Kết quả xổ số Max 3D mới nhất thứ 6 ngày 24/05/2024

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00773 ngày 24/05/2024
Giải ĐB
465479
Giải Nhất
780250206786
Giải Nhì
362233606552222075
Giải Ba
209706218094500445480018
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt465 - 479361 triệu
Giải Nhất780 - 250 - 206 - 78641350 nghìn
Giải Nhì362 - 233 - 606 - 552 - 222 - 07575210 nghìn
Giải Ba209 - 706 - 218 - 094 - 500 - 445 - 480 - 01858100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt465 - 479 hoặc 479 - 46501 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 780 - 250 - 206 - 7863140 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 362 - 233 - 606 - 552 - 222 - 075110 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 209 - 706 - 218 - 094 - 500 - 445 - 480 - 01845 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 465 - 479 - 780 - 250 - 206 - 786 - 362 - 233 - 606 - 552 - 222 - 075 - 209 - 706 - 218 - 094 - 500 - 445 - 480 - 018631 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 465 - 479417150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 780 - 250 - 206 - 786 - 362 - 233 - 606 - 552 - 222 - 075 - 209 - 706 - 218 - 094 - 500 - 445 - 480 - 018369040 nghìn
ĐỔI SỐ TRÚNG 0939.110.179
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00770 ngày 17/05/2024
Giải ĐB
750193
Giải Nhất
202250007800
Giải Nhì
499570233548604739
Giải Ba
047966682748494549052659
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt750 - 193141 triệu
Giải Nhất202 - 250 - 007 - 80044350 nghìn
Giải Nhì499 - 570 - 233 - 548 - 604 - 739113210 nghìn
Giải Ba047 - 966 - 682 - 748 - 494 - 549 - 052 - 65967100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt750 - 193 hoặc 193 - 75001 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 202 - 250 - 007 - 800040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 499 - 570 - 233 - 548 - 604 - 739110 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 047 - 966 - 682 - 748 - 494 - 549 - 052 - 65965 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 750 - 193 - 202 - 250 - 007 - 800 - 499 - 570 - 233 - 548 - 604 - 739 - 047 - 966 - 682 - 748 - 494 - 549 - 052 - 659401 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 750 - 193306150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 202 - 250 - 007 - 800 - 499 - 570 - 233 - 548 - 604 - 739 - 047 - 966 - 682 - 748 - 494 - 549 - 052 - 659345040 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00767 ngày 10/05/2024
Giải ĐB
289278
Giải Nhất
890982099204
Giải Nhì
613000618763380830
Giải Ba
817484920732842292484733
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt289 - 2781191 triệu
Giải Nhất890 - 982 - 099 - 20456350 nghìn
Giải Nhì613 - 000 - 618 - 763 - 380 - 83078210 nghìn
Giải Ba817 - 484 - 920 - 732 - 842 - 292 - 484 - 73357100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt289 - 278 hoặc 278 - 28911 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 890 - 982 - 099 - 204040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 613 - 000 - 618 - 763 - 380 - 830210 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 817 - 484 - 920 - 732 - 842 - 292 - 484 - 733125 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 289 - 278 - 890 - 982 - 099 - 204 - 613 - 000 - 618 - 763 - 380 - 830 - 817 - 484 - 920 - 732 - 842 - 292 - 484 - 733341 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 289 - 278473150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 890 - 982 - 099 - 204 - 613 - 000 - 618 - 763 - 380 - 830 - 817 - 484 - 920 - 732 - 842 - 292 - 484 - 733312040 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00764 ngày 03/05/2024
Giải ĐB
119793
Giải Nhất
750665323285
Giải Nhì
448247905501588309
Giải Ba
364323421386190065594694
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt119 - 793271 triệu
Giải Nhất750 - 665 - 323 - 28522350 nghìn
Giải Nhì448 - 247 - 905 - 501 - 588 - 30961210 nghìn
Giải Ba364 - 323 - 421 - 386 - 190 - 065 - 594 - 69469100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt119 - 793 hoặc 793 - 11901 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 750 - 665 - 323 - 285040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 448 - 247 - 905 - 501 - 588 - 309210 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 364 - 323 - 421 - 386 - 190 - 065 - 594 - 69445 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 119 - 793 - 750 - 665 - 323 - 285 - 448 - 247 - 905 - 501 - 588 - 309 - 364 - 323 - 421 - 386 - 190 - 065 - 594 - 694501 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 119 - 793523150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 750 - 665 - 323 - 285 - 448 - 247 - 905 - 501 - 588 - 309 - 364 - 323 - 421 - 386 - 190 - 065 - 594 - 694341640 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00761 ngày 26/04/2024
Giải ĐB
848528
Giải Nhất
158438060879
Giải Nhì
300246826422959300
Giải Ba
308523285509686998088266
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt848 - 528231 triệu
Giải Nhất158 - 438 - 060 - 87957350 nghìn
Giải Nhì300 - 246 - 826 - 422 - 959 - 30056210 nghìn
Giải Ba308 - 523 - 285 - 509 - 686 - 998 - 088 - 26682100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt848 - 528 hoặc 528 - 84801 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 158 - 438 - 060 - 879040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 300 - 246 - 826 - 422 - 959 - 300510 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 308 - 523 - 285 - 509 - 686 - 998 - 088 - 26615 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 848 - 528 - 158 - 438 - 060 - 879 - 300 - 246 - 826 - 422 - 959 - 300 - 308 - 523 - 285 - 509 - 686 - 998 - 088 - 266321 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 848 - 528452150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 158 - 438 - 060 - 879 - 300 - 246 - 826 - 422 - 959 - 300 - 308 - 523 - 285 - 509 - 686 - 998 - 088 - 266384340 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00758 ngày 19/04/2024
Giải ĐB
400736
Giải Nhất
226212454631
Giải Nhì
641669445154183867
Giải Ba
484923347270385460322141
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt400 - 736181 triệu
Giải Nhất226 - 212 - 454 - 63152350 nghìn
Giải Nhì641 - 669 - 445 - 154 - 183 - 86760210 nghìn
Giải Ba484 - 923 - 347 - 270 - 385 - 460 - 322 - 14196100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt400 - 736 hoặc 736 - 40001 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 226 - 212 - 454 - 631240 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 641 - 669 - 445 - 154 - 183 - 867110 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 484 - 923 - 347 - 270 - 385 - 460 - 322 - 141135 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 400 - 736 - 226 - 212 - 454 - 631 - 641 - 669 - 445 - 154 - 183 - 867 - 484 - 923 - 347 - 270 - 385 - 460 - 322 - 141441 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 400 - 736312150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 226 - 212 - 454 - 631 - 641 - 669 - 445 - 154 - 183 - 867 - 484 - 923 - 347 - 270 - 385 - 460 - 322 - 141376740 nghìn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D