Quảng cáo
Tạm ngưng phát hành vé số kiến thiết các tỉnh miền Nam trong 15 ngày từ 09/07/2021 đến hết 23/07/2021, nhằm phòng chóng dịch Covid-19 theo chỉ thị của chính phủ. Tạm ngưng phát hành vé số kiến thiết các tỉnh miền Nam trong 15 ngày từ 09/07/2021 đến hết 23/07/2021, nhằm phòng chóng dịch Covid-19 theo chỉ thị của chính phủ.

Thống kê từ 00 đến 99

Thống kê từ 00 - 99 miền Bắc trong 30 ngày

Thống kê XSMB từ 00 đến 99 trong 30 ngày gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện Lần xuất hiện
00
0.37%
3 lần
01
0.74%
6 lần
02
1.60%
13 lần
03
1.36%
11 lần
04
1.36%
11 lần
05
0.74%
6 lần
06
0.62%
5 lần
07
1.11%
9 lần
08
1.36%
11 lần
09
0.62%
5 lần
10
1.11%
9 lần
11
0.99%
8 lần
12
0.62%
5 lần
13
0.37%
3 lần
14
0.86%
7 lần
15
1.36%
11 lần
16
0.99%
8 lần
17
0.62%
5 lần
18
1.48%
12 lần
19
0.86%
7 lần
20
0.74%
6 lần
21
1.60%
13 lần
22
0.99%
8 lần
23
0.99%
8 lần
24
0.99%
8 lần
25
0.86%
7 lần
26
0.62%
5 lần
27
0.99%
8 lần
28
0.74%
6 lần
29
0.99%
8 lần
30
0.99%
8 lần
31
1.36%
11 lần
32
0.74%
6 lần
33
1.48%
12 lần
34
0.62%
5 lần
35
1.48%
12 lần
36
1.11%
9 lần
37
1.11%
9 lần
38
0.86%
7 lần
39
1.60%
13 lần
40
0.49%
4 lần
41
0.49%
4 lần
42
1.73%
14 lần
43
0.99%
8 lần
44
1.73%
14 lần
45
0.99%
8 lần
46
1.73%
14 lần
47
0.99%
8 lần
48
1.23%
10 lần
49
1.11%
9 lần
50
0.86%
7 lần
51
0.37%
3 lần
52
1.23%
10 lần
53
0.74%
6 lần
54
0.86%
7 lần
55
1.11%
9 lần
56
1.23%
10 lần
57
0.62%
5 lần
58
0.25%
2 lần
59
0.86%
7 lần
60
0.62%
5 lần
61
0.37%
3 lần
62
1.11%
9 lần
63
1.48%
12 lần
64
0.99%
8 lần
65
0.62%
5 lần
66
1.11%
9 lần
67
0.99%
8 lần
68
0.99%
8 lần
69
1.11%
9 lần
70
0.74%
6 lần
71
1.36%
11 lần
72
1.36%
11 lần
73
0.74%
6 lần
74
0.62%
5 lần
75
1.36%
11 lần
76
0.86%
7 lần
77
1.11%
9 lần
78
0.62%
5 lần
79
0.86%
7 lần
80
0.99%
8 lần
81
1.23%
10 lần
82
1.48%
12 lần
83
0.86%
7 lần
84
1.23%
10 lần
85
1.48%
12 lần
86
0.62%
5 lần
87
0.86%
7 lần
88
1.23%
10 lần
89
0.74%
6 lần
90
1.36%
11 lần
91
0.74%
6 lần
92
0.49%
4 lần
93
0.74%
6 lần
94
1.23%
10 lần
95
0.74%
6 lần
96
1.73%
14 lần
97
1.23%
10 lần
98
0.86%
7 lần
99
1.48%
12 lần

Thống kê từ 00 - 99 là gì?

+ Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

+ Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.

Quảng cáo