Kết quả xổ số Max 3D mới nhất thứ 2 ngày 08/04/2024

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00753 ngày 08/04/2024
Giải ĐB
356026
Giải Nhất
553466562100
Giải Nhì
206479436998641371
Giải Ba
093484673820117149111888
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt356 - 026231 triệu
Giải Nhất553 - 466 - 562 - 10053350 nghìn
Giải Nhì206 - 479 - 436 - 998 - 641 - 37185210 nghìn
Giải Ba093 - 484 - 673 - 820 - 117 - 149 - 111 - 888158100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt356 - 026 hoặc 026 - 35601 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 553 - 466 - 562 - 100540 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 206 - 479 - 436 - 998 - 641 - 371310 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 093 - 484 - 673 - 820 - 117 - 149 - 111 - 888115 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 356 - 026 - 553 - 466 - 562 - 100 - 206 - 479 - 436 - 998 - 641 - 371 - 093 - 484 - 673 - 820 - 117 - 149 - 111 - 888621 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 356 - 026564150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 553 - 466 - 562 - 100 - 206 - 479 - 436 - 998 - 641 - 371 - 093 - 484 - 673 - 820 - 117 - 149 - 111 - 888568440 nghìn
ĐỔI SỐ TRÚNG 0939.110.179
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00750 ngày 01/04/2024
Giải ĐB
572211
Giải Nhất
914900845854
Giải Nhì
346081560199991016
Giải Ba
314280317717076340462708
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt572 - 211551 triệu
Giải Nhất914 - 900 - 845 - 85426350 nghìn
Giải Nhì346 - 081 - 560 - 199 - 991 - 01668210 nghìn
Giải Ba314 - 280 - 317 - 717 - 076 - 340 - 462 - 70877100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt572 - 211 hoặc 211 - 57201 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 914 - 900 - 845 - 854240 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 346 - 081 - 560 - 199 - 991 - 016210 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 314 - 280 - 317 - 717 - 076 - 340 - 462 - 70895 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 572 - 211 - 914 - 900 - 845 - 854 - 346 - 081 - 560 - 199 - 991 - 016 - 314 - 280 - 317 - 717 - 076 - 340 - 462 - 708541 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 572 - 211712150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 914 - 900 - 845 - 854 - 346 - 081 - 560 - 199 - 991 - 016 - 314 - 280 - 317 - 717 - 076 - 340 - 462 - 708477940 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00747 ngày 25/03/2024
Giải ĐB
359924
Giải Nhất
177280851941
Giải Nhì
991273976706691844
Giải Ba
286068691271832407551279
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt359 - 924211 triệu
Giải Nhất177 - 280 - 851 - 94139350 nghìn
Giải Nhì991 - 273 - 976 - 706 - 691 - 84474210 nghìn
Giải Ba286 - 068 - 691 - 271 - 832 - 407 - 551 - 279163100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt359 - 924 hoặc 924 - 35901 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 177 - 280 - 851 - 941140 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 991 - 273 - 976 - 706 - 691 - 844210 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 286 - 068 - 691 - 271 - 832 - 407 - 551 - 27945 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 359 - 924 - 177 - 280 - 851 - 941 - 991 - 273 - 976 - 706 - 691 - 844 - 286 - 068 - 691 - 271 - 832 - 407 - 551 - 279431 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 359 - 924554150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 177 - 280 - 851 - 941 - 991 - 273 - 976 - 706 - 691 - 844 - 286 - 068 - 691 - 271 - 832 - 407 - 551 - 279486940 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00744 ngày 18/03/2024
Giải ĐB
189011
Giải Nhất
603177486517
Giải Nhì
668658020611570735
Giải Ba
685487899650134843785623
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt189 - 011941 triệu
Giải Nhất603 - 177 - 486 - 51766350 nghìn
Giải Nhì668 - 658 - 020 - 611 - 570 - 735130210 nghìn
Giải Ba685 - 487 - 899 - 650 - 134 - 843 - 785 - 623420100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt189 - 011 hoặc 011 - 18901 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 603 - 177 - 486 - 517040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 668 - 658 - 020 - 611 - 570 - 735310 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 685 - 487 - 899 - 650 - 134 - 843 - 785 - 62375 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 189 - 011 - 603 - 177 - 486 - 517 - 668 - 658 - 020 - 611 - 570 - 735 - 685 - 487 - 899 - 650 - 134 - 843 - 785 - 623551 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 189 - 011854150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 603 - 177 - 486 - 517 - 668 - 658 - 020 - 611 - 570 - 735 - 685 - 487 - 899 - 650 - 134 - 843 - 785 - 623605440 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00741 ngày 11/03/2024
Giải ĐB
323457
Giải Nhất
959237736094
Giải Nhì
973795165957119556
Giải Ba
673778240358031485159321
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt323 - 457221 triệu
Giải Nhất959 - 237 - 736 - 09474350 nghìn
Giải Nhì973 - 795 - 165 - 957 - 119 - 556108210 nghìn
Giải Ba673 - 778 - 240 - 358 - 031 - 485 - 159 - 321150100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt323 - 457 hoặc 457 - 32301 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 959 - 237 - 736 - 094140 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 973 - 795 - 165 - 957 - 119 - 556310 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 673 - 778 - 240 - 358 - 031 - 485 - 159 - 32175 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 323 - 457 - 959 - 237 - 736 - 094 - 973 - 795 - 165 - 957 - 119 - 556 - 673 - 778 - 240 - 358 - 031 - 485 - 159 - 321481 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 323 - 457653150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 959 - 237 - 736 - 094 - 973 - 795 - 165 - 957 - 119 - 556 - 673 - 778 - 240 - 358 - 031 - 485 - 159 - 321529940 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00738 ngày 04/03/2024
Giải ĐB
264759
Giải Nhất
074514644603
Giải Nhì
827698038664671984
Giải Ba
643682615872294979570937
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt264 - 759341 triệu
Giải Nhất074 - 514 - 644 - 603218350 nghìn
Giải Nhì827 - 698 - 038 - 664 - 671 - 984100210 nghìn
Giải Ba643 - 682 - 615 - 872 - 294 - 979 - 570 - 937143100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt264 - 759 hoặc 759 - 26401 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 074 - 514 - 644 - 603040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 827 - 698 - 038 - 664 - 671 - 984410 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 643 - 682 - 615 - 872 - 294 - 979 - 570 - 93725 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 264 - 759 - 074 - 514 - 644 - 603 - 827 - 698 - 038 - 664 - 671 - 984 - 643 - 682 - 615 - 872 - 294 - 979 - 570 - 937321 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 264 - 759565150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 074 - 514 - 644 - 603 - 827 - 698 - 038 - 664 - 671 - 984 - 643 - 682 - 615 - 872 - 294 - 979 - 570 - 937505140 nghìn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D