Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất thứ 5 ngày 30/03/2023

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:
35.002.371.900 đồng
(ba mươi lăm tỷ không trăm lẻ hai triệu ba trăm bảy mươi mốt nghìn chín trăm đồng)
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:
4.182.634.500 đồng
(bốn tỷ một trăm tám mươi hai triệu sáu trăm ba mươi bốn nghìn năm trăm đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00859 thứ 5 ngày 30/03/2023

21 11 32 30 06 14 22
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 035.002.371.900đ
Jackpot 2 04.182.634.500đ
Giải 1 740.000.000đ
Giải 2 476500.000đ
Giải 3 1046950.000đ