Kết quả xổ số Max 3D Pro mới nhất thứ 7 ngày 06/04/2024

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00399 ngày 06/04/2024
Giải ĐB
205180
Giải Nhất
432780281390
Giải Nhì
259572661694018318
Giải Ba
238831873457229473903771
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

205 - 180

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

180 - 205

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

432 - 780 - 281 - 390

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

259 - 572 - 661

694 - 018 - 318

210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

238 - 831 - 873 - 457

229 - 473 - 903 - 771

44 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

238 - 831 - 873 - 457 - 229 - 473 - 903 - 771

259 - 572 - 661 - 694 - 018 - 318

432 - 780 - 281 - 390

205 - 180

301 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

205-180

538100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

238 - 831 - 873 - 457 - 229 - 473 - 903 - 771

259 - 572 - 661 - 694 - 018 - 318

432 - 780 - 281 - 390

205 - 180

531340 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00396 ngày 30/03/2024
Giải ĐB
066116
Giải Nhất
591624129348
Giải Nhì
594223245265097917
Giải Ba
422713120776685363456282
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

066 - 116

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

116 - 066

1400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

591 - 624 - 129 - 348

230 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

594 - 223 - 245

265 - 097 - 917

110 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

422 - 713 - 120 - 776

685 - 363 - 456 - 282

114 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

422 - 713 - 120 - 776 - 685 - 363 - 456 - 282

594 - 223 - 245 - 265 - 097 - 917

591 - 624 - 129 - 348

066 - 116

451 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

066-116

587100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

422 - 713 - 120 - 776 - 685 - 363 - 456 - 282

594 - 223 - 245 - 265 - 097 - 917

591 - 624 - 129 - 348

066 - 116

500940 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00393 ngày 23/03/2024
Giải ĐB
473482
Giải Nhất
730126212473
Giải Nhì
888213093152182729
Giải Ba
978219332445489802856844
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

473 - 482

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

482 - 473

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

730 - 126 - 212 - 473

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

888 - 213 - 093

152 - 182 - 729

210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

978 - 219 - 332 - 445

489 - 802 - 856 - 844

114 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

978 - 219 - 332 - 445 - 489 - 802 - 856 - 844

888 - 213 - 093 - 152 - 182 - 729

730 - 126 - 212 - 473

473 - 482

611 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

473-482

563100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

978 - 219 - 332 - 445 - 489 - 802 - 856 - 844

888 - 213 - 093 - 152 - 182 - 729

730 - 126 - 212 - 473

473 - 482

536740 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00390 ngày 16/03/2024
Giải ĐB
397266
Giải Nhất
000737787366
Giải Nhì
439143696728218519
Giải Ba
369883936660387557385322
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

397 - 266

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

266 - 397

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

000 - 737 - 787 - 366

630 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

439 - 143 - 696

728 - 218 - 519

410 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

369 - 883 - 936 - 660

387 - 557 - 385 - 322

134 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

369 - 883 - 936 - 660 - 387 - 557 - 385 - 322

439 - 143 - 696 - 728 - 218 - 519

000 - 737 - 787 - 366

397 - 266

621 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

397-266

598100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

369 - 883 - 936 - 660 - 387 - 557 - 385 - 322

439 - 143 - 696 - 728 - 218 - 519

000 - 737 - 787 - 366

397 - 266

604940 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00387 ngày 09/03/2024
Giải ĐB
815508
Giải Nhất
737101185876
Giải Nhì
382089061373506723
Giải Ba
509772063765784262406815
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

815 - 508

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

508 - 815

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

737 - 101 - 185 - 876

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

382 - 089 - 061

373 - 506 - 723

210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

509 - 772 - 063 - 765

784 - 262 - 406 - 815

24 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

509 - 772 - 063 - 765 - 784 - 262 - 406 - 815

382 - 089 - 061 - 373 - 506 - 723

737 - 101 - 185 - 876

815 - 508

371 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

815-508

466100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

509 - 772 - 063 - 765 - 784 - 262 - 406 - 815

382 - 089 - 061 - 373 - 506 - 723

737 - 101 - 185 - 876

815 - 508

498640 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00384 ngày 02/03/2024
Giải ĐB
419719
Giải Nhất
149100017105
Giải Nhì
183431595771159560
Giải Ba
481449224630141634680832
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

419 - 719

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

719 - 419

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

149 - 100 - 017 - 105

230 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

183 - 431 - 595

771 - 159 - 560

710 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

481 - 449 - 224 - 630

141 - 634 - 680 - 832

04 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

481 - 449 - 224 - 630 - 141 - 634 - 680 - 832

183 - 431 - 595 - 771 - 159 - 560

149 - 100 - 017 - 105

419 - 719

381 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

419-719

626100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

481 - 449 - 224 - 630 - 141 - 634 - 680 - 832

183 - 431 - 595 - 771 - 159 - 560

149 - 100 - 017 - 105

419 - 719

453940 ngàn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D Pro