Kết quả xổ số Max 3D mới nhất thứ 4 ngày 06/12/2023

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00701 ngày 06/12/2023
Giải ĐB
128529
Giải Nhất
019166847155
Giải Nhì
244522379376486786
Giải Ba
939422447836935750195147
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt128 - 529221 triệu
Giải Nhất019 - 166 - 847 - 15550350 nghìn
Giải Nhì244 - 522 - 379 - 376 - 486 - 786180210 nghìn
Giải Ba939 - 422 - 447 - 836 - 935 - 750 - 195 - 14771100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt128 - 529 hoặc 529 - 12801 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 019 - 166 - 847 - 155040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 244 - 522 - 379 - 376 - 486 - 786410 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 939 - 422 - 447 - 836 - 935 - 750 - 195 - 14765 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 128 - 529 - 019 - 166 - 847 - 155 - 244 - 522 - 379 - 376 - 486 - 786 - 939 - 422 - 447 - 836 - 935 - 750 - 195 - 147571 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 128 - 529395150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 019 - 166 - 847 - 155 - 244 - 522 - 379 - 376 - 486 - 786 - 939 - 422 - 447 - 836 - 935 - 750 - 195 - 147372940 nghìn
ĐỔI SỐ TRÚNG 0939.110.179
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00698 ngày 29/11/2023
Giải ĐB
060547
Giải Nhất
107769393440
Giải Nhì
721268294998441589
Giải Ba
407816383517520137667071
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt060 - 547431 triệu
Giải Nhất107 - 769 - 393 - 44041350 nghìn
Giải Nhì721 - 268 - 294 - 998 - 441 - 58955210 nghìn
Giải Ba407 - 816 - 383 - 517 - 520 - 137 - 667 - 07160100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt060 - 547 hoặc 547 - 06001 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 107 - 769 - 393 - 440240 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 721 - 268 - 294 - 998 - 441 - 589010 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 407 - 816 - 383 - 517 - 520 - 137 - 667 - 07135 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 060 - 547 - 107 - 769 - 393 - 440 - 721 - 268 - 294 - 998 - 441 - 589 - 407 - 816 - 383 - 517 - 520 - 137 - 667 - 071331 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 060 - 547396150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 107 - 769 - 393 - 440 - 721 - 268 - 294 - 998 - 441 - 589 - 407 - 816 - 383 - 517 - 520 - 137 - 667 - 071351340 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00695 ngày 22/11/2023
Giải ĐB
655117
Giải Nhất
380461759111
Giải Nhì
078842520432275829
Giải Ba
039510371629487099098383
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt655 - 1171271 triệu
Giải Nhất380 - 461 - 759 - 11136350 nghìn
Giải Nhì078 - 842 - 520 - 432 - 275 - 82958210 nghìn
Giải Ba039 - 510 - 371 - 629 - 487 - 099 - 098 - 383148100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt655 - 117 hoặc 117 - 65501 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 380 - 461 - 759 - 111040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 078 - 842 - 520 - 432 - 275 - 829010 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 039 - 510 - 371 - 629 - 487 - 099 - 098 - 38335 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 655 - 117 - 380 - 461 - 759 - 111 - 078 - 842 - 520 - 432 - 275 - 829 - 039 - 510 - 371 - 629 - 487 - 099 - 098 - 383251 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 655 - 117307150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 380 - 461 - 759 - 111 - 078 - 842 - 520 - 432 - 275 - 829 - 039 - 510 - 371 - 629 - 487 - 099 - 098 - 383265040 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00692 ngày 15/11/2023
Giải ĐB
208074
Giải Nhất
725834163131
Giải Nhì
560516257714326700
Giải Ba
096437471651451783003457
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt208 - 07481 triệu
Giải Nhất725 - 834 - 163 - 13143350 nghìn
Giải Nhì560 - 516 - 257 - 714 - 326 - 70048210 nghìn
Giải Ba096 - 437 - 471 - 651 - 451 - 783 - 003 - 457131100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt208 - 074 hoặc 074 - 20801 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 725 - 834 - 163 - 131040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 560 - 516 - 257 - 714 - 326 - 700210 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 096 - 437 - 471 - 651 - 451 - 783 - 003 - 45725 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 208 - 074 - 725 - 834 - 163 - 131 - 560 - 516 - 257 - 714 - 326 - 700 - 096 - 437 - 471 - 651 - 451 - 783 - 003 - 457341 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 208 - 074374150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 725 - 834 - 163 - 131 - 560 - 516 - 257 - 714 - 326 - 700 - 096 - 437 - 471 - 651 - 451 - 783 - 003 - 457280140 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00689 ngày 08/11/2023
Giải ĐB
662257
Giải Nhất
501003123693
Giải Nhì
674363817173174768
Giải Ba
602315747577445413802683
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt662 - 257211 triệu
Giải Nhất501 - 003 - 123 - 69343350 nghìn
Giải Nhì674 - 363 - 817 - 173 - 174 - 76897210 nghìn
Giải Ba602 - 315 - 747 - 577 - 445 - 413 - 802 - 68394100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt662 - 257 hoặc 257 - 66201 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 501 - 003 - 123 - 693340 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 674 - 363 - 817 - 173 - 174 - 768410 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 602 - 315 - 747 - 577 - 445 - 413 - 802 - 68325 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 662 - 257 - 501 - 003 - 123 - 693 - 674 - 363 - 817 - 173 - 174 - 768 - 602 - 315 - 747 - 577 - 445 - 413 - 802 - 683291 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 662 - 257289150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 501 - 003 - 123 - 693 - 674 - 363 - 817 - 173 - 174 - 768 - 602 - 315 - 747 - 577 - 445 - 413 - 802 - 683322740 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00686 ngày 01/11/2023
Giải ĐB
478509
Giải Nhất
328834493561
Giải Nhì
706851589589069706
Giải Ba
143347165349167002716432
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt478 - 509191 triệu
Giải Nhất328 - 834 - 493 - 56135350 nghìn
Giải Nhì706 - 851 - 589 - 589 - 069 - 706278210 nghìn
Giải Ba143 - 347 - 165 - 349 - 167 - 002 - 716 - 43285100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt478 - 509 hoặc 509 - 47801 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 328 - 834 - 493 - 561140 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 706 - 851 - 589 - 589 - 069 - 706210 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 143 - 347 - 165 - 349 - 167 - 002 - 716 - 43255 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 478 - 509 - 328 - 834 - 493 - 561 - 706 - 851 - 589 - 589 - 069 - 706 - 143 - 347 - 165 - 349 - 167 - 002 - 716 - 432361 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 478 - 509385150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 328 - 834 - 493 - 561 - 706 - 851 - 589 - 589 - 069 - 706 - 143 - 347 - 165 - 349 - 167 - 002 - 716 - 432287940 nghìn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D