Kết quả xổ số Max 3D Pro mới nhất thứ 3 ngày 22/11/2022

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00186 ngày 22/11/2022
Giải ĐB
165923
Giải Nhất
009828840785
Giải Nhì
508182866356738276
Giải Ba
635866606366683050175199
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

165 - 923

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

923 - 165

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

009 - 828 - 840 - 785

530 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

508 - 182 - 866

356 - 738 - 276

410 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

635 - 866 - 606 - 366

683 - 050 - 175 - 199

274 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

635 - 866 - 606 - 366 - 683 - 050 - 175 - 199

508 - 182 - 866 - 356 - 738 - 276

009 - 828 - 840 - 785

165 - 923

561 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

165-923

484100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

635 - 866 - 606 - 366 - 683 - 050 - 175 - 199

508 - 182 - 866 - 356 - 738 - 276

009 - 828 - 840 - 785

165 - 923

474640 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00183 ngày 15/11/2022
Giải ĐB
684388
Giải Nhất
199182687790
Giải Nhì
327528966350307103
Giải Ba
010806484130753265241815
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

684 - 388

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

388 - 684

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

199 - 182 - 687 - 790

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

327 - 528 - 966

350 - 307 - 103

510 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

010 - 806 - 484 - 130

753 - 265 - 241 - 815

54 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

010 - 806 - 484 - 130 - 753 - 265 - 241 - 815

327 - 528 - 966 - 350 - 307 - 103

199 - 182 - 687 - 790

684 - 388

371 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

684-388

457100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

010 - 806 - 484 - 130 - 753 - 265 - 241 - 815

327 - 528 - 966 - 350 - 307 - 103

199 - 182 - 687 - 790

684 - 388

459040 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00180 ngày 08/11/2022
Giải ĐB
497753
Giải Nhất
423047784375
Giải Nhì
149454240550598543
Giải Ba
306086459023821539305073
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

497 - 753

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

753 - 497

1400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

423 - 047 - 784 - 375

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

149 - 454 - 240

550 - 598 - 543

110 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

306 - 086 - 459 - 023

821 - 539 - 305 - 073

34 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

306 - 086 - 459 - 023 - 821 - 539 - 305 - 073

149 - 454 - 240 - 550 - 598 - 543

423 - 047 - 784 - 375

497 - 753

411 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

497-753

481100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

306 - 086 - 459 - 023 - 821 - 539 - 305 - 073

149 - 454 - 240 - 550 - 598 - 543

423 - 047 - 784 - 375

497 - 753

437040 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00177 ngày 01/11/2022
Giải ĐB
990732
Giải Nhất
124005566126
Giải Nhì
978733862354681412
Giải Ba
192870098894598894290957
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

990 - 732

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

732 - 990

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

124 - 005 - 566 - 126

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

978 - 733 - 862

354 - 681 - 412

410 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

192 - 870 - 098 - 894

598 - 894 - 290 - 957

54 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

192 - 870 - 098 - 894 - 598 - 894 - 290 - 957

978 - 733 - 862 - 354 - 681 - 412

124 - 005 - 566 - 126

990 - 732

471 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

990-732

466100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

192 - 870 - 098 - 894 - 598 - 894 - 290 - 957

978 - 733 - 862 - 354 - 681 - 412

124 - 005 - 566 - 126

990 - 732

412340 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00174 ngày 25/10/2022
Giải ĐB
769700
Giải Nhất
277387575963
Giải Nhì
712328446106185342
Giải Ba
726624636894493033297466
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

769 - 700

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

700 - 769

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

277 - 387 - 575 - 963

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

712 - 328 - 446

106 - 185 - 342

810 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

726 - 624 - 636 - 894

493 - 033 - 297 - 466

64 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

726 - 624 - 636 - 894 - 493 - 033 - 297 - 466

712 - 328 - 446 - 106 - 185 - 342

277 - 387 - 575 - 963

769 - 700

601 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

769-700

405100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

726 - 624 - 636 - 894 - 493 - 033 - 297 - 466

712 - 328 - 446 - 106 - 185 - 342

277 - 387 - 575 - 963

769 - 700

443740 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00171 ngày 18/10/2022
Giải ĐB
734155
Giải Nhất
465195267506
Giải Nhì
023162692531507368
Giải Ba
422890147315405269019920
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

734 - 155

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

155 - 734

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

465 - 195 - 267 - 506

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

023 - 162 - 692

531 - 507 - 368

610 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

422 - 890 - 147 - 315

405 - 269 - 019 - 920

74 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

422 - 890 - 147 - 315 - 405 - 269 - 019 - 920

023 - 162 - 692 - 531 - 507 - 368

465 - 195 - 267 - 506

734 - 155

611 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

734-155

616100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

422 - 890 - 147 - 315 - 405 - 269 - 019 - 920

023 - 162 - 692 - 531 - 507 - 368

465 - 195 - 267 - 506

734 - 155

507940 ngàn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D Pro