Quảng cáo

Xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số điện toán 6x36

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 25-11-2020

06 09 18 24 30 32

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 21-11-2020

03 05 16 23 32 35

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 18-11-2020

02 06 15 21 32 34

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 14-11-2020

04 09 13 14 30 32

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 11-11-2020

03 04 07 10 20 26

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 07-11-2020

04 07 10 19 26 31

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 04-11-2020

04 08 21 22 25 30

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 31-10-2020

08 10 30 32 33 36

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 28-10-2020

03 05 06 20 22 36

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 24-10-2020

09 13 14 22 25 33

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 21-10-2020

02 16 17 21 24 30

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 17-10-2020

03 08 14 20 25 34

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 4 ngày 14-10-2020

01 09 14 20 21 27

Kết quả xổ số điện toán 6x36 thứ 7 ngày 10-10-2020

05 10 13 20 21 26

Xổ số điện toán 6x36 là gì ?

+ Điện toán 6x36 là hình thức chơi mà người chơi có quyền lựa chọn 6 số ngẫu nhiên trong bảng số có 36 ô. Vé trúng thưởng là vé có từ 3 đến 6 ô trùng với kết quả mở thưởng.

+ Xổ số điện toán 6x36 mở thưởng 2 lần 1 tuần vào các ngày thứ 4 và thứ 7 hàng tuần.

+ Vé có 6 bộ số trùng với 6 bộ số của kết quả mở thưởng được xác định là trúng giải đặc biệt.

+ Cơ cấu giải thưởng như sau:

Giải Đặc Biệt:
- Điều kiện trúng thưởng: trùng cả 6 bộ số
- Tiền thưởng : Biến động ( được cộng dồn 30% doanh số của kỳ vào giải đặc biệt kỳ tiếp theo và không vượt quá 6 tỷ đồng )
Giải Nhất:
- Điều kiện trúng thưởng: trùng 5 bộ số
- Tiền thưởng : 1.800.000đ
Giải Nhì:
- Điều kiện trúng thưởng: trùng 4 bộ số
- Tiền thưởng : 100.000đ
Giải Ba:
- Điều kiện trúng thưởng: trùng 3 bộ số
- Tiền thưởng : 15.000đ
Quảng cáo