Quảng cáo

Thống Kê Giải Đặc Biệt - TK 2 số cuối ĐB

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc

Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

Kết quả giải ĐB 2 số cuối giải ĐB Ngày xuất hiện
67626 26 17/05/2021
32965 65 16/05/2021
59925 25 15/05/2021
81047 47 14/05/2021
68664 64 13/05/2021
49650 50 12/05/2021
57470 70 11/05/2021
54247 47 10/05/2021
76369 69 09/05/2021
26493 93 08/05/2021
70447 47 07/05/2021
80359 59 06/05/2021
83866 66 05/05/2021
09580 80 04/05/2021
51925 25 03/05/2021
76578 78 02/05/2021
05365 65 01/05/2021
96736 36 30/04/2021
21916 16 29/04/2021
91213 13 28/04/2021
49333 33 27/04/2021
16252 52 26/04/2021
73278 78 25/04/2021
21177 77 24/04/2021
98860 60 23/04/2021
56292 92 22/04/2021
84355 55 21/04/2021
05475 75 20/04/2021
81365 65 19/04/2021
89500 00 18/04/2021

TK 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

2 số cuối Lần xuất hiện Ngày xuất hiện
00 01 lần 18/04/2021
13 01 lần 28/04/2021
16 01 lần 29/04/2021
25 02 lần 15/05/2021, 03/05/2021
26 01 lần 17/05/2021
33 01 lần 27/04/2021
36 01 lần 30/04/2021
47 03 lần 14/05/2021, 10/05/2021, 07/05/2021
50 01 lần 12/05/2021
52 01 lần 26/04/2021
55 01 lần 21/04/2021
59 01 lần 06/05/2021
60 01 lần 23/04/2021
64 01 lần 13/05/2021
65 03 lần 16/05/2021, 01/05/2021, 19/04/2021
66 01 lần 05/05/2021
69 01 lần 09/05/2021
70 01 lần 11/05/2021
75 01 lần 20/04/2021
77 01 lần 24/04/2021
78 02 lần 02/05/2021, 25/04/2021
80 01 lần 04/05/2021
92 01 lần 22/04/2021
93 01 lần 08/05/2021

Thống kê giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.

+ Thống kê giải đặc biệt hiện có 04 cách thống kê như bên dưới:

- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng/năm
Quảng cáo