Kết quả xổ số Max 3D Pro mới nhất thứ 5 ngày 24/11/2022

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00187 ngày 24/11/2022
Giải ĐB
866625
Giải Nhất
765927652855
Giải Nhì
328372767297157363
Giải Ba
931340846227273883986822
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

866 - 625

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

625 - 866

2400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

765 - 927 - 652 - 855

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

328 - 372 - 767

297 - 157 - 363

610 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

931 - 340 - 846 - 227

273 - 883 - 986 - 822

84 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

931 - 340 - 846 - 227 - 273 - 883 - 986 - 822

328 - 372 - 767 - 297 - 157 - 363

765 - 927 - 652 - 855

866 - 625

421 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

866-625

659100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

931 - 340 - 846 - 227 - 273 - 883 - 986 - 822

328 - 372 - 767 - 297 - 157 - 363

765 - 927 - 652 - 855

866 - 625

450140 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00184 ngày 17/11/2022
Giải ĐB
216806
Giải Nhất
247846734174
Giải Nhì
730893312717507519
Giải Ba
680027087509985299108033
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

216 - 806

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

806 - 216

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

247 - 846 - 734 - 174

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

730 - 893 - 312

717 - 507 - 519

510 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

680 - 027 - 087 - 509

985 - 299 - 108 - 033

14 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

680 - 027 - 087 - 509 - 985 - 299 - 108 - 033

730 - 893 - 312 - 717 - 507 - 519

247 - 846 - 734 - 174

216 - 806

581 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

216-806

543100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

680 - 027 - 087 - 509 - 985 - 299 - 108 - 033

730 - 893 - 312 - 717 - 507 - 519

247 - 846 - 734 - 174

216 - 806

483940 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00181 ngày 10/11/2022
Giải ĐB
187379
Giải Nhất
180508982725
Giải Nhì
255153791754373759
Giải Ba
258173947164093303119992
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

187 - 379

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

379 - 187

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

180 - 508 - 982 - 725

330 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

255 - 153 - 791

754 - 373 - 759

210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

258 - 173 - 947 - 164

093 - 303 - 119 - 992

144 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

258 - 173 - 947 - 164 - 093 - 303 - 119 - 992

255 - 153 - 791 - 754 - 373 - 759

180 - 508 - 982 - 725

187 - 379

741 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

187-379

667100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

258 - 173 - 947 - 164 - 093 - 303 - 119 - 992

255 - 153 - 791 - 754 - 373 - 759

180 - 508 - 982 - 725

187 - 379

469740 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00178 ngày 03/11/2022
Giải ĐB
769829
Giải Nhất
029529367709
Giải Nhì
731450141150861590
Giải Ba
488089793566112114873220
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

769 - 829

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

829 - 769

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

029 - 529 - 367 - 709

230 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

731 - 450 - 141

150 - 861 - 590

210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

488 - 089 - 793 - 566

112 - 114 - 873 - 220

74 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

488 - 089 - 793 - 566 - 112 - 114 - 873 - 220

731 - 450 - 141 - 150 - 861 - 590

029 - 529 - 367 - 709

769 - 829

401 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

769-829

414100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

488 - 089 - 793 - 566 - 112 - 114 - 873 - 220

731 - 450 - 141 - 150 - 861 - 590

029 - 529 - 367 - 709

769 - 829

429440 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00175 ngày 27/10/2022
Giải ĐB
593035
Giải Nhất
278767619053
Giải Nhì
792217171820183871
Giải Ba
256980977624257415262785
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

593 - 035

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

035 - 593

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

278 - 767 - 619 - 053

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

792 - 217 - 171

820 - 183 - 871

710 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

256 - 980 - 977 - 624

257 - 415 - 262 - 785

64 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

256 - 980 - 977 - 624 - 257 - 415 - 262 - 785

792 - 217 - 171 - 820 - 183 - 871

278 - 767 - 619 - 053

593 - 035

371 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

593-035

419100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

256 - 980 - 977 - 624 - 257 - 415 - 262 - 785

792 - 217 - 171 - 820 - 183 - 871

278 - 767 - 619 - 053

593 - 035

445940 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00172 ngày 20/10/2022
Giải ĐB
551102
Giải Nhất
017646775008
Giải Nhì
678699146984781288
Giải Ba
476404119647697919534235
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

551 - 102

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

102 - 551

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

017 - 646 - 775 - 008

330 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

678 - 699 - 146

984 - 781 - 288

210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

476 - 404 - 119 - 647

697 - 919 - 534 - 235

94 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

476 - 404 - 119 - 647 - 697 - 919 - 534 - 235

678 - 699 - 146 - 984 - 781 - 288

017 - 646 - 775 - 008

551 - 102

501 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

551-102

478100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

476 - 404 - 119 - 647 - 697 - 919 - 534 - 235

678 - 699 - 146 - 984 - 781 - 288

017 - 646 - 775 - 008

551 - 102

445140 ngàn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D Pro