Kết quả xổ số Max 3D Pro mới nhất thứ 5 ngày 13/06/2024

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00428 ngày 13/06/2024
Giải ĐB
932456
Giải Nhất
548662208558
Giải Nhì
743464837829207925
Giải Ba
986113783645842197782917
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

932 - 456

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

456 - 932

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

548 - 662 - 208 - 558

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

743 - 464 - 837

829 - 207 - 925

410 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

986 - 113 - 783 - 645

842 - 197 - 782 - 917

24 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

986 - 113 - 783 - 645 - 842 - 197 - 782 - 917

743 - 464 - 837 - 829 - 207 - 925

548 - 662 - 208 - 558

932 - 456

581 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

932-456

484100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

986 - 113 - 783 - 645 - 842 - 197 - 782 - 917

743 - 464 - 837 - 829 - 207 - 925

548 - 662 - 208 - 558

932 - 456

506140 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00427 ngày 11/06/2024
Giải ĐB
771677
Giải Nhất
433780664718
Giải Nhì
416986123716218220
Giải Ba
015212301547577555166211
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

771 - 677

52 tỷ
Giải Phụ ĐB

677 - 771

1400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

433 - 780 - 664 - 718

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

416 - 986 - 123

716 - 218 - 220

210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

015 - 212 - 301 - 547

577 - 555 - 166 - 211

64 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

015 - 212 - 301 - 547 - 577 - 555 - 166 - 211

416 - 986 - 123 - 716 - 218 - 220

433 - 780 - 664 - 718

771 - 677

691 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

771-677

763100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

015 - 212 - 301 - 547 - 577 - 555 - 166 - 211

416 - 986 - 123 - 716 - 218 - 220

433 - 780 - 664 - 718

771 - 677

463040 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00426 ngày 08/06/2024
Giải ĐB
136153
Giải Nhất
991418409474
Giải Nhì
567850761965558820
Giải Ba
270948619761174726606215
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

136 - 153

12 tỷ
Giải Phụ ĐB

153 - 136

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

991 - 418 - 409 - 474

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

567 - 850 - 761

965 - 558 - 820

210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

270 - 948 - 619 - 761

174 - 726 - 606 - 215

54 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

270 - 948 - 619 - 761 - 174 - 726 - 606 - 215

567 - 850 - 761 - 965 - 558 - 820

991 - 418 - 409 - 474

136 - 153

601 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

136-153

462100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

270 - 948 - 619 - 761 - 174 - 726 - 606 - 215

567 - 850 - 761 - 965 - 558 - 820

991 - 418 - 409 - 474

136 - 153

534840 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00425 ngày 06/06/2024
Giải ĐB
412067
Giải Nhất
769978451534
Giải Nhì
685712879199914591
Giải Ba
163285670985409422192641
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

412 - 067

12 tỷ
Giải Phụ ĐB

067 - 412

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

769 - 978 - 451 - 534

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

685 - 712 - 879

199 - 914 - 591

210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

163 - 285 - 670 - 985

409 - 422 - 192 - 641

54 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

163 - 285 - 670 - 985 - 409 - 422 - 192 - 641

685 - 712 - 879 - 199 - 914 - 591

769 - 978 - 451 - 534

412 - 067

601 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

412-067

462100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

163 - 285 - 670 - 985 - 409 - 422 - 192 - 641

685 - 712 - 879 - 199 - 914 - 591

769 - 978 - 451 - 534

412 - 067

534840 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00424 ngày 04/06/2024
Giải ĐB
962746
Giải Nhất
396725629412
Giải Nhì
789208483895611473
Giải Ba
256869927146380620510756
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

962 - 746

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

746 - 962

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

396 - 725 - 629 - 412

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

789 - 208 - 483

895 - 611 - 473

810 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

256 - 869 - 927 - 146

380 - 620 - 510 - 756

274 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

256 - 869 - 927 - 146 - 380 - 620 - 510 - 756

789 - 208 - 483 - 895 - 611 - 473

396 - 725 - 629 - 412

962 - 746

741 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

962-746

463100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

256 - 869 - 927 - 146 - 380 - 620 - 510 - 756

789 - 208 - 483 - 895 - 611 - 473

396 - 725 - 629 - 412

962 - 746

624140 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00423 ngày 01/06/2024
Giải ĐB
657097
Giải Nhất
376177121555
Giải Nhì
156113102211715629
Giải Ba
952976288461568932789399
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

657 - 097

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

097 - 657

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

376 - 177 - 121 - 555

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

156 - 113 - 102

211 - 715 - 629

810 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

952 - 976 - 288 - 461

568 - 932 - 789 - 399

274 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

952 - 976 - 288 - 461 - 568 - 932 - 789 - 399

156 - 113 - 102 - 211 - 715 - 629

376 - 177 - 121 - 555

657 - 097

741 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

657-097

463100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

952 - 976 - 288 - 461 - 568 - 932 - 789 - 399

156 - 113 - 102 - 211 - 715 - 629

376 - 177 - 121 - 555

657 - 097

624140 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00422 ngày 30/05/2024
Giải ĐB
479372
Giải Nhất
517809163624
Giải Nhì
161880695616381585
Giải Ba
703500777075045576749246
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

479 - 372

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

372 - 479

1400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

517 - 809 - 163 - 624

230 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

161 - 880 - 695

616 - 381 - 585

1010 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

703 - 500 - 777 - 075

045 - 576 - 749 - 246

64 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

703 - 500 - 777 - 075 - 045 - 576 - 749 - 246

161 - 880 - 695 - 616 - 381 - 585

517 - 809 - 163 - 624

479 - 372

601 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

479-372

769100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

703 - 500 - 777 - 075 - 045 - 576 - 749 - 246

161 - 880 - 695 - 616 - 381 - 585

517 - 809 - 163 - 624

479 - 372

468240 ngàn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D Pro