Kết quả xổ số Max 3D Pro mới nhất thứ 5 ngày 23/05/2024

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00419 ngày 23/05/2024
Giải ĐB
728387
Giải Nhất
343403791356
Giải Nhì
176856098351245399
Giải Ba
446014839935631353970238
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

728 - 387

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

387 - 728

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

343 - 403 - 791 - 356

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

176 - 856 - 098

351 - 245 - 399

410 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

446 - 014 - 839 - 935

631 - 353 - 970 - 238

64 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

446 - 014 - 839 - 935 - 631 - 353 - 970 - 238

176 - 856 - 098 - 351 - 245 - 399

343 - 403 - 791 - 356

728 - 387

521 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

728-387

624100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

446 - 014 - 839 - 935 - 631 - 353 - 970 - 238

176 - 856 - 098 - 351 - 245 - 399

343 - 403 - 791 - 356

728 - 387

512040 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00416 ngày 16/05/2024
Giải ĐB
307696
Giải Nhất
140536036320
Giải Nhì
029297014587690635
Giải Ba
723480947226973891743588
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

307 - 696

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

696 - 307

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

140 - 536 - 036 - 320

430 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

029 - 297 - 014

587 - 690 - 635

410 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

723 - 480 - 947 - 226

973 - 891 - 743 - 588

154 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

723 - 480 - 947 - 226 - 973 - 891 - 743 - 588

029 - 297 - 014 - 587 - 690 - 635

140 - 536 - 036 - 320

307 - 696

561 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

307-696

560100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

723 - 480 - 947 - 226 - 973 - 891 - 743 - 588

029 - 297 - 014 - 587 - 690 - 635

140 - 536 - 036 - 320

307 - 696

475240 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00413 ngày 09/05/2024
Giải ĐB
708318
Giải Nhất
829129658303
Giải Nhì
948779654305979562
Giải Ba
444065544502769387019623
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

708 - 318

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

318 - 708

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

829 - 129 - 658 - 303

330 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

948 - 779 - 654

305 - 979 - 562

710 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

444 - 065 - 544 - 502

769 - 387 - 019 - 623

44 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

444 - 065 - 544 - 502 - 769 - 387 - 019 - 623

948 - 779 - 654 - 305 - 979 - 562

829 - 129 - 658 - 303

708 - 318

441 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

708-318

416100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

444 - 065 - 544 - 502 - 769 - 387 - 019 - 623

948 - 779 - 654 - 305 - 979 - 562

829 - 129 - 658 - 303

708 - 318

516740 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00410 ngày 02/05/2024
Giải ĐB
570644
Giải Nhất
953783470534
Giải Nhì
108204963902431461
Giải Ba
399829924073199888031504
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

570 - 644

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

644 - 570

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

953 - 783 - 470 - 534

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

108 - 204 - 963

902 - 431 - 461

310 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

399 - 829 - 924 - 073

199 - 888 - 031 - 504

64 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

399 - 829 - 924 - 073 - 199 - 888 - 031 - 504

108 - 204 - 963 - 902 - 431 - 461

953 - 783 - 470 - 534

570 - 644

291 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

570-644

448100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

399 - 829 - 924 - 073 - 199 - 888 - 031 - 504

108 - 204 - 963 - 902 - 431 - 461

953 - 783 - 470 - 534

570 - 644

430040 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00407 ngày 25/04/2024
Giải ĐB
785881
Giải Nhất
527989510208
Giải Nhì
782497912448341428
Giải Ba
850437124464388970426031
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

785 - 881

12 tỷ
Giải Phụ ĐB

881 - 785

1400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

527 - 989 - 510 - 208

330 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

782 - 497 - 912

448 - 341 - 428

610 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

850 - 437 - 124 - 464

388 - 970 - 426 - 031

34 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

850 - 437 - 124 - 464 - 388 - 970 - 426 - 031

782 - 497 - 912 - 448 - 341 - 428

527 - 989 - 510 - 208

785 - 881

491 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

785-881

623100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

850 - 437 - 124 - 464 - 388 - 970 - 426 - 031

782 - 497 - 912 - 448 - 341 - 428

527 - 989 - 510 - 208

785 - 881

451840 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00404 ngày 18/04/2024
Giải ĐB
109661
Giải Nhất
818708016907
Giải Nhì
713346673851553307
Giải Ba
330318111510880011381134
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

109 - 661

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

661 - 109

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

818 - 708 - 016 - 907

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

713 - 346 - 673

851 - 553 - 307

510 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

330 - 318 - 111 - 510

880 - 011 - 381 - 134

144 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

330 - 318 - 111 - 510 - 880 - 011 - 381 - 134

713 - 346 - 673 - 851 - 553 - 307

818 - 708 - 016 - 907

109 - 661

611 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

109-661

665100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

330 - 318 - 111 - 510 - 880 - 011 - 381 - 134

713 - 346 - 673 - 851 - 553 - 307

818 - 708 - 016 - 907

109 - 661

489040 ngàn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D Pro