Quảng cáo

Xổ số theo tỉnh - Kết quả xổ số kiến thiết theo đài

Danh sách đài

Hà Nội
14CH 15CH 2CH 4CH 6CH 9CH
ĐB 26
G.1 54
G.2 36 91
G.3 54 94 47 55 21 67
G.4 41 10 59 13
G.5 35 19 63 41 44 88
G.6 73 91 79
G.7 26 83 98 18

Thống kê lô tô miền Bắc trong 7 ngày gần nhất

0
02,04
00,01
1
13
10,11
2
26
22,23,25,27,28
3
31
34,38
4
47
40,49
5
50,51,55
53,57
6
63,64,67
60,62
7
79
75
8
83
80,82,84
9
91,94
90,92,97
Quảng cáo