Quảng cáo

Xổ số theo tỉnh - Kết quả xổ số kiến thiết theo đài

Danh sách đài

Bắc Ninh
10TY 12TY 13TY 2TY 6TY 9TY
ĐB 36
G.1 61
G.2 54 02
G.3 92 57 84 48 92 85
G.4 05 08 72 32
G.5 68 25 90 37 35 79
G.6 69 42 75
G.7 39 00 97 81

Thống kê lô tô miền Bắc trong 7 ngày gần nhất

0
06
04,08,09
1
17,18
11,14,15
2
20,22,23,25,28
21,26,29
3
32,35,36
30
4
48
44,46
5
55,57,58
50,59
6
67
66
7
73,76
70,72
8
81,86,87
89
9
90,91,92,96,97
94
Quảng cáo