Kết quả xổ số Max 3D Pro mới nhất thứ 5 ngày 07/12/2023

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00348 ngày 07/12/2023
Giải ĐB
053476
Giải Nhất
245663616894
Giải Nhì
987370841041201072
Giải Ba
463117553100591553792117
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

053 - 476

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

476 - 053

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

245 - 663 - 616 - 894

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

987 - 370 - 841

041 - 201 - 072

310 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

463 - 117 - 553 - 100

591 - 553 - 792 - 117

84 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

463 - 117 - 553 - 100 - 591 - 553 - 792 - 117

987 - 370 - 841 - 041 - 201 - 072

245 - 663 - 616 - 894

053 - 476

381 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

053-476

489100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

463 - 117 - 553 - 100 - 591 - 553 - 792 - 117

987 - 370 - 841 - 041 - 201 - 072

245 - 663 - 616 - 894

053 - 476

473140 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00345 ngày 30/11/2023
Giải ĐB
167536
Giải Nhất
691004225504
Giải Nhì
988306326641837397
Giải Ba
732329505266233760206399
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

167 - 536

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

536 - 167

1400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

691 - 004 - 225 - 504

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

988 - 306 - 326

641 - 837 - 397

510 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

732 - 329 - 505 - 266

233 - 760 - 206 - 399

74 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

732 - 329 - 505 - 266 - 233 - 760 - 206 - 399

988 - 306 - 326 - 641 - 837 - 397

691 - 004 - 225 - 504

167 - 536

491 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

167-536

581100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

732 - 329 - 505 - 266 - 233 - 760 - 206 - 399

988 - 306 - 326 - 641 - 837 - 397

691 - 004 - 225 - 504

167 - 536

466940 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00342 ngày 23/11/2023
Giải ĐB
473651
Giải Nhất
729892759119
Giải Nhì
874374751096524661
Giải Ba
590367059147714707220808
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

473 - 651

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

651 - 473

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

729 - 892 - 759 - 119

530 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

874 - 374 - 751

096 - 524 - 661

010 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

590 - 367 - 059 - 147

714 - 707 - 220 - 808

94 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

590 - 367 - 059 - 147 - 714 - 707 - 220 - 808

874 - 374 - 751 - 096 - 524 - 661

729 - 892 - 759 - 119

473 - 651

491 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

473-651

485100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

590 - 367 - 059 - 147 - 714 - 707 - 220 - 808

874 - 374 - 751 - 096 - 524 - 661

729 - 892 - 759 - 119

473 - 651

449840 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00339 ngày 16/11/2023
Giải ĐB
373044
Giải Nhất
456253270876
Giải Nhì
728306136417172688
Giải Ba
722563424197197617920641
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

373 - 044

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

044 - 373

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

456 - 253 - 270 - 876

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

728 - 306 - 136

417 - 172 - 688

310 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

722 - 563 - 424 - 197

197 - 617 - 920 - 641

104 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

722 - 563 - 424 - 197 - 197 - 617 - 920 - 641

728 - 306 - 136 - 417 - 172 - 688

456 - 253 - 270 - 876

373 - 044

441 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

373-044

361100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

722 - 563 - 424 - 197 - 197 - 617 - 920 - 641

728 - 306 - 136 - 417 - 172 - 688

456 - 253 - 270 - 876

373 - 044

416840 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00336 ngày 09/11/2023
Giải ĐB
799920
Giải Nhất
919319093087
Giải Nhì
066513854199188128
Giải Ba
780619882262110864188121
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

799 - 920

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

920 - 799

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

919 - 319 - 093 - 087

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

066 - 513 - 854

199 - 188 - 128

510 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

780 - 619 - 882 - 262

110 - 864 - 188 - 121

194 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

780 - 619 - 882 - 262 - 110 - 864 - 188 - 121

066 - 513 - 854 - 199 - 188 - 128

919 - 319 - 093 - 087

799 - 920

541 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

799-920

444100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

780 - 619 - 882 - 262 - 110 - 864 - 188 - 121

066 - 513 - 854 - 199 - 188 - 128

919 - 319 - 093 - 087

799 - 920

438440 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00333 ngày 02/11/2023
Giải ĐB
880240
Giải Nhất
014175561624
Giải Nhì
858634987725116059
Giải Ba
092658381920286127905174
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

880 - 240

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

240 - 880

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

014 - 175 - 561 - 624

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

858 - 634 - 987

725 - 116 - 059

410 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

092 - 658 - 381 - 920

286 - 127 - 905 - 174

54 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

092 - 658 - 381 - 920 - 286 - 127 - 905 - 174

858 - 634 - 987 - 725 - 116 - 059

014 - 175 - 561 - 624

880 - 240

331 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

880-240

376100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

092 - 658 - 381 - 920 - 286 - 127 - 905 - 174

858 - 634 - 987 - 725 - 116 - 059

014 - 175 - 561 - 624

880 - 240

411840 ngàn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D Pro