Kết quả xổ số Max 3D Pro mới nhất thứ 3 ngày 02/08/2022

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00138 ngày 02/08/2022
Giải ĐB
808595
Giải Nhất
739568770583
Giải Nhì
134987480967326114
Giải Ba
656362373345842055581637
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

808 - 595

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

595 - 808

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

739 - 568 - 770 - 583

330 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

134 - 987 - 480

967 - 326 - 114

210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

656 - 362 - 373 - 345

842 - 055 - 581 - 637

24 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

656 - 362 - 373 - 345 - 842 - 055 - 581 - 637

134 - 987 - 480 - 967 - 326 - 114

739 - 568 - 770 - 583

808 - 595

391 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

808-595

520100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

656 - 362 - 373 - 345 - 842 - 055 - 581 - 637

134 - 987 - 480 - 967 - 326 - 114

739 - 568 - 770 - 583

808 - 595

496340 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00135 ngày 26/07/2022
Giải ĐB
831005
Giải Nhất
944315700661
Giải Nhì
340353815144098023
Giải Ba
105701864744004280108487
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

831 - 005

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

005 - 831

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

944 - 315 - 700 - 661

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

340 - 353 - 815

144 - 098 - 023

210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

105 - 701 - 864 - 744

004 - 280 - 108 - 487

84 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

105 - 701 - 864 - 744 - 004 - 280 - 108 - 487

340 - 353 - 815 - 144 - 098 - 023

944 - 315 - 700 - 661

831 - 005

381 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

831-005

326100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

105 - 701 - 864 - 744 - 004 - 280 - 108 - 487

340 - 353 - 815 - 144 - 098 - 023

944 - 315 - 700 - 661

831 - 005

394540 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00132 ngày 19/07/2022
Giải ĐB
178130
Giải Nhất
114591898732
Giải Nhì
114019585041594531
Giải Ba
181747905971329669262367
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

178 - 130

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

130 - 178

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

114 - 591 - 898 - 732

230 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

114 - 019 - 585

041 - 594 - 531

210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

181 - 747 - 905 - 971

329 - 669 - 262 - 367

34 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

181 - 747 - 905 - 971 - 329 - 669 - 262 - 367

114 - 019 - 585 - 041 - 594 - 531

114 - 591 - 898 - 732

178 - 130

591 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

178-130

576100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

181 - 747 - 905 - 971 - 329 - 669 - 262 - 367

114 - 019 - 585 - 041 - 594 - 531

114 - 591 - 898 - 732

178 - 130

476540 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00129 ngày 12/07/2022
Giải ĐB
955456
Giải Nhất
019513895916
Giải Nhì
536779042291203763
Giải Ba
980848334314854677787167
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

955 - 456

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

456 - 955

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

019 - 513 - 895 - 916

230 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

536 - 779 - 042

291 - 203 - 763

110 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

980 - 848 - 334 - 314

854 - 677 - 787 - 167

134 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

980 - 848 - 334 - 314 - 854 - 677 - 787 - 167

536 - 779 - 042 - 291 - 203 - 763

019 - 513 - 895 - 916

955 - 456

491 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

955-456

562100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

980 - 848 - 334 - 314 - 854 - 677 - 787 - 167

536 - 779 - 042 - 291 - 203 - 763

019 - 513 - 895 - 916

955 - 456

443240 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00126 ngày 05/07/2022
Giải ĐB
814157
Giải Nhất
346929720865
Giải Nhì
398775492134722643
Giải Ba
928502942584454864836949
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

814 - 157

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

157 - 814

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

346 - 929 - 720 - 865

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

398 - 775 - 492

134 - 722 - 643

110 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

928 - 502 - 942 - 584

454 - 864 - 836 - 949

54 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

928 - 502 - 942 - 584 - 454 - 864 - 836 - 949

398 - 775 - 492 - 134 - 722 - 643

346 - 929 - 720 - 865

814 - 157

391 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

814-157

424100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

928 - 502 - 942 - 584 - 454 - 864 - 836 - 949

398 - 775 - 492 - 134 - 722 - 643

346 - 929 - 720 - 865

814 - 157

385540 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00123 ngày 28/06/2022
Giải ĐB
139594
Giải Nhất
889772354018
Giải Nhì
587792692187756437
Giải Ba
185330397129008692073229
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

139 - 594

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

594 - 139

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

889 - 772 - 354 - 018

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

587 - 792 - 692

187 - 756 - 437

310 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

185 - 330 - 397 - 129

008 - 692 - 073 - 229

44 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

185 - 330 - 397 - 129 - 008 - 692 - 073 - 229

587 - 792 - 692 - 187 - 756 - 437

889 - 772 - 354 - 018

139 - 594

561 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

139-594

609100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

185 - 330 - 397 - 129 - 008 - 692 - 073 - 229

587 - 792 - 692 - 187 - 756 - 437

889 - 772 - 354 - 018

139 - 594

411340 ngàn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D Pro