Sớ đầu đuôi miền Trung

Sớ đầu đuôi miền Trung - Sớ đầu đuôi MT

Bảng tổng hợp sớ đầu và sớ đuôi XSMT mới nhất

NgàySớ đầu đuôi các đài miền Trung

Thứ 6

XSMT 22/09/2023

Gia Lai

7512

Thứ 5

XSMT 21/09/2023

Thứ 4

XSMT 20/09/2023

Thứ 3

XSMT 19/09/2023

Thứ 2

XSMT 18/09/2023

Huế

2758

Phú Yên

3815

Chủ nhật

XSMT 17/09/2023

Huế

0471

Kon Tum

0674

Thứ 7

XSMT 16/09/2023

Thứ 6

XSMT 15/09/2023

Gia Lai

0567

Thứ 5

XSMT 14/09/2023

Thứ 4

XSMT 13/09/2023

Thứ 3

XSMT 12/09/2023

Thứ 2

XSMT 11/09/2023

Huế

2825

Phú Yên

9942

Chủ nhật

XSMT 10/09/2023

Huế

7836

Kon Tum

3439

Thứ 7

XSMT 09/09/2023

Thứ 6

XSMT 08/09/2023

Gia Lai

0825

Thứ 5

XSMT 07/09/2023

Thứ 4

XSMT 06/09/2023

Thứ 3

XSMT 05/09/2023

Thứ 2

XSMT 04/09/2023

Huế

2273

Phú Yên

7856

Chủ nhật

XSMT 03/09/2023

Huế

3875

Kon Tum

1009

Thứ 7

XSMT 02/09/2023

Thứ 6

XSMT 01/09/2023

Gia Lai

3419

Thứ 5

XSMT 31/08/2023

Thứ 4

XSMT 30/08/2023

Thứ 3

XSMT 29/08/2023

Thứ 2

XSMT 28/08/2023

Huế

2725

Phú Yên

9933

Chủ nhật

XSMT 27/08/2023

Huế

5375

Kon Tum

7372

Thứ 7

XSMT 26/08/2023

Thứ 6

XSMT 25/08/2023

Gia Lai

7989

Thứ 5

XSMT 24/08/2023

ĐỔI SỐ TRÚNG 0939.110.179

Sớ đầu đuôi miền Trung là gì?