Kết quả xổ số Max 3D mới nhất thứ 4 ngày 06/12/2023

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00701 ngày 06/12/2023
Giải ĐB
128529
Giải Nhất
019166847155
Giải Nhì
244522379376486786
Giải Ba
939422447836935750195147
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt128 - 529221 triệu
Giải Nhất019 - 166 - 847 - 15550350 nghìn
Giải Nhì244 - 522 - 379 - 376 - 486 - 786180210 nghìn
Giải Ba939 - 422 - 447 - 836 - 935 - 750 - 195 - 14771100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt128 - 529 hoặc 529 - 12801 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 019 - 166 - 847 - 155040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 244 - 522 - 379 - 376 - 486 - 786410 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 939 - 422 - 447 - 836 - 935 - 750 - 195 - 14765 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 128 - 529 - 019 - 166 - 847 - 155 - 244 - 522 - 379 - 376 - 486 - 786 - 939 - 422 - 447 - 836 - 935 - 750 - 195 - 147571 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 128 - 529395150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 019 - 166 - 847 - 155 - 244 - 522 - 379 - 376 - 486 - 786 - 939 - 422 - 447 - 836 - 935 - 750 - 195 - 147372940 nghìn
ĐỔI SỐ TRÚNG 0939.110.179
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00700 ngày 04/12/2023
Giải ĐB
374486
Giải Nhất
313746935519
Giải Nhì
534797935039771356
Giải Ba
908091615982891978991380
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt374 - 486611 triệu
Giải Nhất313 - 746 - 935 - 51949350 nghìn
Giải Nhì534 - 797 - 935 - 039 - 771 - 35653210 nghìn
Giải Ba908 - 091 - 615 - 982 - 891 - 978 - 991 - 38081100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt374 - 486 hoặc 486 - 37411 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 313 - 746 - 935 - 519040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 534 - 797 - 935 - 039 - 771 - 356510 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 908 - 091 - 615 - 982 - 891 - 978 - 991 - 38085 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 374 - 486 - 313 - 746 - 935 - 519 - 534 - 797 - 935 - 039 - 771 - 356 - 908 - 091 - 615 - 982 - 891 - 978 - 991 - 380391 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 374 - 486578150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 313 - 746 - 935 - 519 - 534 - 797 - 935 - 039 - 771 - 356 - 908 - 091 - 615 - 982 - 891 - 978 - 991 - 380432640 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00699 ngày 01/12/2023
Giải ĐB
401934
Giải Nhất
010494048431
Giải Nhì
819832039130980516
Giải Ba
960081502118541919901343
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt401 - 934101 triệu
Giải Nhất010 - 494 - 048 - 43133350 nghìn
Giải Nhì819 - 832 - 039 - 130 - 980 - 51692210 nghìn
Giải Ba960 - 081 - 502 - 118 - 541 - 919 - 901 - 34382100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt401 - 934 hoặc 934 - 40101 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 010 - 494 - 048 - 431040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 819 - 832 - 039 - 130 - 980 - 516010 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 960 - 081 - 502 - 118 - 541 - 919 - 901 - 34335 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 401 - 934 - 010 - 494 - 048 - 431 - 819 - 832 - 039 - 130 - 980 - 516 - 960 - 081 - 502 - 118 - 541 - 919 - 901 - 343221 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 401 - 934305150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 010 - 494 - 048 - 431 - 819 - 832 - 039 - 130 - 980 - 516 - 960 - 081 - 502 - 118 - 541 - 919 - 901 - 343324440 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00698 ngày 29/11/2023
Giải ĐB
060547
Giải Nhất
107769393440
Giải Nhì
721268294998441589
Giải Ba
407816383517520137667071
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt060 - 547431 triệu
Giải Nhất107 - 769 - 393 - 44041350 nghìn
Giải Nhì721 - 268 - 294 - 998 - 441 - 58955210 nghìn
Giải Ba407 - 816 - 383 - 517 - 520 - 137 - 667 - 07160100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt060 - 547 hoặc 547 - 06001 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 107 - 769 - 393 - 440240 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 721 - 268 - 294 - 998 - 441 - 589010 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 407 - 816 - 383 - 517 - 520 - 137 - 667 - 07135 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 060 - 547 - 107 - 769 - 393 - 440 - 721 - 268 - 294 - 998 - 441 - 589 - 407 - 816 - 383 - 517 - 520 - 137 - 667 - 071331 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 060 - 547396150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 107 - 769 - 393 - 440 - 721 - 268 - 294 - 998 - 441 - 589 - 407 - 816 - 383 - 517 - 520 - 137 - 667 - 071351340 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00697 ngày 27/11/2023
Giải ĐB
785326
Giải Nhất
731900114569
Giải Nhì
927778163849794885
Giải Ba
420419191028846219305881
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt785 - 326181 triệu
Giải Nhất731 - 900 - 114 - 56960350 nghìn
Giải Nhì927 - 778 - 163 - 849 - 794 - 88578210 nghìn
Giải Ba420 - 419 - 191 - 028 - 846 - 219 - 305 - 881103100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt785 - 326 hoặc 326 - 78501 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 731 - 900 - 114 - 569040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 927 - 778 - 163 - 849 - 794 - 885310 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 420 - 419 - 191 - 028 - 846 - 219 - 305 - 88145 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 785 - 326 - 731 - 900 - 114 - 569 - 927 - 778 - 163 - 849 - 794 - 885 - 420 - 419 - 191 - 028 - 846 - 219 - 305 - 881301 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 785 - 326553150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 731 - 900 - 114 - 569 - 927 - 778 - 163 - 849 - 794 - 885 - 420 - 419 - 191 - 028 - 846 - 219 - 305 - 881464640 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00696 ngày 24/11/2023
Giải ĐB
432458
Giải Nhất
053729259405
Giải Nhì
158415145826017506
Giải Ba
352409607538746671225656
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt432 - 458201 triệu
Giải Nhất053 - 729 - 259 - 40554350 nghìn
Giải Nhì158 - 415 - 145 - 826 - 017 - 50659210 nghìn
Giải Ba352 - 409 - 607 - 538 - 746 - 671 - 225 - 656142100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt432 - 458 hoặc 458 - 43201 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 053 - 729 - 259 - 405040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 158 - 415 - 145 - 826 - 017 - 506210 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 352 - 409 - 607 - 538 - 746 - 671 - 225 - 65645 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 432 - 458 - 053 - 729 - 259 - 405 - 158 - 415 - 145 - 826 - 017 - 506 - 352 - 409 - 607 - 538 - 746 - 671 - 225 - 656251 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 432 - 458425150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 053 - 729 - 259 - 405 - 158 - 415 - 145 - 826 - 017 - 506 - 352 - 409 - 607 - 538 - 746 - 671 - 225 - 656305240 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00695 ngày 22/11/2023
Giải ĐB
655117
Giải Nhất
380461759111
Giải Nhì
078842520432275829
Giải Ba
039510371629487099098383
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt655 - 1171271 triệu
Giải Nhất380 - 461 - 759 - 11136350 nghìn
Giải Nhì078 - 842 - 520 - 432 - 275 - 82958210 nghìn
Giải Ba039 - 510 - 371 - 629 - 487 - 099 - 098 - 383148100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt655 - 117 hoặc 117 - 65501 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 380 - 461 - 759 - 111040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 078 - 842 - 520 - 432 - 275 - 829010 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 039 - 510 - 371 - 629 - 487 - 099 - 098 - 38335 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 655 - 117 - 380 - 461 - 759 - 111 - 078 - 842 - 520 - 432 - 275 - 829 - 039 - 510 - 371 - 629 - 487 - 099 - 098 - 383251 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 655 - 117307150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 380 - 461 - 759 - 111 - 078 - 842 - 520 - 432 - 275 - 829 - 039 - 510 - 371 - 629 - 487 - 099 - 098 - 383265040 nghìn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D