Sớ đầu đuôi miền Trung

Sớ đầu đuôi miền Trung - Sớ đầu đuôi MT

Bảng tổng hợp sớ đầu và sớ đuôi XSMT mới nhất

NgàySớ đầu đuôi các đài miền Trung

Thứ 4

XSMT 31/05/2023

Thứ 3

XSMT 30/05/2023

Thứ 2

XSMT 29/05/2023

Huế

2912

Phú Yên

9000

Chủ nhật

XSMT 28/05/2023

Huế

3443

Kon Tum

3390

Thứ 7

XSMT 27/05/2023

Thứ 6

XSMT 26/05/2023

Gia Lai

7130

Thứ 5

XSMT 25/05/2023

Thứ 4

XSMT 24/05/2023

Thứ 3

XSMT 23/05/2023

Thứ 2

XSMT 22/05/2023

Huế

9484

Phú Yên

8136

Chủ nhật

XSMT 21/05/2023

Huế

5459

Kon Tum

2336

Thứ 7

XSMT 20/05/2023

Thứ 6

XSMT 19/05/2023

Gia Lai

6499

Thứ 5

XSMT 18/05/2023

Thứ 4

XSMT 17/05/2023

Thứ 3

XSMT 16/05/2023

Thứ 2

XSMT 15/05/2023

Huế

2754

Phú Yên

4638

Chủ nhật

XSMT 14/05/2023

Huế

4542

Kon Tum

9189

Thứ 7

XSMT 13/05/2023

Thứ 6

XSMT 12/05/2023

Gia Lai

6183

Thứ 5

XSMT 11/05/2023

Thứ 4

XSMT 10/05/2023

Thứ 3

XSMT 09/05/2023

Thứ 2

XSMT 08/05/2023

Huế

6783

Phú Yên

6280

Chủ nhật

XSMT 07/05/2023

Huế

2712

Kon Tum

7150

Thứ 7

XSMT 06/05/2023

Thứ 6

XSMT 05/05/2023

Gia Lai

3194

Thứ 5

XSMT 04/05/2023

Thứ 4

XSMT 03/05/2023

Thứ 3

XSMT 02/05/2023

Sớ đầu đuôi miền Trung là gì?