Thống kê Keno xuất hiện Chẵn/Lẻ

Bảng thống kê Keno có tỷ lệ Chẵn/Lẻ từ 26/02/2024 đến 27/02/2024:
LoạiDiễn giảiTỷ lệ
CHẴNDãy 20 bộ số, trong đó có 15 bộ số trở lên là số chẵn0.00%
Dãy 20 bộ số, trong đó có 13 hoặc 14 bộ số là số chẵn5.88%
CHẴN 11 - 12Dãy 20 bộ số, trong đó có 11 hoặc 12 bộ số là số chẵn17.65%
HÒADãy 20 bộ số, trong đó có 10 số chẵn và 10 số lẻ21.01%
LẺDãy 20 bộ số, trong đó có 11 hoặc 12 bộ số là số lẻ16.81%
Dãy 20 bộ số, trong đó có 13 hoặc 14 bộ số là số lẻ9.24%
Dãy 20 bộ số, trong đó có từ 15 bộ số trở lên là số lẻ0.84%
Bảng chi tiết thống kê Keno Chẵn/Lẻ từ 26/02/2024 đến 27/02/2024:
LẺHÒAHÒALẺLẺHÒAHÒACHẴNLẺHÒAHÒALẺLẺ
LẺCHẴNLẺCHẴNHÒACHẴNCHẴNLẺCHẴNLẺLẺLẺHÒA
HÒALẺLẺCHẴNLẺLẺCHẴNHÒALẺCHẴNLẺLẺLẺ
LẺCHẴNLẺCHẴNCHẴNLẺCHẴNHÒALẺHÒAHÒAHÒALẺ
LẺHÒALẺLẺLẺLẺHÒALẺLẺCHẴNHÒACHẴNCHẴN
CHẴNLẺCHẴNCHẴNHÒALẺLẺCHẴNHÒACHẴNCHẴNCHẴNLẺ
LẺCHẴNHÒACHẴNLẺHÒALẺCHẴNCHẴNHÒACHẴNLẺLẺ
LẺHÒACHẴNCHẴNCHẴNLẺHÒALẺCHẴNCHẴNLẺCHẴNCHẴN
CHẴNCHẴNLẺCHẴNCHẴNCHẴNCHẴNLẺCHẴNCHẴNCHẴNLẺLẺ
LẺHÒA

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Keno