Sớ đầu đuôi miền Trung

Sớ đầu đuôi miền Trung - Sớ đầu đuôi MT

Bảng tổng hợp sớ đầu và sớ đuôi XSMT mới nhất

NgàySớ đầu đuôi các đài miền Trung

Thứ 6

XSMT 12/04/2024

Gia Lai

3067

Thứ 5

XSMT 11/04/2024

Thứ 4

XSMT 10/04/2024

Thứ 3

XSMT 09/04/2024

Thứ 2

XSMT 08/04/2024

Huế

2172

Phú Yên

5943

Chủ nhật

XSMT 07/04/2024

Huế

1153

Kon Tum

8050

Thứ 7

XSMT 06/04/2024

Thứ 6

XSMT 05/04/2024

Gia Lai

9576

Thứ 5

XSMT 04/04/2024

Thứ 4

XSMT 03/04/2024

Thứ 3

XSMT 02/04/2024

Thứ 2

XSMT 01/04/2024

Huế

4987

Phú Yên

4399

Chủ nhật

XSMT 31/03/2024

Huế

4500

Kon Tum

1256

Thứ 7

XSMT 30/03/2024

Thứ 6

XSMT 29/03/2024

Gia Lai

2388

Thứ 5

XSMT 28/03/2024

Thứ 4

XSMT 27/03/2024

Thứ 3

XSMT 26/03/2024

Thứ 2

XSMT 25/03/2024

Huế

4338

Phú Yên

2801

Chủ nhật

XSMT 24/03/2024

Huế

2635

Kon Tum

9087

Thứ 7

XSMT 23/03/2024

Thứ 6

XSMT 22/03/2024

Gia Lai

4928

Thứ 5

XSMT 21/03/2024

Thứ 4

XSMT 20/03/2024

Thứ 3

XSMT 19/03/2024

Thứ 2

XSMT 18/03/2024

Huế

3084

Phú Yên

6450

Chủ nhật

XSMT 17/03/2024

Huế

0930

Kon Tum

0296

Thứ 7

XSMT 16/03/2024

Thứ 6

XSMT 15/03/2024

Gia Lai

8374

Thứ 5

XSMT 14/03/2024

ĐỔI SỐ TRÚNG 0939.110.179

Sớ đầu đuôi miền Trung là gì?