Quảng cáo

Thống kê từ 00 đến 99

Thống kê từ 00 - 99 miền Bắc trong 30 ngày

Thống kê XSMB từ 00 đến 99 trong 30 ngày gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện Lần xuất hiện
00
0.49%
4 lần
01
0.74%
6 lần
02
1.48%
12 lần
03
0.49%
4 lần
04
1.23%
10 lần
05
0.49%
4 lần
06
0.86%
7 lần
07
1.11%
9 lần
08
0.99%
8 lần
09
0.62%
5 lần
10
1.23%
10 lần
11
1.11%
9 lần
12
1.23%
10 lần
13
2.22%
18 lần
14
0.62%
5 lần
15
0.99%
8 lần
16
1.48%
12 lần
17
1.36%
11 lần
18
0.74%
6 lần
19
0.99%
8 lần
20
1.23%
10 lần
21
1.48%
12 lần
22
0.74%
6 lần
23
0.74%
6 lần
24
0.62%
5 lần
25
0.86%
7 lần
26
1.11%
9 lần
27
0.99%
8 lần
28
1.23%
10 lần
29
1.23%
10 lần
30
0.37%
3 lần
31
0.99%
8 lần
32
0.86%
7 lần
33
1.11%
9 lần
34
0.49%
4 lần
35
0.74%
6 lần
36
1.73%
14 lần
37
1.36%
11 lần
38
0.86%
7 lần
39
0.86%
7 lần
40
0.74%
6 lần
41
1.36%
11 lần
42
0.99%
8 lần
43
0.74%
6 lần
44
1.23%
10 lần
45
0.86%
7 lần
46
1.11%
9 lần
47
1.60%
13 lần
48
1.11%
9 lần
49
0.86%
7 lần
50
1.11%
9 lần
51
1.23%
10 lần
52
1.36%
11 lần
53
1.23%
10 lần
54
0.99%
8 lần
55
1.11%
9 lần
56
1.23%
10 lần
57
0.74%
6 lần
58
0.86%
7 lần
59
0.86%
7 lần
60
1.11%
9 lần
61
0.49%
4 lần
62
0.62%
5 lần
63
0.74%
6 lần
64
0.99%
8 lần
65
0.86%
7 lần
66
1.48%
12 lần
67
1.36%
11 lần
68
1.36%
11 lần
69
1.11%
9 lần
70
0.74%
6 lần
71
0.99%
8 lần
72
0.99%
8 lần
73
0.62%
5 lần
74
0.49%
4 lần
75
0.86%
7 lần
76
0.99%
8 lần
77
1.11%
9 lần
78
1.23%
10 lần
79
1.48%
12 lần
80
1.23%
10 lần
81
0.86%
7 lần
82
0.62%
5 lần
83
0.99%
8 lần
84
0.99%
8 lần
85
0.62%
5 lần
86
1.60%
13 lần
87
0.74%
6 lần
88
1.48%
12 lần
89
1.36%
11 lần
90
0.62%
5 lần
91
0.99%
8 lần
92
0.49%
4 lần
93
0.99%
8 lần
94
0.99%
8 lần
95
0.74%
6 lần
96
0.86%
7 lần
97
0.37%
3 lần
98
1.11%
9 lần
99
1.23%
10 lần

Thống kê từ 00 - 99 là gì?

+ Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

+ Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.

Quảng cáo