Kết quả xổ số Max 3D Pro mới nhất thứ 7 ngày 26/11/2022

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00188 ngày 26/11/2022
Giải ĐB
599457
Giải Nhất
868265516507
Giải Nhì
705076904531792921
Giải Ba
882201908267356206300651
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

599 - 457

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

457 - 599

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

868 - 265 - 516 - 507

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

705 - 076 - 904

531 - 792 - 921

010 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

882 - 201 - 908 - 267

356 - 206 - 300 - 651

134 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

882 - 201 - 908 - 267 - 356 - 206 - 300 - 651

705 - 076 - 904 - 531 - 792 - 921

868 - 265 - 516 - 507

599 - 457

411 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

599-457

413100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

882 - 201 - 908 - 267 - 356 - 206 - 300 - 651

705 - 076 - 904 - 531 - 792 - 921

868 - 265 - 516 - 507

599 - 457

402140 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00187 ngày 24/11/2022
Giải ĐB
866625
Giải Nhất
765927652855
Giải Nhì
328372767297157363
Giải Ba
931340846227273883986822
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

866 - 625

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

625 - 866

2400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

765 - 927 - 652 - 855

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

328 - 372 - 767

297 - 157 - 363

610 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

931 - 340 - 846 - 227

273 - 883 - 986 - 822

84 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

931 - 340 - 846 - 227 - 273 - 883 - 986 - 822

328 - 372 - 767 - 297 - 157 - 363

765 - 927 - 652 - 855

866 - 625

421 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

866-625

659100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

931 - 340 - 846 - 227 - 273 - 883 - 986 - 822

328 - 372 - 767 - 297 - 157 - 363

765 - 927 - 652 - 855

866 - 625

450140 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00186 ngày 22/11/2022
Giải ĐB
165923
Giải Nhất
009828840785
Giải Nhì
508182866356738276
Giải Ba
635866606366683050175199
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

165 - 923

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

923 - 165

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

009 - 828 - 840 - 785

530 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

508 - 182 - 866

356 - 738 - 276

410 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

635 - 866 - 606 - 366

683 - 050 - 175 - 199

274 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

635 - 866 - 606 - 366 - 683 - 050 - 175 - 199

508 - 182 - 866 - 356 - 738 - 276

009 - 828 - 840 - 785

165 - 923

561 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

165-923

484100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

635 - 866 - 606 - 366 - 683 - 050 - 175 - 199

508 - 182 - 866 - 356 - 738 - 276

009 - 828 - 840 - 785

165 - 923

474640 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00185 ngày 19/11/2022
Giải ĐB
213296
Giải Nhất
076856130898
Giải Nhì
911871732399954042
Giải Ba
682565368999084283165152
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

213 - 296

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

296 - 213

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

076 - 856 - 130 - 898

530 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

911 - 871 - 732

399 - 954 - 042

410 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

682 - 565 - 368 - 999

084 - 283 - 165 - 152

274 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

682 - 565 - 368 - 999 - 084 - 283 - 165 - 152

911 - 871 - 732 - 399 - 954 - 042

076 - 856 - 130 - 898

213 - 296

561 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

213-296

484100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

682 - 565 - 368 - 999 - 084 - 283 - 165 - 152

911 - 871 - 732 - 399 - 954 - 042

076 - 856 - 130 - 898

213 - 296

474640 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00184 ngày 17/11/2022
Giải ĐB
216806
Giải Nhất
247846734174
Giải Nhì
730893312717507519
Giải Ba
680027087509985299108033
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

216 - 806

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

806 - 216

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

247 - 846 - 734 - 174

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

730 - 893 - 312

717 - 507 - 519

510 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

680 - 027 - 087 - 509

985 - 299 - 108 - 033

14 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

680 - 027 - 087 - 509 - 985 - 299 - 108 - 033

730 - 893 - 312 - 717 - 507 - 519

247 - 846 - 734 - 174

216 - 806

581 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

216-806

543100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

680 - 027 - 087 - 509 - 985 - 299 - 108 - 033

730 - 893 - 312 - 717 - 507 - 519

247 - 846 - 734 - 174

216 - 806

483940 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00183 ngày 15/11/2022
Giải ĐB
684388
Giải Nhất
199182687790
Giải Nhì
327528966350307103
Giải Ba
010806484130753265241815
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

684 - 388

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

388 - 684

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

199 - 182 - 687 - 790

130 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

327 - 528 - 966

350 - 307 - 103

510 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

010 - 806 - 484 - 130

753 - 265 - 241 - 815

54 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

010 - 806 - 484 - 130 - 753 - 265 - 241 - 815

327 - 528 - 966 - 350 - 307 - 103

199 - 182 - 687 - 790

684 - 388

371 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

684-388

457100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

010 - 806 - 484 - 130 - 753 - 265 - 241 - 815

327 - 528 - 966 - 350 - 307 - 103

199 - 182 - 687 - 790

684 - 388

459040 ngàn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D Pro - Kỳ quay thưởng #00182 ngày 12/11/2022
Giải ĐB
719282
Giải Nhất
694605571304
Giải Nhì
121161727208718895
Giải Ba
491443385335702609841550
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt

719 - 282

02 tỷ
Giải Phụ ĐB

282 - 719

0400 triệu
Giải Nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

694 - 605 - 571 - 304

030 triệu
Giải Nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

121 - 161 - 727

208 - 718 - 895

810 triệu
Giải Ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

491 - 443 - 385 - 335

702 - 609 - 841 - 550

44 triệu
Giải Tư

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

491 - 443 - 385 - 335 - 702 - 609 - 841 - 550

121 - 161 - 727 - 208 - 718 - 895

694 - 605 - 571 - 304

719 - 282

601 triệu
Giải Năm

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số

719-282

486100 ngàn
Giải Sáu

Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số

491 - 443 - 385 - 335 - 702 - 609 - 841 - 550

121 - 161 - 727 - 208 - 718 - 895

694 - 605 - 571 - 304

719 - 282

434140 ngàn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D Pro