Quảng cáo

Thống kê từ 00 đến 99

Thống kê từ 00 - 99 miền Bắc trong 30 ngày

Thống kê XSMB từ 00 đến 99 trong 30 ngày gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện Lần xuất hiện
00
1.23%
10 lần
01
1.11%
9 lần
02
0.86%
7 lần
03
0.86%
7 lần
04
0.86%
7 lần
05
0.86%
7 lần
06
1.36%
11 lần
07
0.37%
3 lần
08
0.49%
4 lần
09
0.99%
8 lần
10
0.62%
5 lần
11
1.36%
11 lần
12
1.23%
10 lần
13
0.86%
7 lần
14
0.86%
7 lần
15
0.49%
4 lần
16
0.86%
7 lần
17
0.62%
5 lần
18
0.74%
6 lần
19
1.23%
10 lần
20
1.11%
9 lần
21
1.48%
12 lần
22
0.37%
3 lần
23
1.11%
9 lần
24
1.11%
9 lần
25
0.99%
8 lần
26
0.62%
5 lần
27
0.74%
6 lần
28
0.49%
4 lần
29
0.74%
6 lần
30
1.11%
9 lần
31
1.48%
12 lần
32
0.99%
8 lần
33
1.48%
12 lần
34
0.99%
8 lần
35
1.23%
10 lần
36
0.99%
8 lần
37
1.11%
9 lần
38
0.99%
8 lần
39
0.86%
7 lần
40
1.11%
9 lần
41
1.11%
9 lần
42
1.23%
10 lần
43
0.86%
7 lần
44
0.62%
5 lần
45
0.99%
8 lần
46
0.49%
4 lần
47
0.49%
4 lần
48
1.36%
11 lần
49
0.86%
7 lần
50
0.25%
2 lần
51
0.99%
8 lần
52
1.60%
13 lần
53
1.48%
12 lần
54
1.48%
12 lần
55
0.86%
7 lần
56
0.86%
7 lần
57
1.36%
11 lần
58
0.99%
8 lần
59
0.99%
8 lần
60
0.62%
5 lần
61
2.22%
18 lần
62
0.37%
3 lần
63
0.74%
6 lần
64
1.23%
10 lần
65
0.49%
4 lần
66
0.49%
4 lần
67
1.11%
9 lần
68
1.11%
9 lần
69
1.36%
11 lần
70
0.99%
8 lần
71
0.62%
5 lần
72
0.37%
3 lần
73
0.74%
6 lần
74
1.36%
11 lần
75
0.86%
7 lần
76
0.37%
3 lần
77
0.12%
1 lần
78
0.86%
7 lần
79
0.74%
6 lần
80
1.36%
11 lần
81
0.86%
7 lần
82
1.60%
13 lần
83
1.48%
12 lần
84
1.23%
10 lần
85
0.99%
8 lần
86
1.60%
13 lần
87
1.11%
9 lần
88
1.73%
14 lần
89
0.99%
8 lần
90
1.11%
9 lần
91
1.36%
11 lần
92
1.11%
9 lần
93
2.10%
17 lần
94
0.99%
8 lần
95
1.11%
9 lần
96
0.86%
7 lần
97
1.73%
14 lần
98
0.86%
7 lần
99
1.11%
9 lần

Thống kê từ 00 - 99 là gì?

+ Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

+ Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.

Quảng cáo