Quảng cáo

Xổ số theo tỉnh - Kết quả xổ số kiến thiết theo đài

Danh sách đài

Hải Phòng
12QV 13QV 14QV 3QV 4QV 9QV
ĐB 18
G.1 91
G.2 11 13
G.3 94 33 34 95 40 07
G.4 49 01 34 40
G.5 15 01 17 93 37 07
G.6 72 78 18
G.7 02 77 78 65

Thống kê lô tô miền Bắc trong 7 ngày gần nhất

0
01,05,06
03,04,08,09
1
11,13
12,16
2
21,22,26
23,28
3
37
30,38,39
4
42
44
5
57
55,59
6
67
60,62
7
74
71,75
8
86
83,85
9
93
90,96,98
Quảng cáo