Kết quả xổ số Max 3D Pro mới nhất thứ 7 ngày 18/03/2023

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00235 ngày 18/03/2023
Giải ĐB
278163
Giải Nhất
536411224794
Giải Nhì
231521320818736758
Giải Ba
081281923058749687069259
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

278 - 163

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

163 - 278

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

536 - 411 - 224 - 794

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

231 - 521 - 320

818 - 736 - 758

210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

081 - 281 - 923 - 058

749 - 687 - 069 - 259

34 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

081 - 281 - 923 - 058 - 749 - 687 - 069 - 259

231 - 521 - 320 - 818 - 736 - 758

536 - 411 - 224 - 794

278 - 163

351 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

278-163

504100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

081 - 281 - 923 - 058 - 749 - 687 - 069 - 259

231 - 521 - 320 - 818 - 736 - 758

536 - 411 - 224 - 794

278 - 163

399740 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00234 ngày 16/03/2023
Giải ĐB
161206
Giải Nhất
089852971756
Giải Nhì
163183644177674461
Giải Ba
569534836983862644382300
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

161 - 206

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

206 - 161

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

089 - 852 - 971 - 756

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

163 - 183 - 644

177 - 674 - 461

610 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

569 - 534 - 836 - 983

862 - 644 - 382 - 300

14 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

569 - 534 - 836 - 983 - 862 - 644 - 382 - 300

163 - 183 - 644 - 177 - 674 - 461

089 - 852 - 971 - 756

161 - 206

401 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

161-206

551100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

569 - 534 - 836 - 983 - 862 - 644 - 382 - 300

163 - 183 - 644 - 177 - 674 - 461

089 - 852 - 971 - 756

161 - 206

381840 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00233 ngày 14/03/2023
Giải ĐB
883786
Giải Nhất
004809026887
Giải Nhì
109477109605313970
Giải Ba
230303677397048880766385
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

883 - 786

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

786 - 883

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

004 - 809 - 026 - 887

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

109 - 477 - 109

605 - 313 - 970

810 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

230 - 303 - 677 - 397

048 - 880 - 766 - 385

74 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

230 - 303 - 677 - 397 - 048 - 880 - 766 - 385

109 - 477 - 109 - 605 - 313 - 970

004 - 809 - 026 - 887

883 - 786

441 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

883-786

455100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

230 - 303 - 677 - 397 - 048 - 880 - 766 - 385

109 - 477 - 109 - 605 - 313 - 970

004 - 809 - 026 - 887

883 - 786

358340 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00232 ngày 11/03/2023
Giải ĐB
291024
Giải Nhất
068327621611
Giải Nhì
502657858846498789
Giải Ba
769480931527578274307116
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

291 - 024

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

024 - 291

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

068 - 327 - 621 - 611

530 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

502 - 657 - 858

846 - 498 - 789

210 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

769 - 480 - 931 - 527

578 - 274 - 307 - 116

84 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

769 - 480 - 931 - 527 - 578 - 274 - 307 - 116

502 - 657 - 858 - 846 - 498 - 789

068 - 327 - 621 - 611

291 - 024

551 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

291-024

417100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

769 - 480 - 931 - 527 - 578 - 274 - 307 - 116

502 - 657 - 858 - 846 - 498 - 789

068 - 327 - 621 - 611

291 - 024

425440 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00231 ngày 09/03/2023
Giải ĐB
333432
Giải Nhất
198523784155
Giải Nhì
438115018027410999
Giải Ba
497749069470432272456592
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

333 - 432

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

432 - 333

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

198 - 523 - 784 - 155

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

438 - 115 - 018

027 - 410 - 999

010 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

497 - 749 - 069 - 470

432 - 272 - 456 - 592

34 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

497 - 749 - 069 - 470 - 432 - 272 - 456 - 592

438 - 115 - 018 - 027 - 410 - 999

198 - 523 - 784 - 155

333 - 432

381 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

333-432

481100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

497 - 749 - 069 - 470 - 432 - 272 - 456 - 592

438 - 115 - 018 - 027 - 410 - 999

198 - 523 - 784 - 155

333 - 432

442440 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00230 ngày 07/03/2023
Giải ĐB
587955
Giải Nhất
571178850872
Giải Nhì
438188982440154286
Giải Ba
885664918815313180568045
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

587 - 955

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

955 - 587

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

571 - 178 - 850 - 872

330 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

438 - 188 - 982

440 - 154 - 286

010 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

885 - 664 - 918 - 815

313 - 180 - 568 - 045

44 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

885 - 664 - 918 - 815 - 313 - 180 - 568 - 045

438 - 188 - 982 - 440 - 154 - 286

571 - 178 - 850 - 872

587 - 955

261 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

587-955

508100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

885 - 664 - 918 - 815 - 313 - 180 - 568 - 045

438 - 188 - 982 - 440 - 154 - 286

571 - 178 - 850 - 872

587 - 955

449140 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00229 ngày 04/03/2023
Giải ĐB
432589
Giải Nhất
798233542774
Giải Nhì
228047207576724075
Giải Ba
094682597386086099395257
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

432 - 589

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

589 - 432

1400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

798 - 233 - 542 - 774

230 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

228 - 047 - 207

576 - 724 - 075

410 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

094 - 682 - 597 - 386

086 - 099 - 395 - 257

24 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

094 - 682 - 597 - 386 - 086 - 099 - 395 - 257

228 - 047 - 207 - 576 - 724 - 075

798 - 233 - 542 - 774

432 - 589

571 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

432-589

703100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

094 - 682 - 597 - 386 - 086 - 099 - 395 - 257

228 - 047 - 207 - 576 - 724 - 075

798 - 233 - 542 - 774

432 - 589

403640 ngàn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D Pro