Kết quả xổ số Max 3D Pro mới nhất thứ 5 ngày 11/08/2022

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00142 ngày 11/08/2022
Giải ĐB
162738
Giải Nhất
035703547491
Giải Nhì
908915863381598070
Giải Ba
452911311508955306236074
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

162 - 738

12 tỷ
Giải Phụ ĐB

738 - 162

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

035 - 703 - 547 - 491

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

908 - 915 - 863

381 - 598 - 070

1010 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

452 - 911 - 311 - 508

955 - 306 - 236 - 074

64 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

452 - 911 - 311 - 508 - 955 - 306 - 236 - 074

908 - 915 - 863 - 381 - 598 - 070

035 - 703 - 547 - 491

162 - 738

521 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

162-738

539100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

452 - 911 - 311 - 508 - 955 - 306 - 236 - 074

908 - 915 - 863 - 381 - 598 - 070

035 - 703 - 547 - 491

162 - 738

433940 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00139 ngày 04/08/2022
Giải ĐB
846393
Giải Nhất
456222814537
Giải Nhì
976293296112455779
Giải Ba
203265039070085216594157
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

846 - 393

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

393 - 846

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

456 - 222 - 814 - 537

430 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

976 - 293 - 296

112 - 455 - 779

410 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

203 - 265 - 039 - 070

085 - 216 - 594 - 157

24 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

203 - 265 - 039 - 070 - 085 - 216 - 594 - 157

976 - 293 - 296 - 112 - 455 - 779

456 - 222 - 814 - 537

846 - 393

391 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

846-393

428100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

203 - 265 - 039 - 070 - 085 - 216 - 594 - 157

976 - 293 - 296 - 112 - 455 - 779

456 - 222 - 814 - 537

846 - 393

470740 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00136 ngày 28/07/2022
Giải ĐB
775705
Giải Nhất
461686467811
Giải Nhì
565774553668647899
Giải Ba
862256656256481999758041
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

775 - 705

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

705 - 775

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

461 - 686 - 467 - 811

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

565 - 774 - 553

668 - 647 - 899

710 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

862 - 256 - 656 - 256

481 - 999 - 758 - 041

64 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

862 - 256 - 656 - 256 - 481 - 999 - 758 - 041

565 - 774 - 553 - 668 - 647 - 899

461 - 686 - 467 - 811

775 - 705

451 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

775-705

438100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

862 - 256 - 656 - 256 - 481 - 999 - 758 - 041

565 - 774 - 553 - 668 - 647 - 899

461 - 686 - 467 - 811

775 - 705

428140 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00133 ngày 21/07/2022
Giải ĐB
231677
Giải Nhất
703638106327
Giải Nhì
803293586867633107
Giải Ba
369359173002494505536552
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

231 - 677

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

677 - 231

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

703 - 638 - 106 - 327

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

803 - 293 - 586

867 - 633 - 107

210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

369 - 359 - 173 - 002

494 - 505 - 536 - 552

134 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

369 - 359 - 173 - 002 - 494 - 505 - 536 - 552

803 - 293 - 586 - 867 - 633 - 107

703 - 638 - 106 - 327

231 - 677

591 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

231-677

433100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

369 - 359 - 173 - 002 - 494 - 505 - 536 - 552

803 - 293 - 586 - 867 - 633 - 107

703 - 638 - 106 - 327

231 - 677

441340 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00130 ngày 14/07/2022
Giải ĐB
997374
Giải Nhất
858258418638
Giải Nhì
528508173834766784
Giải Ba
042719582305828130248158
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

997 - 374

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

374 - 997

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

858 - 258 - 418 - 638

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

528 - 508 - 173

834 - 766 - 784

210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

042 - 719 - 582 - 305

828 - 130 - 248 - 158

14 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

042 - 719 - 582 - 305 - 828 - 130 - 248 - 158

528 - 508 - 173 - 834 - 766 - 784

858 - 258 - 418 - 638

997 - 374

311 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

997-374

474100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

042 - 719 - 582 - 305 - 828 - 130 - 248 - 158

528 - 508 - 173 - 834 - 766 - 784

858 - 258 - 418 - 638

997 - 374

437340 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00127 ngày 07/07/2022
Giải ĐB
331491
Giải Nhất
446772301528
Giải Nhì
683289218619271267
Giải Ba
746423319765703064201069
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

331 - 491

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

491 - 331

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

446 - 772 - 301 - 528

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

683 - 289 - 218

619 - 271 - 267

110 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

746 - 423 - 319 - 765

703 - 064 - 201 - 069

34 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

746 - 423 - 319 - 765 - 703 - 064 - 201 - 069

683 - 289 - 218 - 619 - 271 - 267

446 - 772 - 301 - 528

331 - 491

341 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

331-491

470100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

746 - 423 - 319 - 765 - 703 - 064 - 201 - 069

683 - 289 - 218 - 619 - 271 - 267

446 - 772 - 301 - 528

331 - 491

437640 ngàn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D Pro