Kết quả xổ số Max 3D mới nhất thứ 4 ngày 15/03/2023

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00587 ngày 15/03/2023
Giải ĐB
441498
Giải Nhất
494381121561
Giải Nhì
400134765961487459
Giải Ba
200075710549158016057206
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt441 - 498291 triệu
Giải Nhất494 - 381 - 121 - 56184350 nghìn
Giải Nhì400 - 134 - 765 - 961 - 487 - 45985210 nghìn
Giải Ba200 - 075 - 710 - 549 - 158 - 016 - 057 - 206147100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt441 - 498 hoặc 498 - 44101 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 494 - 381 - 121 - 561040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 400 - 134 - 765 - 961 - 487 - 459110 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 200 - 075 - 710 - 549 - 158 - 016 - 057 - 20635 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 441 - 498 - 494 - 381 - 121 - 561 - 400 - 134 - 765 - 961 - 487 - 459 - 200 - 075 - 710 - 549 - 158 - 016 - 057 - 206251 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 441 - 498269150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 494 - 381 - 121 - 561 - 400 - 134 - 765 - 961 - 487 - 459 - 200 - 075 - 710 - 549 - 158 - 016 - 057 - 206315540 nghìn
Chuyên mục được nhiều người xem:
  • Lô gan miền Bắc: là cách thống kê những con lô miền Bắc đã lâu chưa xuất hiện trong các lần quay thưởng gần đây, còn gọi là lô khan miền Bắc.
  • Lô gan miền Nam: là cách thống kê những con lô miền Nam đã lâu chưa xuất hiện trong các lần quay thưởng gần đây, còn gọi là lô khan miền Nam.
  • Lô gan miền Trung: là cách thống kê những con lô miền Trung đã lâu chưa xuất hiện trong các lần quay thưởng gần đây, còn gọi là lô khan miền Trung.
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00584 ngày 08/03/2023
Giải ĐB
746674
Giải Nhất
912442506112
Giải Nhì
231842836761379381
Giải Ba
168571444892654098698823
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt746 - 674261 triệu
Giải Nhất912 - 442 - 506 - 11282350 nghìn
Giải Nhì231 - 842 - 836 - 761 - 379 - 381126210 nghìn
Giải Ba168 - 571 - 444 - 892 - 654 - 098 - 698 - 823153100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt746 - 674 hoặc 674 - 74601 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 912 - 442 - 506 - 112140 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 231 - 842 - 836 - 761 - 379 - 381110 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 168 - 571 - 444 - 892 - 654 - 098 - 698 - 823145 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 746 - 674 - 912 - 442 - 506 - 112 - 231 - 842 - 836 - 761 - 379 - 381 - 168 - 571 - 444 - 892 - 654 - 098 - 698 - 823321 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 746 - 674280150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 912 - 442 - 506 - 112 - 231 - 842 - 836 - 761 - 379 - 381 - 168 - 571 - 444 - 892 - 654 - 098 - 698 - 823353140 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00581 ngày 01/03/2023
Giải ĐB
951271
Giải Nhất
176901777306
Giải Nhì
748434262498536748
Giải Ba
692008481386733938731759
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt951 - 271301 triệu
Giải Nhất176 - 901 - 777 - 30679350 nghìn
Giải Nhì748 - 434 - 262 - 498 - 536 - 74882210 nghìn
Giải Ba692 - 008 - 481 - 386 - 733 - 938 - 731 - 759119100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt951 - 271 hoặc 271 - 95101 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 176 - 901 - 777 - 306240 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 748 - 434 - 262 - 498 - 536 - 748410 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 692 - 008 - 481 - 386 - 733 - 938 - 731 - 75935 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 951 - 271 - 176 - 901 - 777 - 306 - 748 - 434 - 262 - 498 - 536 - 748 - 692 - 008 - 481 - 386 - 733 - 938 - 731 - 759201 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 951 - 271262150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 176 - 901 - 777 - 306 - 748 - 434 - 262 - 498 - 536 - 748 - 692 - 008 - 481 - 386 - 733 - 938 - 731 - 759297240 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00578 ngày 22/02/2023
Giải ĐB
728489
Giải Nhất
392313486843
Giải Nhì
862262883990664905
Giải Ba
521561235205937310344224
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt728 - 489221 triệu
Giải Nhất392 - 313 - 486 - 84383350 nghìn
Giải Nhì862 - 262 - 883 - 990 - 664 - 90581210 nghìn
Giải Ba521 - 561 - 235 - 205 - 937 - 310 - 344 - 224115100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt728 - 489 hoặc 489 - 72801 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 392 - 313 - 486 - 843140 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 862 - 262 - 883 - 990 - 664 - 905010 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 521 - 561 - 235 - 205 - 937 - 310 - 344 - 22435 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 728 - 489 - 392 - 313 - 486 - 843 - 862 - 262 - 883 - 990 - 664 - 905 - 521 - 561 - 235 - 205 - 937 - 310 - 344 - 224141 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 728 - 489431150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 392 - 313 - 486 - 843 - 862 - 262 - 883 - 990 - 664 - 905 - 521 - 561 - 235 - 205 - 937 - 310 - 344 - 224293740 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00575 ngày 15/02/2023
Giải ĐB
439981
Giải Nhất
685679225512
Giải Nhì
245579411776553627
Giải Ba
681407904041822256228857
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt439 - 981501 triệu
Giải Nhất685 - 679 - 225 - 51292350 nghìn
Giải Nhì245 - 579 - 411 - 776 - 553 - 627108210 nghìn
Giải Ba681 - 407 - 904 - 041 - 822 - 256 - 228 - 857145100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt439 - 981 hoặc 981 - 43901 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 685 - 679 - 225 - 512040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 245 - 579 - 411 - 776 - 553 - 627210 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 681 - 407 - 904 - 041 - 822 - 256 - 228 - 85745 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 439 - 981 - 685 - 679 - 225 - 512 - 245 - 579 - 411 - 776 - 553 - 627 - 681 - 407 - 904 - 041 - 822 - 256 - 228 - 857361 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 439 - 981451150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 685 - 679 - 225 - 512 - 245 - 579 - 411 - 776 - 553 - 627 - 681 - 407 - 904 - 041 - 822 - 256 - 228 - 857334040 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00572 ngày 08/02/2023
Giải ĐB
512340
Giải Nhất
427102453174
Giải Nhì
218338106080815884
Giải Ba
566494907248295945379188
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt512 - 340231 triệu
Giải Nhất427 - 102 - 453 - 17497350 nghìn
Giải Nhì218 - 338 - 106 - 080 - 815 - 884102210 nghìn
Giải Ba566 - 494 - 907 - 248 - 295 - 945 - 379 - 188197100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt512 - 340 hoặc 340 - 51201 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 427 - 102 - 453 - 174240 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 218 - 338 - 106 - 080 - 815 - 884010 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 566 - 494 - 907 - 248 - 295 - 945 - 379 - 18865 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 512 - 340 - 427 - 102 - 453 - 174 - 218 - 338 - 106 - 080 - 815 - 884 - 566 - 494 - 907 - 248 - 295 - 945 - 379 - 188451 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 512 - 340329150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 427 - 102 - 453 - 174 - 218 - 338 - 106 - 080 - 815 - 884 - 566 - 494 - 907 - 248 - 295 - 945 - 379 - 188329740 nghìn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D