Kết quả xổ số Max 3D mới nhất thứ 2 ngày 27/05/2024

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00774 ngày 27/05/2024
Giải ĐB
896253
Giải Nhất
211224982519
Giải Nhì
476782701173530459
Giải Ba
328324172939298073410133
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt896 - 253161 triệu
Giải Nhất211 - 224 - 982 - 519108350 nghìn
Giải Nhì476 - 782 - 701 - 173 - 530 - 459202210 nghìn
Giải Ba328 - 324 - 172 - 939 - 298 - 073 - 410 - 133142100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt896 - 253 hoặc 253 - 89601 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 211 - 224 - 982 - 519240 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 476 - 782 - 701 - 173 - 530 - 459110 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 328 - 324 - 172 - 939 - 298 - 073 - 410 - 13345 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 896 - 253 - 211 - 224 - 982 - 519 - 476 - 782 - 701 - 173 - 530 - 459 - 328 - 324 - 172 - 939 - 298 - 073 - 410 - 133421 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 896 - 253604150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 211 - 224 - 982 - 519 - 476 - 782 - 701 - 173 - 530 - 459 - 328 - 324 - 172 - 939 - 298 - 073 - 410 - 133577640 nghìn
ĐỔI SỐ TRÚNG 0939.110.179
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00773 ngày 24/05/2024
Giải ĐB
465479
Giải Nhất
780250206786
Giải Nhì
362233606552222075
Giải Ba
209706218094500445480018
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt465 - 479361 triệu
Giải Nhất780 - 250 - 206 - 78641350 nghìn
Giải Nhì362 - 233 - 606 - 552 - 222 - 07575210 nghìn
Giải Ba209 - 706 - 218 - 094 - 500 - 445 - 480 - 01858100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt465 - 479 hoặc 479 - 46501 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 780 - 250 - 206 - 7863140 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 362 - 233 - 606 - 552 - 222 - 075110 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 209 - 706 - 218 - 094 - 500 - 445 - 480 - 01845 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 465 - 479 - 780 - 250 - 206 - 786 - 362 - 233 - 606 - 552 - 222 - 075 - 209 - 706 - 218 - 094 - 500 - 445 - 480 - 018631 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 465 - 479417150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 780 - 250 - 206 - 786 - 362 - 233 - 606 - 552 - 222 - 075 - 209 - 706 - 218 - 094 - 500 - 445 - 480 - 018369040 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00772 ngày 22/05/2024
Giải ĐB
493691
Giải Nhất
066566928691
Giải Nhì
096541183645195093
Giải Ba
411564679472579625802469
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt493 - 691241 triệu
Giải Nhất066 - 566 - 928 - 69142350 nghìn
Giải Nhì096 - 541 - 183 - 645 - 195 - 09378210 nghìn
Giải Ba411 - 564 - 679 - 472 - 579 - 625 - 802 - 469227100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt493 - 691 hoặc 691 - 49301 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 066 - 566 - 928 - 691040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 096 - 541 - 183 - 645 - 195 - 093310 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 411 - 564 - 679 - 472 - 579 - 625 - 802 - 46945 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 493 - 691 - 066 - 566 - 928 - 691 - 096 - 541 - 183 - 645 - 195 - 093 - 411 - 564 - 679 - 472 - 579 - 625 - 802 - 469441 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 493 - 691315150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 066 - 566 - 928 - 691 - 096 - 541 - 183 - 645 - 195 - 093 - 411 - 564 - 679 - 472 - 579 - 625 - 802 - 469363640 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00771 ngày 20/05/2024
Giải ĐB
820749
Giải Nhất
174017235707
Giải Nhì
785789510930123123
Giải Ba
769743308593675056927346
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt820 - 749171 triệu
Giải Nhất174 - 017 - 235 - 70772350 nghìn
Giải Nhì785 - 789 - 510 - 930 - 123 - 123147210 nghìn
Giải Ba769 - 743 - 308 - 593 - 675 - 056 - 927 - 346110100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt820 - 749 hoặc 749 - 82001 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 174 - 017 - 235 - 707140 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 785 - 789 - 510 - 930 - 123 - 1232410 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 769 - 743 - 308 - 593 - 675 - 056 - 927 - 34635 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 820 - 749 - 174 - 017 - 235 - 707 - 785 - 789 - 510 - 930 - 123 - 123 - 769 - 743 - 308 - 593 - 675 - 056 - 927 - 346701 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 820 - 749498150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 174 - 017 - 235 - 707 - 785 - 789 - 510 - 930 - 123 - 123 - 769 - 743 - 308 - 593 - 675 - 056 - 927 - 346550840 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00770 ngày 17/05/2024
Giải ĐB
750193
Giải Nhất
202250007800
Giải Nhì
499570233548604739
Giải Ba
047966682748494549052659
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt750 - 193141 triệu
Giải Nhất202 - 250 - 007 - 80044350 nghìn
Giải Nhì499 - 570 - 233 - 548 - 604 - 739113210 nghìn
Giải Ba047 - 966 - 682 - 748 - 494 - 549 - 052 - 65967100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt750 - 193 hoặc 193 - 75001 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 202 - 250 - 007 - 800040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 499 - 570 - 233 - 548 - 604 - 739110 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 047 - 966 - 682 - 748 - 494 - 549 - 052 - 65965 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 750 - 193 - 202 - 250 - 007 - 800 - 499 - 570 - 233 - 548 - 604 - 739 - 047 - 966 - 682 - 748 - 494 - 549 - 052 - 659401 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 750 - 193306150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 202 - 250 - 007 - 800 - 499 - 570 - 233 - 548 - 604 - 739 - 047 - 966 - 682 - 748 - 494 - 549 - 052 - 659345040 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00769 ngày 15/05/2024
Giải ĐB
388887
Giải Nhất
883167854931
Giải Nhì
510133637876075756
Giải Ba
193683756800682877807163
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt388 - 887201 triệu
Giải Nhất883 - 167 - 854 - 93132350 nghìn
Giải Nhì510 - 133 - 637 - 876 - 075 - 75662210 nghìn
Giải Ba193 - 683 - 756 - 800 - 682 - 877 - 807 - 16382100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt388 - 887 hoặc 887 - 38821 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 883 - 167 - 854 - 931040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 510 - 133 - 637 - 876 - 075 - 756310 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 193 - 683 - 756 - 800 - 682 - 877 - 807 - 16315 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 388 - 887 - 883 - 167 - 854 - 931 - 510 - 133 - 637 - 876 - 075 - 756 - 193 - 683 - 756 - 800 - 682 - 877 - 807 - 163301 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 388 - 887445150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 883 - 167 - 854 - 931 - 510 - 133 - 637 - 876 - 075 - 756 - 193 - 683 - 756 - 800 - 682 - 877 - 807 - 163306440 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00768 ngày 13/05/2024
Giải ĐB
134952
Giải Nhất
752760202164
Giải Nhì
722236943895656260
Giải Ba
430510669746607384998972
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt134 - 952281 triệu
Giải Nhất752 - 760 - 202 - 16496350 nghìn
Giải Nhì722 - 236 - 943 - 895 - 656 - 26090210 nghìn
Giải Ba430 - 510 - 669 - 746 - 607 - 384 - 998 - 97287100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt134 - 952 hoặc 952 - 13401 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 752 - 760 - 202 - 164140 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 722 - 236 - 943 - 895 - 656 - 260310 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 430 - 510 - 669 - 746 - 607 - 384 - 998 - 97245 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 134 - 952 - 752 - 760 - 202 - 164 - 722 - 236 - 943 - 895 - 656 - 260 - 430 - 510 - 669 - 746 - 607 - 384 - 998 - 972441 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 134 - 952767150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 752 - 760 - 202 - 164 - 722 - 236 - 943 - 895 - 656 - 260 - 430 - 510 - 669 - 746 - 607 - 384 - 998 - 972536940 nghìn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D