Kết quả xổ số Max 3D Pro mới nhất thứ 7 ngày 24/02/2024

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00381 ngày 24/02/2024
Giải ĐB
762262
Giải Nhất
495197905282
Giải Nhì
238919561434822304
Giải Ba
025185949521836890724835
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

762 - 262

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

262 - 762

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

495 - 197 - 905 - 282

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

238 - 919 - 561

434 - 822 - 304

310 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

025 - 185 - 949 - 521

836 - 890 - 724 - 835

134 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

025 - 185 - 949 - 521 - 836 - 890 - 724 - 835

238 - 919 - 561 - 434 - 822 - 304

495 - 197 - 905 - 282

762 - 262

431 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

762-262

613100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

025 - 185 - 949 - 521 - 836 - 890 - 724 - 835

238 - 919 - 561 - 434 - 822 - 304

495 - 197 - 905 - 282

762 - 262

465840 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00380 ngày 22/02/2024
Giải ĐB
188624
Giải Nhất
668227644497
Giải Nhì
157434519130282849
Giải Ba
812641571660386213091539
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

188 - 624

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

624 - 188

1400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

668 - 227 - 644 - 497

230 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

157 - 434 - 519

130 - 282 - 849

510 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

812 - 641 - 571 - 660

386 - 213 - 091 - 539

94 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

812 - 641 - 571 - 660 - 386 - 213 - 091 - 539

157 - 434 - 519 - 130 - 282 - 849

668 - 227 - 644 - 497

188 - 624

731 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

188-624

603100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

812 - 641 - 571 - 660 - 386 - 213 - 091 - 539

157 - 434 - 519 - 130 - 282 - 849

668 - 227 - 644 - 497

188 - 624

597440 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00379 ngày 20/02/2024
Giải ĐB
983009
Giải Nhất
074759897875
Giải Nhì
850267329418461649
Giải Ba
733849799350663195826091
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

983 - 009

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

009 - 983

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

074 - 759 - 897 - 875

530 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

850 - 267 - 329

418 - 461 - 649

710 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

733 - 849 - 799 - 350

663 - 195 - 826 - 091

44 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

733 - 849 - 799 - 350 - 663 - 195 - 826 - 091

850 - 267 - 329 - 418 - 461 - 649

074 - 759 - 897 - 875

983 - 009

521 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

983-009

469100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

733 - 849 - 799 - 350 - 663 - 195 - 826 - 091

850 - 267 - 329 - 418 - 461 - 649

074 - 759 - 897 - 875

983 - 009

511140 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00378 ngày 17/02/2024
Giải ĐB
494829
Giải Nhất
394562457226
Giải Nhì
699295494230417611
Giải Ba
332242292501889548117025
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

494 - 829

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

829 - 494

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

394 - 562 - 457 - 226

530 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

699 - 295 - 494

230 - 417 - 611

710 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

332 - 242 - 292 - 501

889 - 548 - 117 - 025

44 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

332 - 242 - 292 - 501 - 889 - 548 - 117 - 025

699 - 295 - 494 - 230 - 417 - 611

394 - 562 - 457 - 226

494 - 829

521 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

494-829

469100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

332 - 242 - 292 - 501 - 889 - 548 - 117 - 025

699 - 295 - 494 - 230 - 417 - 611

394 - 562 - 457 - 226

494 - 829

511140 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00377 ngày 15/02/2024
Giải ĐB
826139
Giải Nhất
647839248669
Giải Nhì
003580677898480415
Giải Ba
159480338769734553500558
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

826 - 139

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

139 - 826

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

647 - 839 - 248 - 669

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

003 - 580 - 677

898 - 480 - 415

1010 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

159 - 480 - 338 - 769

734 - 553 - 500 - 558

54 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

159 - 480 - 338 - 769 - 734 - 553 - 500 - 558

003 - 580 - 677 - 898 - 480 - 415

647 - 839 - 248 - 669

826 - 139

681 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

826-139

590100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

159 - 480 - 338 - 769 - 734 - 553 - 500 - 558

003 - 580 - 677 - 898 - 480 - 415

647 - 839 - 248 - 669

826 - 139

525940 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00376 ngày 13/02/2024
Giải ĐB
081231
Giải Nhất
702694343964
Giải Nhì
143935712600557311
Giải Ba
362334529756052242193147
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

081 - 231

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

231 - 081

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

702 - 694 - 343 - 964

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

143 - 935 - 712

600 - 557 - 311

1010 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

362 - 334 - 529 - 756

052 - 242 - 193 - 147

54 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

362 - 334 - 529 - 756 - 052 - 242 - 193 - 147

143 - 935 - 712 - 600 - 557 - 311

702 - 694 - 343 - 964

081 - 231

681 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

081-231

590100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

362 - 334 - 529 - 756 - 052 - 242 - 193 - 147

143 - 935 - 712 - 600 - 557 - 311

702 - 694 - 343 - 964

081 - 231

525940 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00375 ngày 08/02/2024
Giải ĐB
953803
Giải Nhất
053062505687
Giải Nhì
164053250546561506
Giải Ba
150245549048942007847849
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

953 - 803

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

803 - 953

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

053 - 062 - 505 - 687

330 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

164 - 053 - 250

546 - 561 - 506

410 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

150 - 245 - 549 - 048

942 - 007 - 847 - 849

74 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

150 - 245 - 549 - 048 - 942 - 007 - 847 - 849

164 - 053 - 250 - 546 - 561 - 506

053 - 062 - 505 - 687

953 - 803

461 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

953-803

487100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

150 - 245 - 549 - 048 - 942 - 007 - 847 - 849

164 - 053 - 250 - 546 - 561 - 506

053 - 062 - 505 - 687

953 - 803

509940 ngàn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D Pro