Kết quả xổ số Max 3D mới nhất thứ 4 ngày 05/10/2022

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00519 ngày 05/10/2022
Giải ĐB
364572
Giải Nhất
483472485158
Giải Nhì
511215330313885540
Giải Ba
231944627787297365705208
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt364 - 572301 triệu
Giải Nhất483 - 472 - 485 - 15853350 nghìn
Giải Nhì511 - 215 - 330 - 313 - 885 - 54079210 nghìn
Giải Ba231 - 944 - 627 - 787 - 297 - 365 - 705 - 208106100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt364 - 572 hoặc 572 - 36401 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 483 - 472 - 485 - 158040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 511 - 215 - 330 - 313 - 885 - 540110 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 231 - 944 - 627 - 787 - 297 - 365 - 705 - 20815 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 364 - 572 - 483 - 472 - 485 - 158 - 511 - 215 - 330 - 313 - 885 - 540 - 231 - 944 - 627 - 787 - 297 - 365 - 705 - 208371 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 364 - 572394150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 483 - 472 - 485 - 158 - 511 - 215 - 330 - 313 - 885 - 540 - 231 - 944 - 627 - 787 - 297 - 365 - 705 - 208377340 nghìn
Chuyên mục được nhiều người xem:
  • XS Mega 6/45: tổng hợp kết quả xổ số Mega của Vietlott mở thưởng vào thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần.
  • XS Power 6/55: tổng hợp kết quả xổ số Power của Vietlott mở thưởng vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00518 ngày 03/10/2022
Giải ĐB
247628
Giải Nhất
784471601822
Giải Nhì
605536589554220296
Giải Ba
197712827025725927563348
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt247 - 628521 triệu
Giải Nhất784 - 471 - 601 - 82255350 nghìn
Giải Nhì605 - 536 - 589 - 554 - 220 - 296167210 nghìn
Giải Ba197 - 712 - 827 - 025 - 725 - 927 - 563 - 348137100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt247 - 628 hoặc 628 - 24701 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 784 - 471 - 601 - 822040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 605 - 536 - 589 - 554 - 220 - 296310 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 197 - 712 - 827 - 025 - 725 - 927 - 563 - 34895 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 247 - 628 - 784 - 471 - 601 - 822 - 605 - 536 - 589 - 554 - 220 - 296 - 197 - 712 - 827 - 025 - 725 - 927 - 563 - 348361 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 247 - 628704150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 784 - 471 - 601 - 822 - 605 - 536 - 589 - 554 - 220 - 296 - 197 - 712 - 827 - 025 - 725 - 927 - 563 - 348413240 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00517 ngày 30/09/2022
Giải ĐB
912302
Giải Nhất
592907912257
Giải Nhì
419291056052727015
Giải Ba
563001680184145087289174
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt912 - 302281 triệu
Giải Nhất592 - 907 - 912 - 25762350 nghìn
Giải Nhì419 - 291 - 056 - 052 - 727 - 01596210 nghìn
Giải Ba563 - 001 - 680 - 184 - 145 - 087 - 289 - 174146100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt912 - 302 hoặc 302 - 91201 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 592 - 907 - 912 - 257040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 419 - 291 - 056 - 052 - 727 - 015210 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 563 - 001 - 680 - 184 - 145 - 087 - 289 - 17415 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 912 - 302 - 592 - 907 - 912 - 257 - 419 - 291 - 056 - 052 - 727 - 015 - 563 - 001 - 680 - 184 - 145 - 087 - 289 - 174231 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 912 - 302323150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 592 - 907 - 912 - 257 - 419 - 291 - 056 - 052 - 727 - 015 - 563 - 001 - 680 - 184 - 145 - 087 - 289 - 174357540 nghìn
Có thể bạn quan tâm:
  • Lô kép khung 2 ngày: là cách thống kê những cặp lô kép có số lần xuất hiện cùng nhau trong 2 ngày liên tiếp.
  • Lô xiên 2: là cách thống kê số lần xuất hiện cùng nhau của 2 con lô với tần suất nhiều ít trong các kỳ quay thưởng xổ số.
  • Lô xiên 3: là cách thống kê số lần xuất hiện cùng nhau của 3 con lô với tần suất nhiều ít trong các kỳ quay thưởng xổ số.
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00516 ngày 28/09/2022
Giải ĐB
564240
Giải Nhất
520777172753
Giải Nhì
429768466195566080
Giải Ba
116753948713180554830217
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt564 - 240231 triệu
Giải Nhất520 - 777 - 172 - 75348350 nghìn
Giải Nhì429 - 768 - 466 - 195 - 566 - 080118210 nghìn
Giải Ba116 - 753 - 948 - 713 - 180 - 554 - 830 - 21793100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt564 - 240 hoặc 240 - 56401 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 520 - 777 - 172 - 753040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 429 - 768 - 466 - 195 - 566 - 080010 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 116 - 753 - 948 - 713 - 180 - 554 - 830 - 21725 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 564 - 240 - 520 - 777 - 172 - 753 - 429 - 768 - 466 - 195 - 566 - 080 - 116 - 753 - 948 - 713 - 180 - 554 - 830 - 217411 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 564 - 240315150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 520 - 777 - 172 - 753 - 429 - 768 - 466 - 195 - 566 - 080 - 116 - 753 - 948 - 713 - 180 - 554 - 830 - 217310240 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00515 ngày 26/09/2022
Giải ĐB
796167
Giải Nhất
707426891533
Giải Nhì
214827208596167736
Giải Ba
712991955748126859391360
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt796 - 167311 triệu
Giải Nhất707 - 426 - 891 - 533102350 nghìn
Giải Nhì214 - 827 - 208 - 596 - 167 - 73684210 nghìn
Giải Ba712 - 991 - 955 - 748 - 126 - 859 - 391 - 360158100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt796 - 167 hoặc 167 - 79601 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 707 - 426 - 891 - 533140 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 214 - 827 - 208 - 596 - 167 - 736310 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 712 - 991 - 955 - 748 - 126 - 859 - 391 - 36035 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 796 - 167 - 707 - 426 - 891 - 533 - 214 - 827 - 208 - 596 - 167 - 736 - 712 - 991 - 955 - 748 - 126 - 859 - 391 - 360901 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 796 - 167495150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 707 - 426 - 891 - 533 - 214 - 827 - 208 - 596 - 167 - 736 - 712 - 991 - 955 - 748 - 126 - 859 - 391 - 360500740 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00514 ngày 23/09/2022
Giải ĐB
775309
Giải Nhất
918647096241
Giải Nhì
024277305567876047
Giải Ba
674491211575371070898331
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt775 - 309451 triệu
Giải Nhất918 - 647 - 096 - 24168350 nghìn
Giải Nhì024 - 277 - 305 - 567 - 876 - 04785210 nghìn
Giải Ba674 - 491 - 211 - 575 - 371 - 070 - 898 - 331141100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt775 - 309 hoặc 309 - 77501 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 918 - 647 - 096 - 241040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 024 - 277 - 305 - 567 - 876 - 047110 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 674 - 491 - 211 - 575 - 371 - 070 - 898 - 33125 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 775 - 309 - 918 - 647 - 096 - 241 - 024 - 277 - 305 - 567 - 876 - 047 - 674 - 491 - 211 - 575 - 371 - 070 - 898 - 331181 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 775 - 309343150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 918 - 647 - 096 - 241 - 024 - 277 - 305 - 567 - 876 - 047 - 674 - 491 - 211 - 575 - 371 - 070 - 898 - 331312440 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00513 ngày 21/09/2022
Giải ĐB
543948
Giải Nhất
445894729771
Giải Nhì
604160597909300865
Giải Ba
361165027079847668421300
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt543 - 948211 triệu
Giải Nhất445 - 894 - 729 - 77164350 nghìn
Giải Nhì604 - 160 - 597 - 909 - 300 - 86551210 nghìn
Giải Ba361 - 165 - 027 - 079 - 847 - 668 - 421 - 300126100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt543 - 948 hoặc 948 - 54301 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 445 - 894 - 729 - 771240 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 604 - 160 - 597 - 909 - 300 - 865110 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 361 - 165 - 027 - 079 - 847 - 668 - 421 - 30085 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 543 - 948 - 445 - 894 - 729 - 771 - 604 - 160 - 597 - 909 - 300 - 865 - 361 - 165 - 027 - 079 - 847 - 668 - 421 - 300461 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 543 - 948317150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 445 - 894 - 729 - 771 - 604 - 160 - 597 - 909 - 300 - 865 - 361 - 165 - 027 - 079 - 847 - 668 - 421 - 300313840 nghìn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D