Quảng cáo
Tạm ngưng phát hành vé số kiến thiết các tỉnh miền Nam trong 15 ngày từ 09/07/2021 đến hết 23/07/2021, nhằm phòng chóng dịch Covid-19 theo chỉ thị của chính phủ. Tạm ngưng phát hành vé số kiến thiết các tỉnh miền Nam trong 15 ngày từ 09/07/2021 đến hết 23/07/2021, nhằm phòng chóng dịch Covid-19 theo chỉ thị của chính phủ.

Thống Kê Giải Đặc Biệt - TK 2 số cuối ĐB

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc

Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

Kết quả giải ĐB 2 số cuối giải ĐB Ngày xuất hiện
88081 81 01/08/2021
62914 14 31/07/2021
94715 15 30/07/2021
10326 26 29/07/2021
50098 98 28/07/2021
52371 71 27/07/2021
40891 91 26/07/2021
82380 80 25/07/2021
77196 96 24/07/2021
46724 24 23/07/2021
23166 66 22/07/2021
47188 88 21/07/2021
23036 36 20/07/2021
47133 33 19/07/2021
32872 72 18/07/2021
05779 79 17/07/2021
37782 82 16/07/2021
70957 57 15/07/2021
98653 53 14/07/2021
41507 07 13/07/2021
48323 23 12/07/2021
38294 94 11/07/2021
53594 94 10/07/2021
70060 60 09/07/2021
10346 46 08/07/2021
61289 89 07/07/2021
46868 68 06/07/2021
91701 01 05/07/2021
96477 77 04/07/2021
02942 42 03/07/2021

TK 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

2 số cuối Lần xuất hiện Ngày xuất hiện
01 01 lần 05/07/2021
07 01 lần 13/07/2021
14 01 lần 31/07/2021
15 01 lần 30/07/2021
23 01 lần 12/07/2021
24 01 lần 23/07/2021
26 01 lần 29/07/2021
33 01 lần 19/07/2021
36 01 lần 20/07/2021
42 01 lần 03/07/2021
46 01 lần 08/07/2021
53 01 lần 14/07/2021
57 01 lần 15/07/2021
60 01 lần 09/07/2021
66 01 lần 22/07/2021
68 01 lần 06/07/2021
71 01 lần 27/07/2021
72 01 lần 18/07/2021
77 01 lần 04/07/2021
79 01 lần 17/07/2021
80 01 lần 25/07/2021
81 01 lần 01/08/2021
82 01 lần 16/07/2021
88 01 lần 21/07/2021
89 01 lần 07/07/2021
91 01 lần 26/07/2021
94 02 lần 11/07/2021, 10/07/2021
96 01 lần 24/07/2021
98 01 lần 28/07/2021

Thống kê giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.

+ Thống kê giải đặc biệt hiện có 04 cách thống kê như bên dưới:

- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng/năm
Quảng cáo