Kết quả xổ số Max 3D mới nhất thứ 6 ngày 01/12/2023

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00699 ngày 01/12/2023
Giải ĐB
401934
Giải Nhất
010494048431
Giải Nhì
819832039130980516
Giải Ba
960081502118541919901343
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt401 - 934101 triệu
Giải Nhất010 - 494 - 048 - 43133350 nghìn
Giải Nhì819 - 832 - 039 - 130 - 980 - 51692210 nghìn
Giải Ba960 - 081 - 502 - 118 - 541 - 919 - 901 - 34382100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt401 - 934 hoặc 934 - 40101 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 010 - 494 - 048 - 431040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 819 - 832 - 039 - 130 - 980 - 516010 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 960 - 081 - 502 - 118 - 541 - 919 - 901 - 34335 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 401 - 934 - 010 - 494 - 048 - 431 - 819 - 832 - 039 - 130 - 980 - 516 - 960 - 081 - 502 - 118 - 541 - 919 - 901 - 343221 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 401 - 934305150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 010 - 494 - 048 - 431 - 819 - 832 - 039 - 130 - 980 - 516 - 960 - 081 - 502 - 118 - 541 - 919 - 901 - 343324440 nghìn
ĐỔI SỐ TRÚNG 0939.110.179
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00696 ngày 24/11/2023
Giải ĐB
432458
Giải Nhất
053729259405
Giải Nhì
158415145826017506
Giải Ba
352409607538746671225656
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt432 - 458201 triệu
Giải Nhất053 - 729 - 259 - 40554350 nghìn
Giải Nhì158 - 415 - 145 - 826 - 017 - 50659210 nghìn
Giải Ba352 - 409 - 607 - 538 - 746 - 671 - 225 - 656142100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt432 - 458 hoặc 458 - 43201 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 053 - 729 - 259 - 405040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 158 - 415 - 145 - 826 - 017 - 506210 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 352 - 409 - 607 - 538 - 746 - 671 - 225 - 65645 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 432 - 458 - 053 - 729 - 259 - 405 - 158 - 415 - 145 - 826 - 017 - 506 - 352 - 409 - 607 - 538 - 746 - 671 - 225 - 656251 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 432 - 458425150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 053 - 729 - 259 - 405 - 158 - 415 - 145 - 826 - 017 - 506 - 352 - 409 - 607 - 538 - 746 - 671 - 225 - 656305240 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00693 ngày 17/11/2023
Giải ĐB
618788
Giải Nhất
292265058446
Giải Nhì
424390467837550739
Giải Ba
330970216224411648637966
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt618 - 788181 triệu
Giải Nhất292 - 265 - 058 - 44625350 nghìn
Giải Nhì424 - 390 - 467 - 837 - 550 - 73957210 nghìn
Giải Ba330 - 970 - 216 - 224 - 411 - 648 - 637 - 966189100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt618 - 788 hoặc 788 - 61811 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 292 - 265 - 058 - 446140 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 424 - 390 - 467 - 837 - 550 - 739310 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 330 - 970 - 216 - 224 - 411 - 648 - 637 - 96635 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 618 - 788 - 292 - 265 - 058 - 446 - 424 - 390 - 467 - 837 - 550 - 739 - 330 - 970 - 216 - 224 - 411 - 648 - 637 - 966261 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 618 - 788349150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 292 - 265 - 058 - 446 - 424 - 390 - 467 - 837 - 550 - 739 - 330 - 970 - 216 - 224 - 411 - 648 - 637 - 966276840 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00690 ngày 10/11/2023
Giải ĐB
640693
Giải Nhất
794352115474
Giải Nhì
901478102528750054
Giải Ba
141839223833708432116592
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt640 - 693161 triệu
Giải Nhất794 - 352 - 115 - 47438350 nghìn
Giải Nhì901 - 478 - 102 - 528 - 750 - 05461210 nghìn
Giải Ba141 - 839 - 223 - 833 - 708 - 432 - 116 - 59289100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt640 - 693 hoặc 693 - 64001 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 794 - 352 - 115 - 474040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 901 - 478 - 102 - 528 - 750 - 054010 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 141 - 839 - 223 - 833 - 708 - 432 - 116 - 59225 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 640 - 693 - 794 - 352 - 115 - 474 - 901 - 478 - 102 - 528 - 750 - 054 - 141 - 839 - 223 - 833 - 708 - 432 - 116 - 592181 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 640 - 693267150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 794 - 352 - 115 - 474 - 901 - 478 - 102 - 528 - 750 - 054 - 141 - 839 - 223 - 833 - 708 - 432 - 116 - 592290440 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00687 ngày 03/11/2023
Giải ĐB
401951
Giải Nhất
751708563740
Giải Nhì
162184464271453952
Giải Ba
210334671651626277491790
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt401 - 951171 triệu
Giải Nhất751 - 708 - 563 - 74026350 nghìn
Giải Nhì162 - 184 - 464 - 271 - 453 - 95299210 nghìn
Giải Ba210 - 334 - 671 - 651 - 626 - 277 - 491 - 79074100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt401 - 951 hoặc 951 - 40101 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 751 - 708 - 563 - 740040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 162 - 184 - 464 - 271 - 453 - 952410 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 210 - 334 - 671 - 651 - 626 - 277 - 491 - 79035 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 401 - 951 - 751 - 708 - 563 - 740 - 162 - 184 - 464 - 271 - 453 - 952 - 210 - 334 - 671 - 651 - 626 - 277 - 491 - 790261 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 401 - 951286150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 751 - 708 - 563 - 740 - 162 - 184 - 464 - 271 - 453 - 952 - 210 - 334 - 671 - 651 - 626 - 277 - 491 - 790286840 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00684 ngày 27/10/2023
Giải ĐB
317811
Giải Nhất
512203999800
Giải Nhì
839394094616617457
Giải Ba
217678546950223728249591
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt317 - 811271 triệu
Giải Nhất512 - 203 - 999 - 80016350 nghìn
Giải Nhì839 - 394 - 094 - 616 - 617 - 45775210 nghìn
Giải Ba217 - 678 - 546 - 950 - 223 - 728 - 249 - 59196100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt317 - 811 hoặc 811 - 31701 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 512 - 203 - 999 - 800040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 839 - 394 - 094 - 616 - 617 - 457010 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 217 - 678 - 546 - 950 - 223 - 728 - 249 - 59155 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 317 - 811 - 512 - 203 - 999 - 800 - 839 - 394 - 094 - 616 - 617 - 457 - 217 - 678 - 546 - 950 - 223 - 728 - 249 - 591431 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 317 - 811352150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 512 - 203 - 999 - 800 - 839 - 394 - 094 - 616 - 617 - 457 - 217 - 678 - 546 - 950 - 223 - 728 - 249 - 591288140 nghìn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D