Quảng cáo

Thống kê từ 00 đến 99

Thống kê từ 00 - 99 miền Bắc trong 30 ngày

Thống kê XSMB từ 00 đến 99 trong 30 ngày gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện Lần xuất hiện
00
0.49%
4 lần
01
1.11%
9 lần
02
1.23%
10 lần
03
0.62%
5 lần
04
1.11%
9 lần
05
1.23%
10 lần
06
1.23%
10 lần
07
0.86%
7 lần
08
1.23%
10 lần
09
0.86%
7 lần
10
0.86%
7 lần
11
0.62%
5 lần
12
1.36%
11 lần
13
0.86%
7 lần
14
0.49%
4 lần
15
0.62%
5 lần
16
1.11%
9 lần
17
0.86%
7 lần
18
1.23%
10 lần
19
0.49%
4 lần
20
1.11%
9 lần
21
0.86%
7 lần
22
0.86%
7 lần
23
0.62%
5 lần
24
0.62%
5 lần
25
0.86%
7 lần
26
1.48%
12 lần
27
1.23%
10 lần
28
0.74%
6 lần
29
0.49%
4 lần
30
1.48%
12 lần
31
0.62%
5 lần
32
1.11%
9 lần
33
0.86%
7 lần
34
0.74%
6 lần
35
1.23%
10 lần
36
0.62%
5 lần
37
0.86%
7 lần
38
0.86%
7 lần
39
0.62%
5 lần
40
1.36%
11 lần
41
0.99%
8 lần
42
1.60%
13 lần
43
0.74%
6 lần
44
0.86%
7 lần
45
1.48%
12 lần
46
0.86%
7 lần
47
0.99%
8 lần
48
1.73%
14 lần
49
1.23%
10 lần
50
0.37%
3 lần
51
0.74%
6 lần
52
0.49%
4 lần
53
1.23%
10 lần
54
0.99%
8 lần
55
0.74%
6 lần
56
1.36%
11 lần
57
1.23%
10 lần
58
1.11%
9 lần
59
0.86%
7 lần
60
0.99%
8 lần
61
0.86%
7 lần
62
1.11%
9 lần
63
0.99%
8 lần
64
1.48%
12 lần
65
0.62%
5 lần
66
0.86%
7 lần
67
1.48%
12 lần
68
1.23%
10 lần
69
1.48%
12 lần
70
1.23%
10 lần
71
1.23%
10 lần
72
0.99%
8 lần
73
1.36%
11 lần
74
0.86%
7 lần
75
0.62%
5 lần
76
0.62%
5 lần
77
0.99%
8 lần
78
0.86%
7 lần
79
0.74%
6 lần
80
0.86%
7 lần
81
1.23%
10 lần
82
0.49%
4 lần
83
1.23%
10 lần
84
0.74%
6 lần
85
0.99%
8 lần
86
1.73%
14 lần
87
1.36%
11 lần
88
1.60%
13 lần
89
0.62%
5 lần
90
1.11%
9 lần
91
1.11%
9 lần
92
1.23%
10 lần
93
0.99%
8 lần
94
0.86%
7 lần
95
0.99%
8 lần
96
1.73%
14 lần
97
0.86%
7 lần
98
0.99%
8 lần
99
1.23%
10 lần

Thống kê từ 00 - 99 là gì?

+ Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

+ Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.

Quảng cáo