Quảng cáo

Xổ số theo tỉnh - Kết quả xổ số kiến thiết theo đài

Danh sách đài

Bắc Ninh
10QY 15QY 3QY 5QY 8QY 9QY
ĐB 11
G.1 67
G.2 32 37
G.3 37 42 69 36 87 67
G.4 31 10 61 74
G.5 20 18 93 63 11 26
G.6 51 41 01
G.7 35 42 99 86

Thống kê lô tô miền Bắc trong 7 ngày gần nhất

0
06
07
1
11,12,13
15,16
2
20,21,22,26
23,24,25,27,28,29
3
31
34,39
4
42
44
5
53
50,55,59
6
61,67
65,66
7
74
71,72,75,77
8
86
83
9
97
91,92,94
Quảng cáo