Kết quả xổ số Max 3D Pro mới nhất thứ 3 ngày 26/09/2023

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00317 ngày 26/09/2023
Giải ĐB
349334
Giải Nhất
654636956281
Giải Nhì
204663345424467976
Giải Ba
162596330304106344814473
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

349 - 334

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

334 - 349

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

654 - 636 - 956 - 281

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

204 - 663 - 345

424 - 467 - 976

910 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

162 - 596 - 330 - 304

106 - 344 - 814 - 473

44 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

162 - 596 - 330 - 304 - 106 - 344 - 814 - 473

204 - 663 - 345 - 424 - 467 - 976

654 - 636 - 956 - 281

349 - 334

491 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

349-334

451100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

162 - 596 - 330 - 304 - 106 - 344 - 814 - 473

204 - 663 - 345 - 424 - 467 - 976

654 - 636 - 956 - 281

349 - 334

399840 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00314 ngày 19/09/2023
Giải ĐB
408535
Giải Nhất
770675831097
Giải Nhì
802965890776239585
Giải Ba
759497769282741907827334
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

408 - 535

12 tỷ
Giải Phụ ĐB

535 - 408

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

770 - 675 - 831 - 097

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

802 - 965 - 890

776 - 239 - 585

210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

759 - 497 - 769 - 282

741 - 907 - 827 - 334

94 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

759 - 497 - 769 - 282 - 741 - 907 - 827 - 334

802 - 965 - 890 - 776 - 239 - 585

770 - 675 - 831 - 097

408 - 535

341 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

408-535

372100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

759 - 497 - 769 - 282 - 741 - 907 - 827 - 334

802 - 965 - 890 - 776 - 239 - 585

770 - 675 - 831 - 097

408 - 535

378640 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00311 ngày 12/09/2023
Giải ĐB
716304
Giải Nhất
149190573047
Giải Nhì
722977303655194791
Giải Ba
722634272429291144416979
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

716 - 304

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

304 - 716

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

149 - 190 - 573 - 047

330 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

722 - 977 - 303

655 - 194 - 791

210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

722 - 634 - 272 - 429

291 - 144 - 416 - 979

144 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

722 - 634 - 272 - 429 - 291 - 144 - 416 - 979

722 - 977 - 303 - 655 - 194 - 791

149 - 190 - 573 - 047

716 - 304

751 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

716-304

458100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

722 - 634 - 272 - 429 - 291 - 144 - 416 - 979

722 - 977 - 303 - 655 - 194 - 791

149 - 190 - 573 - 047

716 - 304

516340 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00308 ngày 05/09/2023
Giải ĐB
245356
Giải Nhất
936297306237
Giải Nhì
702686285429451304
Giải Ba
193570312446267932220852
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

245 - 356

12 tỷ
Giải Phụ ĐB

356 - 245

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

936 - 297 - 306 - 237

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

702 - 686 - 285

429 - 451 - 304

310 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

193 - 570 - 312 - 446

267 - 932 - 220 - 852

24 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

193 - 570 - 312 - 446 - 267 - 932 - 220 - 852

702 - 686 - 285 - 429 - 451 - 304

936 - 297 - 306 - 237

245 - 356

381 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

245-356

421100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

193 - 570 - 312 - 446 - 267 - 932 - 220 - 852

702 - 686 - 285 - 429 - 451 - 304

936 - 297 - 306 - 237

245 - 356

402240 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00305 ngày 29/08/2023
Giải ĐB
882636
Giải Nhất
655293194097
Giải Nhì
739315617419333300
Giải Ba
664090673367235475754536
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

882 - 636

12 tỷ
Giải Phụ ĐB

636 - 882

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

655 - 293 - 194 - 097

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

739 - 315 - 617

419 - 333 - 300

110 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

664 - 090 - 673 - 367

235 - 475 - 754 - 536

234 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

664 - 090 - 673 - 367 - 235 - 475 - 754 - 536

739 - 315 - 617 - 419 - 333 - 300

655 - 293 - 194 - 097

882 - 636

611 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

882-636

520100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

664 - 090 - 673 - 367 - 235 - 475 - 754 - 536

739 - 315 - 617 - 419 - 333 - 300

655 - 293 - 194 - 097

882 - 636

434640 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00302 ngày 22/08/2023
Giải ĐB
151088
Giải Nhất
553492286404
Giải Nhì
679185016099364796
Giải Ba
061080573746923436008740
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

151 - 088

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

088 - 151

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

553 - 492 - 286 - 404

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

679 - 185 - 016

099 - 364 - 796

2210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

061 - 080 - 573 - 746

923 - 436 - 008 - 740

104 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

061 - 080 - 573 - 746 - 923 - 436 - 008 - 740

679 - 185 - 016 - 099 - 364 - 796

553 - 492 - 286 - 404

151 - 088

591 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

151-088

427100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

061 - 080 - 573 - 746 - 923 - 436 - 008 - 740

679 - 185 - 016 - 099 - 364 - 796

553 - 492 - 286 - 404

151 - 088

415940 ngàn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D Pro