Thống kê Keno xuất hiện Chẵn/Lẻ

Bảng thống kê Keno có tỷ lệ Chẵn/Lẻ từ 31/05/2023 đến 01/06/2023:
LoạiDiễn giảiTỷ lệ
CHẴNDãy 20 bộ số, trong đó có 15 bộ số trở lên là số chẵn0.00%
Dãy 20 bộ số, trong đó có 13 hoặc 14 bộ số là số chẵn5.80%
CHẴN 11 - 12Dãy 20 bộ số, trong đó có 11 hoặc 12 bộ số là số chẵn12.50%
HÒADãy 20 bộ số, trong đó có 10 số chẵn và 10 số lẻ23.66%
LẺDãy 20 bộ số, trong đó có 11 hoặc 12 bộ số là số lẻ19.20%
Dãy 20 bộ số, trong đó có 13 hoặc 14 bộ số là số lẻ11.61%
Dãy 20 bộ số, trong đó có từ 15 bộ số trở lên là số lẻ0.45%
Bảng chi tiết thống kê Keno Chẵn/Lẻ từ 31/05/2023 đến 01/06/2023:
LẺLẺCHẴNCHẴNCHẴNCHẴNLẺCHẴNLẺHÒALẺCHẴNHÒA
LẺLẺCHẴNHÒACHẴNLẺLẺCHẴNHÒAHÒAHÒALẺCHẴN
LẺCHẴNHÒALẺCHẴNLẺLẺCHẴNCHẴNLẺHÒALẺLẺ
LẺLẺHÒACHẴNHÒACHẴNLẺLẺHÒACHẴNCHẴNCHẴNLẺ
CHẴNCHẴNCHẴNLẺLẺLẺHÒACHẴNHÒACHẴNHÒACHẴNHÒA
LẺLẺLẺHÒALẺHÒALẺLẺLẺCHẴNCHẴNLẺCHẴN
CHẴNHÒALẺLẺCHẴNCHẴNLẺHÒACHẴNLẺLẺCHẴNLẺ
CHẴNHÒALẺHÒACHẴNCHẴNCHẴNLẺLẺHÒACHẴNCHẴNCHẴN
LẺLẺLẺHÒALẺHÒALẺHÒACHẴNHÒAHÒALẺCHẴN
LẺHÒALẺLẺCHẴNLẺLẺCHẴNHÒACHẴNHÒACHẴNLẺ
LẺLẺCHẴNLẺCHẴNLẺHÒACHẴNHÒALẺHÒALẺCHẴN
LẺLẺCHẴNHÒAHÒALẺCHẴNLẺLẺCHẴNHÒACHẴNLẺ
LẺHÒACHẴNHÒACHẴNLẺLẺCHẴNCHẴNCHẴNLẺHÒALẺ
CHẴNLẺHÒAHÒACHẴNCHẴNLẺLẺCHẴNHÒACHẴNLẺHÒA
CHẴNCHẴNLẺCHẴNLẺHÒALẺCHẴNLẺCHẴNLẺCHẴNCHẴN
LẺHÒALẺCHẴNLẺCHẴNHÒALẺCHẴNHÒALẺCHẴNLẺ
LẺCHẴNHÒACHẴNLẺCHẴNHÒACHẴNHÒAHÒAHÒALẺLẺ
CHẴNHÒALẺ

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Keno