Quảng cáo

Thống kê từ 00 đến 99

Thống kê từ 00 - 99 miền Bắc trong 30 ngày

Thống kê XSMB từ 00 đến 99 trong 30 ngày gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện Lần xuất hiện
00
0.49%
4 lần
01
0.99%
8 lần
02
0.99%
8 lần
03
0.74%
6 lần
04
1.48%
12 lần
05
1.48%
12 lần
06
1.23%
10 lần
07
0.99%
8 lần
08
1.60%
13 lần
09
0.99%
8 lần
10
0.74%
6 lần
11
1.11%
9 lần
12
1.60%
13 lần
13
0.99%
8 lần
14
0.62%
5 lần
15
0.62%
5 lần
16
0.74%
6 lần
17
0.99%
8 lần
18
1.23%
10 lần
19
1.11%
9 lần
20
1.23%
10 lần
21
0.74%
6 lần
22
0.99%
8 lần
23
0.86%
7 lần
24
1.11%
9 lần
25
0.74%
6 lần
26
1.48%
12 lần
27
1.11%
9 lần
28
0.74%
6 lần
29
0.49%
4 lần
30
1.36%
11 lần
31
0.49%
4 lần
32
0.99%
8 lần
33
0.74%
6 lần
34
0.37%
3 lần
35
0.86%
7 lần
36
0.74%
6 lần
37
0.86%
7 lần
38
0.74%
6 lần
39
0.86%
7 lần
40
1.23%
10 lần
41
0.99%
8 lần
42
1.48%
12 lần
43
0.99%
8 lần
44
0.74%
6 lần
45
1.23%
10 lần
46
0.86%
7 lần
47
1.48%
12 lần
48
1.36%
11 lần
49
1.60%
13 lần
50
0.49%
4 lần
51
0.62%
5 lần
52
0.74%
6 lần
53
0.62%
5 lần
54
1.11%
9 lần
55
1.11%
9 lần
56
1.48%
12 lần
57
1.11%
9 lần
58
1.36%
11 lần
59
0.86%
7 lần
60
0.74%
6 lần
61
0.62%
5 lần
62
1.11%
9 lần
63
0.74%
6 lần
64
1.73%
14 lần
65
0.62%
5 lần
66
0.49%
4 lần
67
1.48%
12 lần
68
1.23%
10 lần
69
1.11%
9 lần
70
0.99%
8 lần
71
1.60%
13 lần
72
0.86%
7 lần
73
1.11%
9 lần
74
0.74%
6 lần
75
0.74%
6 lần
76
0.74%
6 lần
77
0.86%
7 lần
78
0.86%
7 lần
79
0.49%
4 lần
80
0.86%
7 lần
81
0.74%
6 lần
82
0.74%
6 lần
83
0.86%
7 lần
84
0.86%
7 lần
85
1.48%
12 lần
86
1.60%
13 lần
87
1.60%
13 lần
88
1.11%
9 lần
89
0.62%
5 lần
90
0.99%
8 lần
91
1.11%
9 lần
92
1.11%
9 lần
93
0.99%
8 lần
94
0.62%
5 lần
95
0.86%
7 lần
96
2.22%
18 lần
97
0.99%
8 lần
98
0.74%
6 lần
99
1.23%
10 lần

Thống kê từ 00 - 99 là gì?

+ Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

+ Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.

Quảng cáo