Thống kê Keno xuất hiện Nhiều/Ít

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất từ 12/04/2024 đến 13/04/2024:
43
46
61
40
53
19
23
65
51
01
10 bộ số xuất hiện ít nhất từ 12/04/2024 đến 13/04/2024:
39
03
41
50
07
26
66
67
70
73
Thống kê số lần xuất hiện của các bộ số từ 01 đến 80 từ 12/04/2024 đến 13/04/2024:
Bộ sốSố lần xuất hiện
01
49 lần
02
47 lần
03
35 lần
04
46 lần
05
46 lần
06
49 lần
07
36 lần
08
38 lần
09
46 lần
10
46 lần
11
37 lần
12
46 lần
13
38 lần
14
48 lần
15
41 lần
16
44 lần
17
49 lần
18
41 lần
19
52 lần
20
41 lần
21
43 lần
22
46 lần
23
52 lần
24
38 lần
25
47 lần
26
36 lần
27
43 lần
28
42 lần
29
45 lần
30
41 lần
31
43 lần
32
48 lần
33
47 lần
34
42 lần
35
49 lần
36
37 lần
37
39 lần
38
37 lần
39
34 lần
40
53 lần
41
35 lần
42
47 lần
43
55 lần
44
46 lần
45
41 lần
46
55 lần
47
43 lần
48
49 lần
49
44 lần
50
35 lần
51
50 lần
52
46 lần
53
53 lần
54
43 lần
55
43 lần
56
48 lần
57
40 lần
58
42 lần
59
42 lần
60
48 lần
61
55 lần
62
42 lần
63
43 lần
64
45 lần
65
52 lần
66
36 lần
67
36 lần
68
46 lần
69
37 lần
70
36 lần
71
40 lần
72
49 lần
73
36 lần
74
44 lần
75
42 lần
76
42 lần
77
44 lần
78
41 lần
79
47 lần
80
45 lần

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Keno