Kết quả xổ số Max 3D mới nhất thứ 2 ngày 25/09/2023

Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00670 ngày 25/09/2023
Giải ĐB
519092
Giải Nhất
497851042656
Giải Nhì
580322708801678078
Giải Ba
711176286138864053870321
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt519 - 092231 triệu
Giải Nhất497 - 851 - 042 - 65638350 nghìn
Giải Nhì580 - 322 - 708 - 801 - 678 - 07846210 nghìn
Giải Ba711 - 176 - 286 - 138 - 864 - 053 - 870 - 32191100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt519 - 092 hoặc 092 - 51901 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 497 - 851 - 042 - 656340 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 580 - 322 - 708 - 801 - 678 - 078210 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 711 - 176 - 286 - 138 - 864 - 053 - 870 - 32145 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 519 - 092 - 497 - 851 - 042 - 656 - 580 - 322 - 708 - 801 - 678 - 078 - 711 - 176 - 286 - 138 - 864 - 053 - 870 - 321251 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 519 - 092374150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 497 - 851 - 042 - 656 - 580 - 322 - 708 - 801 - 678 - 078 - 711 - 176 - 286 - 138 - 864 - 053 - 870 - 321402240 nghìn
ĐỔI SỐ TRÚNG 0939.110.179
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00667 ngày 18/09/2023
Giải ĐB
590110
Giải Nhất
432247146716
Giải Nhì
987123185934576730
Giải Ba
652170387980811663251160
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt590 - 110321 triệu
Giải Nhất432 - 247 - 146 - 71642350 nghìn
Giải Nhì987 - 123 - 185 - 934 - 576 - 73062210 nghìn
Giải Ba652 - 170 - 387 - 980 - 811 - 663 - 251 - 160160100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt590 - 110 hoặc 110 - 59001 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 432 - 247 - 146 - 716140 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 987 - 123 - 185 - 934 - 576 - 730010 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 652 - 170 - 387 - 980 - 811 - 663 - 251 - 16005 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 590 - 110 - 432 - 247 - 146 - 716 - 987 - 123 - 185 - 934 - 576 - 730 - 652 - 170 - 387 - 980 - 811 - 663 - 251 - 160181 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 590 - 110601150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 432 - 247 - 146 - 716 - 987 - 123 - 185 - 934 - 576 - 730 - 652 - 170 - 387 - 980 - 811 - 663 - 251 - 160418840 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00664 ngày 11/09/2023
Giải ĐB
980614
Giải Nhất
902059202304
Giải Nhì
926971671388575467
Giải Ba
887428655253204604588398
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt980 - 614111 triệu
Giải Nhất902 - 059 - 202 - 30438350 nghìn
Giải Nhì926 - 971 - 671 - 388 - 575 - 46781210 nghìn
Giải Ba887 - 428 - 655 - 253 - 204 - 604 - 588 - 398230100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt980 - 614 hoặc 614 - 98001 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 902 - 059 - 202 - 304240 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 926 - 971 - 671 - 388 - 575 - 467610 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 887 - 428 - 655 - 253 - 204 - 604 - 588 - 39835 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 980 - 614 - 902 - 059 - 202 - 304 - 926 - 971 - 671 - 388 - 575 - 467 - 887 - 428 - 655 - 253 - 204 - 604 - 588 - 398511 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 980 - 614330150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 902 - 059 - 202 - 304 - 926 - 971 - 671 - 388 - 575 - 467 - 887 - 428 - 655 - 253 - 204 - 604 - 588 - 398415840 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00661 ngày 04/09/2023
Giải ĐB
011125
Giải Nhất
359588064022
Giải Nhì
317231588284715620
Giải Ba
122219167970336247837472
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt011 - 125331 triệu
Giải Nhất359 - 588 - 064 - 02293350 nghìn
Giải Nhì317 - 231 - 588 - 284 - 715 - 62095210 nghìn
Giải Ba122 - 219 - 167 - 970 - 336 - 247 - 837 - 472205100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt011 - 125 hoặc 125 - 01101 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 359 - 588 - 064 - 022040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 317 - 231 - 588 - 284 - 715 - 620210 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 122 - 219 - 167 - 970 - 336 - 247 - 837 - 472175 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 011 - 125 - 359 - 588 - 064 - 022 - 317 - 231 - 588 - 284 - 715 - 620 - 122 - 219 - 167 - 970 - 336 - 247 - 837 - 472831 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 011 - 125458150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 359 - 588 - 064 - 022 - 317 - 231 - 588 - 284 - 715 - 620 - 122 - 219 - 167 - 970 - 336 - 247 - 837 - 472419840 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00658 ngày 28/08/2023
Giải ĐB
038910
Giải Nhất
428111330937
Giải Nhì
568229652819872595
Giải Ba
132560997706756187081391
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt038 - 910211 triệu
Giải Nhất428 - 111 - 330 - 93773350 nghìn
Giải Nhì568 - 229 - 652 - 819 - 872 - 595108210 nghìn
Giải Ba132 - 560 - 997 - 706 - 756 - 187 - 081 - 391192100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt038 - 910 hoặc 910 - 03801 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 428 - 111 - 330 - 937040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 568 - 229 - 652 - 819 - 872 - 595310 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 132 - 560 - 997 - 706 - 756 - 187 - 081 - 39115 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 038 - 910 - 428 - 111 - 330 - 937 - 568 - 229 - 652 - 819 - 872 - 595 - 132 - 560 - 997 - 706 - 756 - 187 - 081 - 391331 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 038 - 910372150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 428 - 111 - 330 - 937 - 568 - 229 - 652 - 819 - 872 - 595 - 132 - 560 - 997 - 706 - 756 - 187 - 081 - 391441740 nghìn
Kết quả quay số mở thưởng MAX3D - Kỳ quay thưởng #00655 ngày 21/08/2023
Giải ĐB
475758
Giải Nhất
727858734140
Giải Nhì
833655554770849165
Giải Ba
394023866002243133115458
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự
Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Đặc Biệt475 - 758471 triệu
Giải Nhất727 - 858 - 734 - 140119350 nghìn
Giải Nhì833 - 655 - 554 - 770 - 849 - 165253210 nghìn
Giải Ba394 - 023 - 866 - 002 - 243 - 133 - 115 - 458228100 nghìn
Max 3D+
Giải Đặc Biệt475 - 758 hoặc 758 - 47501 tỷ
Giải NhấtTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 727 - 858 - 734 - 140040 triệu
Giải NhìTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 833 - 655 - 554 - 770 - 849 - 1652410 triệu
Giải baTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 394 - 023 - 866 - 002 - 243 - 133 - 115 - 45855 triệu
Giải TưTrùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số: 475 - 758 - 727 - 858 - 734 - 140 - 833 - 655 - 554 - 770 - 849 - 165 - 394 - 023 - 866 - 002 - 243 - 133 - 115 - 458621 triệu
Giải NămTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: 475 - 758530150 nghìn
Giải SáuTrùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số: 727 - 858 - 734 - 140 - 833 - 655 - 554 - 770 - 849 - 165 - 394 - 023 - 866 - 002 - 243 - 133 - 115 - 458429740 nghìn

Hướng dẫn cách chơi và cơ cấu giải thưởng của xổ số Max 3D