Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất thứ 5 ngày 30/03/2023

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:
35.002.371.900 đồng
(ba mươi lăm tỷ không trăm lẻ hai triệu ba trăm bảy mươi mốt nghìn chín trăm đồng)
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:
4.182.634.500 đồng
(bốn tỷ một trăm tám mươi hai triệu sáu trăm ba mươi bốn nghìn năm trăm đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00859 thứ 5 ngày 30/03/2023

21 11 32 30 06 14 22

Power 6/55» Power 6/55 thứ 5» Power 30/03/2023

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 035.002.371.900đ
Jackpot 2 04.182.634.500đ
Giải 1 740.000.000đ
Giải 2 476500.000đ
Giải 3 1046950.000đ