Kết quả xổ số Max 3D Pro mới nhất thứ 5 ngày 16/03/2023

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00234 ngày 16/03/2023
Giải ĐB
161206
Giải Nhất
089852971756
Giải Nhì
163183644177674461
Giải Ba
569534836983862644382300
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

161 - 206

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

206 - 161

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

089 - 852 - 971 - 756

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

163 - 183 - 644

177 - 674 - 461

610 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

569 - 534 - 836 - 983

862 - 644 - 382 - 300

14 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

569 - 534 - 836 - 983 - 862 - 644 - 382 - 300

163 - 183 - 644 - 177 - 674 - 461

089 - 852 - 971 - 756

161 - 206

401 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

161-206

551100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

569 - 534 - 836 - 983 - 862 - 644 - 382 - 300

163 - 183 - 644 - 177 - 674 - 461

089 - 852 - 971 - 756

161 - 206

381840 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00231 ngày 09/03/2023
Giải ĐB
333432
Giải Nhất
198523784155
Giải Nhì
438115018027410999
Giải Ba
497749069470432272456592
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

333 - 432

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

432 - 333

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

198 - 523 - 784 - 155

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

438 - 115 - 018

027 - 410 - 999

010 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

497 - 749 - 069 - 470

432 - 272 - 456 - 592

34 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

497 - 749 - 069 - 470 - 432 - 272 - 456 - 592

438 - 115 - 018 - 027 - 410 - 999

198 - 523 - 784 - 155

333 - 432

381 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

333-432

481100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

497 - 749 - 069 - 470 - 432 - 272 - 456 - 592

438 - 115 - 018 - 027 - 410 - 999

198 - 523 - 784 - 155

333 - 432

442440 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00228 ngày 02/03/2023
Giải ĐB
367551
Giải Nhất
443920822965
Giải Nhì
616433717099117518
Giải Ba
859737633019545324575252
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

367 - 551

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

551 - 367

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

443 - 920 - 822 - 965

230 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

616 - 433 - 717

099 - 117 - 518

110 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

859 - 737 - 633 - 019

545 - 324 - 575 - 252

24 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

859 - 737 - 633 - 019 - 545 - 324 - 575 - 252

616 - 433 - 717 - 099 - 117 - 518

443 - 920 - 822 - 965

367 - 551

261 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

367-551

500100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

859 - 737 - 633 - 019 - 545 - 324 - 575 - 252

616 - 433 - 717 - 099 - 117 - 518

443 - 920 - 822 - 965

367 - 551

392940 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00225 ngày 23/02/2023
Giải ĐB
550439
Giải Nhất
209803895426
Giải Nhì
198732276426025117
Giải Ba
494225636935220803313290
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

550 - 439

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

439 - 550

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

209 - 803 - 895 - 426

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

198 - 732 - 276

426 - 025 - 117

410 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

494 - 225 - 636 - 935

220 - 803 - 313 - 290

14 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

494 - 225 - 636 - 935 - 220 - 803 - 313 - 290

198 - 732 - 276 - 426 - 025 - 117

209 - 803 - 895 - 426

550 - 439

281 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

550-439

454100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

494 - 225 - 636 - 935 - 220 - 803 - 313 - 290

198 - 732 - 276 - 426 - 025 - 117

209 - 803 - 895 - 426

550 - 439

397340 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00222 ngày 16/02/2023
Giải ĐB
965063
Giải Nhất
792948067004
Giải Nhì
706672453504731832
Giải Ba
317944029026070718112474
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

965 - 063

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

063 - 965

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

792 - 948 - 067 - 004

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

706 - 672 - 453

504 - 731 - 832

310 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

317 - 944 - 029 - 026

070 - 718 - 112 - 474

94 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

317 - 944 - 029 - 026 - 070 - 718 - 112 - 474

706 - 672 - 453 - 504 - 731 - 832

792 - 948 - 067 - 004

965 - 063

361 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

965-063

458100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

317 - 944 - 029 - 026 - 070 - 718 - 112 - 474

706 - 672 - 453 - 504 - 731 - 832

792 - 948 - 067 - 004

965 - 063

384840 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00219 ngày 09/02/2023
Giải ĐB
743935
Giải Nhất
945558259179
Giải Nhì
686371790418694370
Giải Ba
138698516832167619854715
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

743 - 935

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

935 - 743

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

945 - 558 - 259 - 179

230 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

686 - 371 - 790

418 - 694 - 370

510 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

138 - 698 - 516 - 832

167 - 619 - 854 - 715

114 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

138 - 698 - 516 - 832 - 167 - 619 - 854 - 715

686 - 371 - 790 - 418 - 694 - 370

945 - 558 - 259 - 179

743 - 935

701 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

743-935

457100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

138 - 698 - 516 - 832 - 167 - 619 - 854 - 715

686 - 371 - 790 - 418 - 694 - 370

945 - 558 - 259 - 179

743 - 935

485940 ngàn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D Pro