Kết quả xổ số Max 3D Pro mới nhất thứ 5 ngày 28/09/2023

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00318 ngày 28/09/2023
Giải ĐB
912737
Giải Nhất
871811641618
Giải Nhì
987350747083825846
Giải Ba
222263567804309798566183
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

912 - 737

12 tỷ
Giải Phụ ĐB

737 - 912

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

871 - 811 - 641 - 618

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

987 - 350 - 747

083 - 825 - 846

610 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

222 - 263 - 567 - 804

309 - 798 - 566 - 183

54 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

222 - 263 - 567 - 804 - 309 - 798 - 566 - 183

987 - 350 - 747 - 083 - 825 - 846

871 - 811 - 641 - 618

912 - 737

411 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

912-737

479100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

222 - 263 - 567 - 804 - 309 - 798 - 566 - 183

987 - 350 - 747 - 083 - 825 - 846

871 - 811 - 641 - 618

912 - 737

379040 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00317 ngày 26/09/2023
Giải ĐB
349334
Giải Nhất
654636956281
Giải Nhì
204663345424467976
Giải Ba
162596330304106344814473
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

349 - 334

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

334 - 349

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

654 - 636 - 956 - 281

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

204 - 663 - 345

424 - 467 - 976

910 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

162 - 596 - 330 - 304

106 - 344 - 814 - 473

44 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

162 - 596 - 330 - 304 - 106 - 344 - 814 - 473

204 - 663 - 345 - 424 - 467 - 976

654 - 636 - 956 - 281

349 - 334

491 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

349-334

451100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

162 - 596 - 330 - 304 - 106 - 344 - 814 - 473

204 - 663 - 345 - 424 - 467 - 976

654 - 636 - 956 - 281

349 - 334

399840 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00316 ngày 23/09/2023
Giải ĐB
276623
Giải Nhất
419598365551
Giải Nhì
310701329986570351
Giải Ba
569006646084373132356385
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

276 - 623

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

623 - 276

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

419 - 598 - 365 - 551

330 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

310 - 701 - 329

986 - 570 - 351

210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

569 - 006 - 646 - 084

373 - 132 - 356 - 385

74 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

569 - 006 - 646 - 084 - 373 - 132 - 356 - 385

310 - 701 - 329 - 986 - 570 - 351

419 - 598 - 365 - 551

276 - 623

351 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

276-623

453100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

569 - 006 - 646 - 084 - 373 - 132 - 356 - 385

310 - 701 - 329 - 986 - 570 - 351

419 - 598 - 365 - 551

276 - 623

444440 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00315 ngày 21/09/2023
Giải ĐB
216145
Giải Nhất
881992026968
Giải Nhì
863418758008754901
Giải Ba
523346903201704543805091
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

216 - 145

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

145 - 216

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

881 - 992 - 026 - 968

230 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

863 - 418 - 758

008 - 754 - 901

410 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

523 - 346 - 903 - 201

704 - 543 - 805 - 091

24 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

523 - 346 - 903 - 201 - 704 - 543 - 805 - 091

863 - 418 - 758 - 008 - 754 - 901

881 - 992 - 026 - 968

216 - 145

391 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

216-145

477100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

523 - 346 - 903 - 201 - 704 - 543 - 805 - 091

863 - 418 - 758 - 008 - 754 - 901

881 - 992 - 026 - 968

216 - 145

384440 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00314 ngày 19/09/2023
Giải ĐB
408535
Giải Nhất
770675831097
Giải Nhì
802965890776239585
Giải Ba
759497769282741907827334
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

408 - 535

12 tỷ
Giải Phụ ĐB

535 - 408

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

770 - 675 - 831 - 097

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

802 - 965 - 890

776 - 239 - 585

210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

759 - 497 - 769 - 282

741 - 907 - 827 - 334

94 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

759 - 497 - 769 - 282 - 741 - 907 - 827 - 334

802 - 965 - 890 - 776 - 239 - 585

770 - 675 - 831 - 097

408 - 535

341 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

408-535

372100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

759 - 497 - 769 - 282 - 741 - 907 - 827 - 334

802 - 965 - 890 - 776 - 239 - 585

770 - 675 - 831 - 097

408 - 535

378640 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00313 ngày 16/09/2023
Giải ĐB
955646
Giải Nhất
720422088216
Giải Nhì
089102884868885812
Giải Ba
086597407480733662500442
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

955 - 646

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

646 - 955

1400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

720 - 422 - 088 - 216

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

089 - 102 - 884

868 - 885 - 812

210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

086 - 597 - 407 - 480

733 - 662 - 500 - 442

104 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

086 - 597 - 407 - 480 - 733 - 662 - 500 - 442

089 - 102 - 884 - 868 - 885 - 812

720 - 422 - 088 - 216

955 - 646

721 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

955-646

396100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

086 - 597 - 407 - 480 - 733 - 662 - 500 - 442

089 - 102 - 884 - 868 - 885 - 812

720 - 422 - 088 - 216

955 - 646

379840 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00312 ngày 14/09/2023
Giải ĐB
853466
Giải Nhất
712599854688
Giải Nhì
942505741816805466
Giải Ba
439434573711965674242260
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

853 - 466

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

466 - 853

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

712 - 599 - 854 - 688

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

942 - 505 - 741

816 - 805 - 466

210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

439 - 434 - 573 - 711

965 - 674 - 242 - 260

24 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

439 - 434 - 573 - 711 - 965 - 674 - 242 - 260

942 - 505 - 741 - 816 - 805 - 466

712 - 599 - 854 - 688

853 - 466

301 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

853-466

415100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

439 - 434 - 573 - 711 - 965 - 674 - 242 - 260

942 - 505 - 741 - 816 - 805 - 466

712 - 599 - 854 - 688

853 - 466

363040 ngàn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D Pro