Sớ đầu đuôi miền Nam - Sớ đầu đuôi MN

Tổng hợp sớ đầu đuôi xổ số miền Nam

Bảng tổng hợp sớ đầu và sớ đuôi XSMN mới nhất

NgàySớ đầu đuôi các đài miền Nam

Thứ 4

XSMN 31/05/2023

Thứ 3

XSMN 30/05/2023

Bến Tre

7048

Vũng Tàu

7644

Thứ 2

XSMN 29/05/2023

TPHCM

5099

Cà Mau

4519

Chủ nhật

XSMN 28/05/2023

Thứ 7

XSMN 27/05/2023

TPHCM

6372

Long An

8946

Thứ 6

XSMN 26/05/2023

Thứ 5

XSMN 25/05/2023

Tây Ninh

4164

An Giang

1972

Thứ 4

XSMN 24/05/2023

Thứ 3

XSMN 23/05/2023

Bến Tre

1824

Vũng Tàu

3673

Thứ 2

XSMN 22/05/2023

TPHCM

3478

Cà Mau

6616

Chủ nhật

XSMN 21/05/2023

Thứ 7

XSMN 20/05/2023

TPHCM

5819

Long An

1404

Thứ 6

XSMN 19/05/2023

Thứ 5

XSMN 18/05/2023

Tây Ninh

3400

An Giang

2398

Thứ 4

XSMN 17/05/2023

Thứ 3

XSMN 16/05/2023

Bến Tre

8826

Vũng Tàu

0317

Thứ 2

XSMN 15/05/2023

TPHCM

8190

Cà Mau

8545

Chủ nhật

XSMN 14/05/2023

Thứ 7

XSMN 13/05/2023

TPHCM

9994

Long An

8353

Thứ 6

XSMN 12/05/2023

Thứ 5

XSMN 11/05/2023

Tây Ninh

3842

An Giang

2534

Thứ 4

XSMN 10/05/2023

Thứ 3

XSMN 09/05/2023

Bến Tre

0950

Vũng Tàu

1400

Thứ 2

XSMN 08/05/2023

TPHCM

3363

Cà Mau

8912

Chủ nhật

XSMN 07/05/2023

Thứ 7

XSMN 06/05/2023

TPHCM

6497

Long An

6728

Thứ 6

XSMN 05/05/2023

Thứ 5

XSMN 04/05/2023

Tây Ninh

1095

An Giang

4870

Thứ 4

XSMN 03/05/2023

Thứ 3

XSMN 02/05/2023

Bến Tre

9076

Vũng Tàu

0187

Sớ đầu đuôi miền Nam là gì?