Kết quả xổ số Max 3D mới nhất thứ 4 ngày 17/07/2024

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00796 ngày 17/07/2024
Giải ĐB
918543
Giải Nhất
195052156286
Giải Nhì
144097952732763830
Giải Ba
425872303349219436006118
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt918 - 543311 triệu
Giải Nhất195 - 052 - 156 - 28673350 nghìn
Giải Nhì144 - 097 - 952 - 732 - 763 - 830104210 nghìn
Giải Ba425 - 872 - 303 - 349 - 219 - 436 - 006 - 118158100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt918 - 543 hoặc 543 - 91801 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 195 - 052 - 156 - 286340 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 144 - 097 - 952 - 732 - 763 - 830310 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 425 - 872 - 303 - 349 - 219 - 436 - 006 - 11835 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 918 - 543 - 195 - 052 - 156 - 286 - 144 - 097 - 952 - 732 - 763 - 830 - 425 - 872 - 303 - 349 - 219 - 436 - 006 - 118311 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 918 - 543424150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 195 - 052 - 156 - 286 - 144 - 097 - 952 - 732 - 763 - 830 - 425 - 872 - 303 - 349 - 219 - 436 - 006 - 118377240 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00793 ngày 10/07/2024
Giải ĐB
630172
Giải Nhất
985124646271
Giải Nhì
016038466438781237
Giải Ba
381030343805963601193516
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt630 - 172121 triệu
Giải Nhất985 - 124 - 646 - 27156350 nghìn
Giải Nhì016 - 038 - 466 - 438 - 781 - 23748210 nghìn
Giải Ba381 - 030 - 343 - 805 - 963 - 601 - 193 - 51655100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt630 - 172 hoặc 172 - 63001 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 985 - 124 - 646 - 271040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 016 - 038 - 466 - 438 - 781 - 237410 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 381 - 030 - 343 - 805 - 963 - 601 - 193 - 51675 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 630 - 172 - 985 - 124 - 646 - 271 - 016 - 038 - 466 - 438 - 781 - 237 - 381 - 030 - 343 - 805 - 963 - 601 - 193 - 516301 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 630 - 172385150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 985 - 124 - 646 - 271 - 016 - 038 - 466 - 438 - 781 - 237 - 381 - 030 - 343 - 805 - 963 - 601 - 193 - 516319440 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00790 ngày 03/07/2024
Giải ĐB
571631
Giải Nhất
448203410087
Giải Nhì
305684073527910242
Giải Ba
353211914769580707114020
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt571 - 631121 triệu
Giải Nhất448 - 203 - 410 - 08736350 nghìn
Giải Nhì305 - 684 - 073 - 527 - 910 - 242107210 nghìn
Giải Ba353 - 211 - 914 - 769 - 580 - 707 - 114 - 020100100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt571 - 631 hoặc 631 - 57101 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 448 - 203 - 410 - 087040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 305 - 684 - 073 - 527 - 910 - 242110 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 353 - 211 - 914 - 769 - 580 - 707 - 114 - 02035 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 571 - 631 - 448 - 203 - 410 - 087 - 305 - 684 - 073 - 527 - 910 - 242 - 353 - 211 - 914 - 769 - 580 - 707 - 114 - 020621 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 571 - 631315150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 448 - 203 - 410 - 087 - 305 - 684 - 073 - 527 - 910 - 242 - 353 - 211 - 914 - 769 - 580 - 707 - 114 - 020337640 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00787 ngày 26/06/2024
Giải ĐB
443532
Giải Nhất
275039977916
Giải Nhì
865078630275723436
Giải Ba
678522424167706372993637
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt443 - 532271 triệu
Giải Nhất275 - 039 - 977 - 91650350 nghìn
Giải Nhì865 - 078 - 630 - 275 - 723 - 43654210 nghìn
Giải Ba678 - 522 - 424 - 167 - 706 - 372 - 993 - 637117100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt443 - 532 hoặc 532 - 44301 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 275 - 039 - 977 - 916040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 865 - 078 - 630 - 275 - 723 - 436510 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 678 - 522 - 424 - 167 - 706 - 372 - 993 - 63725 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 443 - 532 - 275 - 039 - 977 - 916 - 865 - 078 - 630 - 275 - 723 - 436 - 678 - 522 - 424 - 167 - 706 - 372 - 993 - 637511 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 443 - 532418150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 275 - 039 - 977 - 916 - 865 - 078 - 630 - 275 - 723 - 436 - 678 - 522 - 424 - 167 - 706 - 372 - 993 - 637385340 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00784 ngày 19/06/2024
Giải ĐB
340260
Giải Nhất
597845507434
Giải Nhì
330387765589366159
Giải Ba
368768090253847892125537
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt340 - 260121 triệu
Giải Nhất597 - 845 - 507 - 43499350 nghìn
Giải Nhì330 - 387 - 765 - 589 - 366 - 159126210 nghìn
Giải Ba368 - 768 - 090 - 253 - 847 - 892 - 125 - 537123100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt340 - 260 hoặc 260 - 34001 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 597 - 845 - 507 - 434040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 330 - 387 - 765 - 589 - 366 - 159510 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 368 - 768 - 090 - 253 - 847 - 892 - 125 - 53755 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 340 - 260 - 597 - 845 - 507 - 434 - 330 - 387 - 765 - 589 - 366 - 159 - 368 - 768 - 090 - 253 - 847 - 892 - 125 - 537361 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 340 - 260408150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 597 - 845 - 507 - 434 - 330 - 387 - 765 - 589 - 366 - 159 - 368 - 768 - 090 - 253 - 847 - 892 - 125 - 537388440 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00781 ngày 12/06/2024
Giải ĐB
889812
Giải Nhất
477756072724
Giải Nhì
493222779827101319
Giải Ba
985473706070606321027638
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt889 - 812421 triệu
Giải Nhất477 - 756 - 072 - 72452350 nghìn
Giải Nhì493 - 222 - 779 - 827 - 101 - 319114210 nghìn
Giải Ba985 - 473 - 706 - 070 - 606 - 321 - 027 - 63897100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt889 - 812 hoặc 812 - 88901 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 477 - 756 - 072 - 724140 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 493 - 222 - 779 - 827 - 101 - 3193110 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 985 - 473 - 706 - 070 - 606 - 321 - 027 - 63855 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 889 - 812 - 477 - 756 - 072 - 724 - 493 - 222 - 779 - 827 - 101 - 319 - 985 - 473 - 706 - 070 - 606 - 321 - 027 - 638771 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 889 - 812360150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 477 - 756 - 072 - 724 - 493 - 222 - 779 - 827 - 101 - 319 - 985 - 473 - 706 - 070 - 606 - 321 - 027 - 638388040 nghìn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D