Kết quả xổ số Max 3D Pro mới nhất thứ 7 ngày 20/07/2024

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00444 ngày 20/07/2024
Giải ĐB
973779
Giải Nhất
190492815706
Giải Nhì
512454612458454307
Giải Ba
750987859860023763098254
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

973 - 779

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

779 - 973

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

190 - 492 - 815 - 706

230 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

512 - 454 - 612

458 - 454 - 307

1210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

750 - 987 - 859 - 860

023 - 763 - 098 - 254

34 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

750 - 987 - 859 - 860 - 023 - 763 - 098 - 254

512 - 454 - 612 - 458 - 454 - 307

190 - 492 - 815 - 706

973 - 779

411 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

973-779

713100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

750 - 987 - 859 - 860 - 023 - 763 - 098 - 254

512 - 454 - 612 - 458 - 454 - 307

190 - 492 - 815 - 706

973 - 779

464540 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00441 ngày 13/07/2024
Giải ĐB
744801
Giải Nhất
420054771455
Giải Nhì
535056681130305112
Giải Ba
043557817115540173398281
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

744 - 801

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

801 - 744

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

420 - 054 - 771 - 455

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

535 - 056 - 681

130 - 305 - 112

610 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

043 - 557 - 817 - 115

540 - 173 - 398 - 281

44 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

043 - 557 - 817 - 115 - 540 - 173 - 398 - 281

535 - 056 - 681 - 130 - 305 - 112

420 - 054 - 771 - 455

744 - 801

331 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

744-801

433100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

043 - 557 - 817 - 115 - 540 - 173 - 398 - 281

535 - 056 - 681 - 130 - 305 - 112

420 - 054 - 771 - 455

744 - 801

480540 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00438 ngày 06/07/2024
Giải ĐB
396057
Giải Nhất
116103359793
Giải Nhì
438145645997590358
Giải Ba
170038616211434737570860
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

396 - 057

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

057 - 396

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

116 - 103 - 359 - 793

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

438 - 145 - 645

997 - 590 - 358

410 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

170 - 038 - 616 - 211

434 - 737 - 570 - 860

114 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

170 - 038 - 616 - 211 - 434 - 737 - 570 - 860

438 - 145 - 645 - 997 - 590 - 358

116 - 103 - 359 - 793

396 - 057

491 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

396-057

500100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

170 - 038 - 616 - 211 - 434 - 737 - 570 - 860

438 - 145 - 645 - 997 - 590 - 358

116 - 103 - 359 - 793

396 - 057

522640 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00435 ngày 29/06/2024
Giải ĐB
620355
Giải Nhất
656861863144
Giải Nhì
607030412450769580
Giải Ba
604693386216302271568872
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

620 - 355

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

355 - 620

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

656 - 861 - 863 - 144

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

607 - 030 - 412

450 - 769 - 580

410 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

604 - 693 - 386 - 216

302 - 271 - 568 - 872

134 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

604 - 693 - 386 - 216 - 302 - 271 - 568 - 872

607 - 030 - 412 - 450 - 769 - 580

656 - 861 - 863 - 144

620 - 355

671 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

620-355

562100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

604 - 693 - 386 - 216 - 302 - 271 - 568 - 872

607 - 030 - 412 - 450 - 769 - 580

656 - 861 - 863 - 144

620 - 355

515340 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00432 ngày 22/06/2024
Giải ĐB
960537
Giải Nhất
981309338112
Giải Nhì
572489313946155117
Giải Ba
768881827592279123446076
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

960 - 537

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

537 - 960

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

981 - 309 - 338 - 112

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

572 - 489 - 313

946 - 155 - 117

510 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

768 - 881 - 827 - 592

279 - 123 - 446 - 076

54 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

768 - 881 - 827 - 592 - 279 - 123 - 446 - 076

572 - 489 - 313 - 946 - 155 - 117

981 - 309 - 338 - 112

960 - 537

531 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

960-537

367100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

768 - 881 - 827 - 592 - 279 - 123 - 446 - 076

572 - 489 - 313 - 946 - 155 - 117

981 - 309 - 338 - 112

960 - 537

534940 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00429 ngày 15/06/2024
Giải ĐB
635081
Giải Nhất
008741351640
Giải Nhì
953728538850177105
Giải Ba
500821578783048642632707
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

635 - 081

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

081 - 635

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

008 - 741 - 351 - 640

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

953 - 728 - 538

850 - 177 - 105

710 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

500 - 821 - 578 - 783

048 - 642 - 632 - 707

154 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

500 - 821 - 578 - 783 - 048 - 642 - 632 - 707

953 - 728 - 538 - 850 - 177 - 105

008 - 741 - 351 - 640

635 - 081

491 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

635-081

554100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

500 - 821 - 578 - 783 - 048 - 642 - 632 - 707

953 - 728 - 538 - 850 - 177 - 105

008 - 741 - 351 - 640

635 - 081

494940 ngàn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D Pro