Quảng cáo

Thống Kê Giải Đặc Biệt - TK 2 số cuối ĐB

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc

Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

Kết quả giải ĐB 2 số cuối giải ĐB Ngày xuất hiện
97711 11 23/09/2020
87486 86 22/09/2020
68757 57 21/09/2020
05042 42 20/09/2020
54004 04 19/09/2020
20290 90 18/09/2020
04170 70 17/09/2020
89582 82 16/09/2020
23030 30 15/09/2020
32489 89 14/09/2020
28463 63 13/09/2020
51880 80 12/09/2020
16129 29 11/09/2020
81320 20 10/09/2020
88000 00 09/09/2020
22022 22 08/09/2020
13853 53 07/09/2020
01993 93 06/09/2020
52085 85 05/09/2020
15580 80 04/09/2020
80180 80 03/09/2020
45148 48 02/09/2020
62557 57 01/09/2020
56358 58 31/08/2020
73783 83 30/08/2020
78305 05 29/08/2020
17448 48 28/08/2020
76496 96 27/08/2020
77882 82 26/08/2020
67659 59 25/08/2020

TK 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

2 số cuối Lần xuất hiện Ngày xuất hiện
00 01 lần 09/09/2020
04 01 lần 19/09/2020
05 01 lần 29/08/2020
11 01 lần 23/09/2020
20 01 lần 10/09/2020
22 01 lần 08/09/2020
29 01 lần 11/09/2020
30 01 lần 15/09/2020
42 01 lần 20/09/2020
48 02 lần 02/09/2020, 28/08/2020
53 01 lần 07/09/2020
57 02 lần 21/09/2020, 01/09/2020
58 01 lần 31/08/2020
59 01 lần 25/08/2020
63 01 lần 13/09/2020
70 01 lần 17/09/2020
80 03 lần 12/09/2020, 04/09/2020, 03/09/2020
82 02 lần 16/09/2020, 26/08/2020
83 01 lần 30/08/2020
85 01 lần 05/09/2020
86 01 lần 22/09/2020
89 01 lần 14/09/2020
90 01 lần 18/09/2020
93 01 lần 06/09/2020
96 01 lần 27/08/2020

Thống kê giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.

+ Thống kê giải đặc biệt hiện có 04 cách thống kê như bên dưới:

- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng/năm
Quảng cáo