Thống kê Keno xuất hiện Nhiều/Ít

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất từ 31/05/2023 đến 01/06/2023:
77
28
19
46
21
61
02
45
69
37
10 bộ số xuất hiện ít nhất từ 31/05/2023 đến 01/06/2023:
49
03
70
30
14
80
51
06
23
66
Thống kê số lần xuất hiện của các bộ số từ 01 đến 80 từ 31/05/2023 đến 01/06/2023:
Bộ sốSố lần xuất hiện
01
64 lần
02
66 lần
03
45 lần
04
56 lần
05
60 lần
06
50 lần
07
55 lần
08
56 lần
09
62 lần
10
60 lần
11
59 lần
12
55 lần
13
58 lần
14
47 lần
15
64 lần
16
62 lần
17
52 lần
18
58 lần
19
68 lần
20
54 lần
21
67 lần
22
52 lần
23
50 lần
24
54 lần
25
57 lần
26
59 lần
27
60 lần
28
70 lần
29
59 lần
30
46 lần
31
58 lần
32
58 lần
33
63 lần
34
56 lần
35
53 lần
36
61 lần
37
65 lần
38
56 lần
39
64 lần
40
54 lần
41
52 lần
42
60 lần
43
63 lần
44
58 lần
45
66 lần
46
68 lần
47
54 lần
48
64 lần
49
42 lần
50
59 lần
51
49 lần
52
65 lần
53
57 lần
54
58 lần
55
60 lần
56
59 lần
57
54 lần
58
62 lần
59
55 lần
60
55 lần
61
67 lần
62
63 lần
63
64 lần
64
57 lần
65
53 lần
66
50 lần
67
58 lần
68
53 lần
69
66 lần
70
45 lần
71
62 lần
72
61 lần
73
56 lần
74
60 lần
75
60 lần
76
51 lần
77
72 lần
78
65 lần
79
56 lần
80
48 lần

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Keno