Kết quả xổ số Max 3D Pro mới nhất thứ 7 ngày 18/03/2023

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00235 ngày 18/03/2023
Giải ĐB
278163
Giải Nhất
536411224794
Giải Nhì
231521320818736758
Giải Ba
081281923058749687069259
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

278 - 163

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

163 - 278

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

536 - 411 - 224 - 794

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

231 - 521 - 320

818 - 736 - 758

210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

081 - 281 - 923 - 058

749 - 687 - 069 - 259

34 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

081 - 281 - 923 - 058 - 749 - 687 - 069 - 259

231 - 521 - 320 - 818 - 736 - 758

536 - 411 - 224 - 794

278 - 163

351 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

278-163

504100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

081 - 281 - 923 - 058 - 749 - 687 - 069 - 259

231 - 521 - 320 - 818 - 736 - 758

536 - 411 - 224 - 794

278 - 163

399740 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00232 ngày 11/03/2023
Giải ĐB
291024
Giải Nhất
068327621611
Giải Nhì
502657858846498789
Giải Ba
769480931527578274307116
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

291 - 024

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

024 - 291

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

068 - 327 - 621 - 611

530 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

502 - 657 - 858

846 - 498 - 789

210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

769 - 480 - 931 - 527

578 - 274 - 307 - 116

84 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

769 - 480 - 931 - 527 - 578 - 274 - 307 - 116

502 - 657 - 858 - 846 - 498 - 789

068 - 327 - 621 - 611

291 - 024

551 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

291-024

417100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

769 - 480 - 931 - 527 - 578 - 274 - 307 - 116

502 - 657 - 858 - 846 - 498 - 789

068 - 327 - 621 - 611

291 - 024

425440 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00229 ngày 04/03/2023
Giải ĐB
432589
Giải Nhất
798233542774
Giải Nhì
228047207576724075
Giải Ba
094682597386086099395257
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

432 - 589

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

589 - 432

1400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

798 - 233 - 542 - 774

230 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

228 - 047 - 207

576 - 724 - 075

410 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

094 - 682 - 597 - 386

086 - 099 - 395 - 257

24 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

094 - 682 - 597 - 386 - 086 - 099 - 395 - 257

228 - 047 - 207 - 576 - 724 - 075

798 - 233 - 542 - 774

432 - 589

571 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

432-589

703100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

094 - 682 - 597 - 386 - 086 - 099 - 395 - 257

228 - 047 - 207 - 576 - 724 - 075

798 - 233 - 542 - 774

432 - 589

403640 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00226 ngày 25/02/2023
Giải ĐB
698348
Giải Nhất
642773211086
Giải Nhì
129009074723948541
Giải Ba
714351680796912495683324
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

698 - 348

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

348 - 698

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

642 - 773 - 211 - 086

430 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

129 - 009 - 074

723 - 948 - 541

110 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

714 - 351 - 680 - 796

912 - 495 - 683 - 324

54 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

714 - 351 - 680 - 796 - 912 - 495 - 683 - 324

129 - 009 - 074 - 723 - 948 - 541

642 - 773 - 211 - 086

698 - 348

331 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

698-348

394100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

714 - 351 - 680 - 796 - 912 - 495 - 683 - 324

129 - 009 - 074 - 723 - 948 - 541

642 - 773 - 211 - 086

698 - 348

368940 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00223 ngày 18/02/2023
Giải ĐB
468866
Giải Nhất
646527836243
Giải Nhì
890908234276554930
Giải Ba
342633547394674150719542
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

468 - 866

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

866 - 468

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

646 - 527 - 836 - 243

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

890 - 908 - 234

276 - 554 - 930

210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

342 - 633 - 547 - 394

674 - 150 - 719 - 542

54 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

342 - 633 - 547 - 394 - 674 - 150 - 719 - 542

890 - 908 - 234 - 276 - 554 - 930

646 - 527 - 836 - 243

468 - 866

311 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

468-866

585100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

342 - 633 - 547 - 394 - 674 - 150 - 719 - 542

890 - 908 - 234 - 276 - 554 - 930

646 - 527 - 836 - 243

468 - 866

417240 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00220 ngày 11/02/2023
Giải ĐB
372088
Giải Nhất
865730599307
Giải Nhì
601984640850290059
Giải Ba
493609966350395970307207
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

372 - 088

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

088 - 372

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

865 - 730 - 599 - 307

330 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

601 - 984 - 640

850 - 290 - 059

410 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

493 - 609 - 966 - 350

395 - 970 - 307 - 207

34 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

493 - 609 - 966 - 350 - 395 - 970 - 307 - 207

601 - 984 - 640 - 850 - 290 - 059

865 - 730 - 599 - 307

372 - 088

371 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

372-088

563100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

493 - 609 - 966 - 350 - 395 - 970 - 307 - 207

601 - 984 - 640 - 850 - 290 - 059

865 - 730 - 599 - 307

372 - 088

372640 ngàn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D Pro