Quảng cáo

Thống kê từ 00 đến 99

Thống kê từ 00 - 99 miền Bắc trong 30 ngày

Thống kê XSMB từ 00 đến 99 trong 30 ngày gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện Lần xuất hiện
00
0.57%
4 lần
01
0.28%
2 lần
02
0.43%
3 lần
03
0.85%
6 lần
04
0.71%
5 lần
05
0.71%
5 lần
06
1.42%
10 lần
07
1.00%
7 lần
08
1.71%
12 lần
09
1.57%
11 lần
10
1.57%
11 lần
11
1.57%
11 lần
12
0.57%
4 lần
13
1.00%
7 lần
14
1.28%
9 lần
15
1.00%
7 lần
16
0.85%
6 lần
17
0.85%
6 lần
18
1.85%
13 lần
19
0.71%
5 lần
20
1.28%
9 lần
21
1.00%
7 lần
22
1.14%
8 lần
23
0.71%
5 lần
24
0.71%
5 lần
25
1.42%
10 lần
26
0.85%
6 lần
27
0.85%
6 lần
28
0.57%
4 lần
29
1.14%
8 lần
30
0.57%
4 lần
31
0.28%
2 lần
32
2.14%
15 lần
33
1.99%
14 lần
34
0.57%
4 lần
35
0.85%
6 lần
36
0.71%
5 lần
37
0.71%
5 lần
38
0.71%
5 lần
39
0.71%
5 lần
40
1.57%
11 lần
41
0.85%
6 lần
42
0.85%
6 lần
43
1.57%
11 lần
44
1.42%
10 lần
45
0.71%
5 lần
46
1.28%
9 lần
47
1.00%
7 lần
48
0.14%
1 lần
49
0.57%
4 lần
50
0.57%
4 lần
51
0.43%
3 lần
52
1.14%
8 lần
53
0.57%
4 lần
54
1.00%
7 lần
55
0.85%
6 lần
56
0.28%
2 lần
57
0.71%
5 lần
58
1.28%
9 lần
59
0.57%
4 lần
60
0.85%
6 lần
61
0.28%
2 lần
62
0.85%
6 lần
63
1.14%
8 lần
64
1.57%
11 lần
65
0.85%
6 lần
66
1.14%
8 lần
67
0.85%
6 lần
68
1.71%
12 lần
69
2.14%
15 lần
70
1.42%
10 lần
71
1.28%
9 lần
72
0.71%
5 lần
73
0.57%
4 lần
74
0.85%
6 lần
75
1.71%
12 lần
76
0.71%
5 lần
77
1.85%
13 lần
78
1.71%
12 lần
79
0.85%
6 lần
80
0.85%
6 lần
81
0.57%
4 lần
82
1.85%
13 lần
83
0.71%
5 lần
84
0.85%
6 lần
85
1.00%
7 lần
86
1.42%
10 lần
87
1.14%
8 lần
88
1.57%
11 lần
89
1.28%
9 lần
90
1.14%
8 lần
91
1.28%
9 lần
92
0.57%
4 lần
93
1.00%
7 lần
94
0.85%
6 lần
95
0.71%
5 lần
96
0.43%
3 lần
97
0.71%
5 lần
98
1.14%
8 lần
99
1.00%
7 lần

Thống kê từ 00 - 99 là gì?

+ Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

+ Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.

Quảng cáo