Kết quả xổ số Max 3D mới nhất thứ 4 ngày 31/05/2023

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00620 ngày 31/05/2023
Giải ĐB
799797
Giải Nhất
614100703884
Giải Nhì
957140507969758481
Giải Ba
758926596340558563062348
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt799 - 797401 triệu
Giải Nhất614 - 100 - 703 - 88448350 nghìn
Giải Nhì957 - 140 - 507 - 969 - 758 - 48171210 nghìn
Giải Ba758 - 926 - 596 - 340 - 558 - 563 - 062 - 348106100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt799 - 797 hoặc 797 - 79911 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 614 - 100 - 703 - 884140 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 957 - 140 - 507 - 969 - 758 - 481110 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 758 - 926 - 596 - 340 - 558 - 563 - 062 - 34815 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 799 - 797 - 614 - 100 - 703 - 884 - 957 - 140 - 507 - 969 - 758 - 481 - 758 - 926 - 596 - 340 - 558 - 563 - 062 - 348141 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 799 - 797291150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 614 - 100 - 703 - 884 - 957 - 140 - 507 - 969 - 758 - 481 - 758 - 926 - 596 - 340 - 558 - 563 - 062 - 348263640 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00619 ngày 29/05/2023
Giải ĐB
784805
Giải Nhất
895374490569
Giải Nhì
726577583935480720
Giải Ba
439583605818320063906486
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt784 - 805191 triệu
Giải Nhất895 - 374 - 490 - 56966350 nghìn
Giải Nhì726 - 577 - 583 - 935 - 480 - 720130210 nghìn
Giải Ba439 - 583 - 605 - 818 - 320 - 063 - 906 - 486209100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt784 - 805 hoặc 805 - 78401 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 895 - 374 - 490 - 569040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 726 - 577 - 583 - 935 - 480 - 720210 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 439 - 583 - 605 - 818 - 320 - 063 - 906 - 48655 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 784 - 805 - 895 - 374 - 490 - 569 - 726 - 577 - 583 - 935 - 480 - 720 - 439 - 583 - 605 - 818 - 320 - 063 - 906 - 486351 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 784 - 805424150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 895 - 374 - 490 - 569 - 726 - 577 - 583 - 935 - 480 - 720 - 439 - 583 - 605 - 818 - 320 - 063 - 906 - 486396440 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00618 ngày 26/05/2023
Giải ĐB
173403
Giải Nhất
774780796099
Giải Nhì
139241740511976893
Giải Ba
725927012800250724277729
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt173 - 403671 triệu
Giải Nhất774 - 780 - 796 - 09955350 nghìn
Giải Nhì139 - 241 - 740 - 511 - 976 - 893128210 nghìn
Giải Ba725 - 927 - 012 - 800 - 250 - 724 - 277 - 72988100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt173 - 403 hoặc 403 - 17301 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 774 - 780 - 796 - 099240 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 139 - 241 - 740 - 511 - 976 - 893310 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 725 - 927 - 012 - 800 - 250 - 724 - 277 - 72965 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 173 - 403 - 774 - 780 - 796 - 099 - 139 - 241 - 740 - 511 - 976 - 893 - 725 - 927 - 012 - 800 - 250 - 724 - 277 - 729301 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 173 - 403345150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 774 - 780 - 796 - 099 - 139 - 241 - 740 - 511 - 976 - 893 - 725 - 927 - 012 - 800 - 250 - 724 - 277 - 729300840 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00617 ngày 24/05/2023
Giải ĐB
014964
Giải Nhất
933244410730
Giải Nhì
091329797358905551
Giải Ba
351420168500588891004539
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt014 - 964281 triệu
Giải Nhất933 - 244 - 410 - 73050350 nghìn
Giải Nhì091 - 329 - 797 - 358 - 905 - 55180210 nghìn
Giải Ba351 - 420 - 168 - 500 - 588 - 891 - 004 - 539110100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt014 - 964 hoặc 964 - 01401 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 933 - 244 - 410 - 730040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 091 - 329 - 797 - 358 - 905 - 551310 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 351 - 420 - 168 - 500 - 588 - 891 - 004 - 53915 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 014 - 964 - 933 - 244 - 410 - 730 - 091 - 329 - 797 - 358 - 905 - 551 - 351 - 420 - 168 - 500 - 588 - 891 - 004 - 539201 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 014 - 964234150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 933 - 244 - 410 - 730 - 091 - 329 - 797 - 358 - 905 - 551 - 351 - 420 - 168 - 500 - 588 - 891 - 004 - 539288840 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00616 ngày 22/05/2023
Giải ĐB
669339
Giải Nhất
985236583309
Giải Nhì
930297468006432910
Giải Ba
999742825895998395388472
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt669 - 339381 triệu
Giải Nhất985 - 236 - 583 - 30991350 nghìn
Giải Nhì930 - 297 - 468 - 006 - 432 - 910138210 nghìn
Giải Ba999 - 742 - 825 - 895 - 998 - 395 - 388 - 472191100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt669 - 339 hoặc 339 - 66901 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 985 - 236 - 583 - 309040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 930 - 297 - 468 - 006 - 432 - 910710 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 999 - 742 - 825 - 895 - 998 - 395 - 388 - 47275 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 669 - 339 - 985 - 236 - 583 - 309 - 930 - 297 - 468 - 006 - 432 - 910 - 999 - 742 - 825 - 895 - 998 - 395 - 388 - 472511 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 669 - 339517150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 985 - 236 - 583 - 309 - 930 - 297 - 468 - 006 - 432 - 910 - 999 - 742 - 825 - 895 - 998 - 395 - 388 - 472437140 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00615 ngày 19/05/2023
Giải ĐB
812779
Giải Nhất
092873406438
Giải Nhì
970446586142705408
Giải Ba
757073386617962930502501
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt812 - 779411 triệu
Giải Nhất092 - 873 - 406 - 43862350 nghìn
Giải Nhì970 - 446 - 586 - 142 - 705 - 40870210 nghìn
Giải Ba757 - 073 - 386 - 617 - 962 - 930 - 502 - 501109100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt812 - 779 hoặc 779 - 81201 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 092 - 873 - 406 - 438040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 970 - 446 - 586 - 142 - 705 - 408210 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 757 - 073 - 386 - 617 - 962 - 930 - 502 - 50195 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 812 - 779 - 092 - 873 - 406 - 438 - 970 - 446 - 586 - 142 - 705 - 408 - 757 - 073 - 386 - 617 - 962 - 930 - 502 - 501281 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 812 - 779420150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 092 - 873 - 406 - 438 - 970 - 446 - 586 - 142 - 705 - 408 - 757 - 073 - 386 - 617 - 962 - 930 - 502 - 501242440 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00614 ngày 17/05/2023
Giải ĐB
888412
Giải Nhất
865369686240
Giải Nhì
212679885254782834
Giải Ba
548273703063103108973163
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt888 - 412461 triệu
Giải Nhất865 - 369 - 686 - 24071350 nghìn
Giải Nhì212 - 679 - 885 - 254 - 782 - 834210210 nghìn
Giải Ba548 - 273 - 703 - 063 - 103 - 108 - 973 - 163134100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt888 - 412 hoặc 412 - 88801 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 865 - 369 - 686 - 240040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 212 - 679 - 885 - 254 - 782 - 834010 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 548 - 273 - 703 - 063 - 103 - 108 - 973 - 16325 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 888 - 412 - 865 - 369 - 686 - 240 - 212 - 679 - 885 - 254 - 782 - 834 - 548 - 273 - 703 - 063 - 103 - 108 - 973 - 163291 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 888 - 412292150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 865 - 369 - 686 - 240 - 212 - 679 - 885 - 254 - 782 - 834 - 548 - 273 - 703 - 063 - 103 - 108 - 973 - 163311440 nghìn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D