Quảng cáo

Xổ số theo tỉnh - Kết quả xổ số kiến thiết theo đài

Danh sách đài

Quảng Ninh
13YG 2YG 5YG 6YG 8YG 9YG
ĐB 62
G.1 15
G.2 69 06
G.3 82 97 71 95 30 44
G.4 91 50 53 44
G.5 54 52 65 77 76 20
G.6 88 68 11
G.7 68 54 33 53

Thống kê lô tô miền Bắc trong 7 ngày gần nhất

0
06
01,07
1
11
16
2
22
23,24,28
3
33
34
4
43
48
5
54
57,58,59
6
68
61,63
7
77
70,72
8
88
80,81
9
91
90,92,96
Quảng cáo