Kết quả xổ số Max 3D mới nhất thứ 6 ngày 25/11/2022

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00541 ngày 25/11/2022
Giải ĐB
680723
Giải Nhất
873865399678
Giải Nhì
502241293250614038
Giải Ba
344045698393732197335456
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt680 - 723351 triệu
Giải Nhất873 - 865 - 399 - 67870350 nghìn
Giải Nhì502 - 241 - 293 - 250 - 614 - 03893210 nghìn
Giải Ba344 - 045 - 698 - 393 - 732 - 197 - 335 - 456122100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt680 - 723 hoặc 723 - 68001 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 873 - 865 - 399 - 678340 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 502 - 241 - 293 - 250 - 614 - 038410 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 344 - 045 - 698 - 393 - 732 - 197 - 335 - 45625 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 680 - 723 - 873 - 865 - 399 - 678 - 502 - 241 - 293 - 250 - 614 - 038 - 344 - 045 - 698 - 393 - 732 - 197 - 335 - 456381 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 680 - 723439150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 873 - 865 - 399 - 678 - 502 - 241 - 293 - 250 - 614 - 038 - 344 - 045 - 698 - 393 - 732 - 197 - 335 - 456318840 nghìn
Chuyên mục được nhiều người xem:
  • Lô gan miền Bắc: là cách thống kê những con lô miền Bắc đã lâu chưa xuất hiện trong các lần quay thưởng gần đây, còn gọi là lô khan miền Bắc.
  • Lô gan miền Nam: là cách thống kê những con lô miền Nam đã lâu chưa xuất hiện trong các lần quay thưởng gần đây, còn gọi là lô khan miền Nam.
  • Lô gan miền Trung: là cách thống kê những con lô miền Trung đã lâu chưa xuất hiện trong các lần quay thưởng gần đây, còn gọi là lô khan miền Trung.
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00538 ngày 18/11/2022
Giải ĐB
279608
Giải Nhất
693408561620
Giải Nhì
407793456197165853
Giải Ba
607247966260643243805024
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt279 - 608431 triệu
Giải Nhất693 - 408 - 561 - 62045350 nghìn
Giải Nhì407 - 793 - 456 - 197 - 165 - 853111210 nghìn
Giải Ba607 - 247 - 966 - 260 - 643 - 243 - 805 - 024139100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt279 - 608 hoặc 608 - 27901 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 693 - 408 - 561 - 620040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 407 - 793 - 456 - 197 - 165 - 853510 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 607 - 247 - 966 - 260 - 643 - 243 - 805 - 02455 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 279 - 608 - 693 - 408 - 561 - 620 - 407 - 793 - 456 - 197 - 165 - 853 - 607 - 247 - 966 - 260 - 643 - 243 - 805 - 024311 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 279 - 608389150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 693 - 408 - 561 - 620 - 407 - 793 - 456 - 197 - 165 - 853 - 607 - 247 - 966 - 260 - 643 - 243 - 805 - 024309040 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00535 ngày 11/11/2022
Giải ĐB
343039
Giải Nhất
549795410480
Giải Nhì
866014914596911004
Giải Ba
663599437343208015821822
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt343 - 039251 triệu
Giải Nhất549 - 795 - 410 - 48039350 nghìn
Giải Nhì866 - 014 - 914 - 596 - 911 - 004114210 nghìn
Giải Ba663 - 599 - 437 - 343 - 208 - 015 - 821 - 82293100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt343 - 039 hoặc 039 - 34301 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 549 - 795 - 410 - 480040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 866 - 014 - 914 - 596 - 911 - 004310 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 663 - 599 - 437 - 343 - 208 - 015 - 821 - 82295 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 343 - 039 - 549 - 795 - 410 - 480 - 866 - 014 - 914 - 596 - 911 - 004 - 663 - 599 - 437 - 343 - 208 - 015 - 821 - 822341 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 343 - 039370150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 549 - 795 - 410 - 480 - 866 - 014 - 914 - 596 - 911 - 004 - 663 - 599 - 437 - 343 - 208 - 015 - 821 - 822282540 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00532 ngày 04/11/2022
Giải ĐB
244856
Giải Nhất
959284388459
Giải Nhì
046401425871175285
Giải Ba
375461534865878312419302
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt244 - 856371 triệu
Giải Nhất959 - 284 - 388 - 45953350 nghìn
Giải Nhì046 - 401 - 425 - 871 - 175 - 28597210 nghìn
Giải Ba375 - 461 - 534 - 865 - 878 - 312 - 419 - 302111100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt244 - 856 hoặc 856 - 24401 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 959 - 284 - 388 - 459040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 046 - 401 - 425 - 871 - 175 - 285210 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 375 - 461 - 534 - 865 - 878 - 312 - 419 - 30255 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 244 - 856 - 959 - 284 - 388 - 459 - 046 - 401 - 425 - 871 - 175 - 285 - 375 - 461 - 534 - 865 - 878 - 312 - 419 - 302251 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 244 - 856336150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 959 - 284 - 388 - 459 - 046 - 401 - 425 - 871 - 175 - 285 - 375 - 461 - 534 - 865 - 878 - 312 - 419 - 302297040 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00529 ngày 28/10/2022
Giải ĐB
166633
Giải Nhất
818747577501
Giải Nhì
344316811860244719
Giải Ba
302594810318276925062380
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt166 - 633581 triệu
Giải Nhất818 - 747 - 577 - 50163350 nghìn
Giải Nhì344 - 316 - 811 - 860 - 244 - 71985210 nghìn
Giải Ba302 - 594 - 810 - 318 - 276 - 925 - 062 - 38073100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt166 - 633 hoặc 633 - 16651 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 818 - 747 - 577 - 501040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 344 - 316 - 811 - 860 - 244 - 719210 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 302 - 594 - 810 - 318 - 276 - 925 - 062 - 38035 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 166 - 633 - 818 - 747 - 577 - 501 - 344 - 316 - 811 - 860 - 244 - 719 - 302 - 594 - 810 - 318 - 276 - 925 - 062 - 380271 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 166 - 633286150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 818 - 747 - 577 - 501 - 344 - 316 - 811 - 860 - 244 - 719 - 302 - 594 - 810 - 318 - 276 - 925 - 062 - 380303640 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00526 ngày 21/10/2022
Giải ĐB
824620
Giải Nhất
417563503402
Giải Nhì
895485562264228565
Giải Ba
897784010553885998793258
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt824 - 620171 triệu
Giải Nhất417 - 563 - 503 - 40247350 nghìn
Giải Nhì895 - 485 - 562 - 264 - 228 - 565268210 nghìn
Giải Ba897 - 784 - 010 - 553 - 885 - 998 - 793 - 258136100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt824 - 620 hoặc 620 - 82411 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 417 - 563 - 503 - 402040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 895 - 485 - 562 - 264 - 228 - 565210 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 897 - 784 - 010 - 553 - 885 - 998 - 793 - 25865 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 824 - 620 - 417 - 563 - 503 - 402 - 895 - 485 - 562 - 264 - 228 - 565 - 897 - 784 - 010 - 553 - 885 - 998 - 793 - 258571 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 824 - 620339150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 417 - 563 - 503 - 402 - 895 - 485 - 562 - 264 - 228 - 565 - 897 - 784 - 010 - 553 - 885 - 998 - 793 - 258324940 nghìn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D