356897334091291
Giải Ba
503335168837751121794791
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

352 - 485

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

485 - 352

3400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

943 - 282 - 249 - 727

330 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

832 - 356 - 897

334 - 091 - 291

310 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

503 - 335 - 168 - 837

751 - 121 - 794 - 791

104 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

503 - 335 - 168 - 837 - 751 - 121 - 794 - 791

832 - 356 - 897 - 334 - 091 - 291

943 - 282 - 249 - 727

352 - 485

381 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

352-485

445100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

503 - 335 - 168 - 837 - 751 - 121 - 794 - 791

832 - 356 - 897 - 334 - 091 - 291

943 - 282 - 249 - 727

352 - 485

400540 ngàn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D Pro