Quảng cáo

Thống Kê Giải Đặc Biệt - TK 2 số cuối ĐB

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc

Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Thống kê giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

Kết quả giải ĐB 2 số cuối giải ĐB Ngày xuất hiện
23126 26 27/11/2020
23071 71 26/11/2020
72036 36 25/11/2020
52664 64 24/11/2020
00843 43 23/11/2020
61596 96 22/11/2020
20561 61 21/11/2020
92780 80 20/11/2020
17017 17 19/11/2020
88630 30 18/11/2020
82093 93 17/11/2020
41130 30 16/11/2020
76818 18 15/11/2020
28106 06 14/11/2020
88287 87 13/11/2020
44516 16 12/11/2020
56842 42 11/11/2020
37874 74 10/11/2020
20047 47 09/11/2020
46411 11 08/11/2020
00356 56 07/11/2020
44571 71 06/11/2020
96225 25 05/11/2020
16921 21 04/11/2020
53818 18 03/11/2020
32461 61 02/11/2020
97059 59 01/11/2020
92610 10 31/10/2020
57483 83 30/10/2020
33136 36 29/10/2020

TK 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày

2 số cuối Lần xuất hiện Ngày xuất hiện
06 01 lần 14/11/2020
10 01 lần 31/10/2020
11 01 lần 08/11/2020
16 01 lần 12/11/2020
17 01 lần 19/11/2020
18 02 lần 15/11/2020, 03/11/2020
21 01 lần 04/11/2020
25 01 lần 05/11/2020
26 01 lần 27/11/2020
30 02 lần 18/11/2020, 16/11/2020
36 02 lần 25/11/2020, 29/10/2020
42 01 lần 11/11/2020
43 01 lần 23/11/2020
47 01 lần 09/11/2020
56 01 lần 07/11/2020
59 01 lần 01/11/2020
61 02 lần 21/11/2020, 02/11/2020
64 01 lần 24/11/2020
71 02 lần 26/11/2020, 06/11/2020
74 01 lần 10/11/2020
80 01 lần 20/11/2020
83 01 lần 30/10/2020
87 01 lần 13/11/2020
93 01 lần 17/11/2020
96 01 lần 22/11/2020

Thống kê giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.

+ Thống kê giải đặc biệt hiện có 04 cách thống kê như bên dưới:

- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng/năm
Quảng cáo