Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất thứ 5 ngày 28/09/2023

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:
82.096.341.600 đồng
(tám mươi hai tỷ không trăm chín mươi sáu triệu ba trăm bốn mươi mốt nghìn sáu trăm đồng)
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:
6.297.004.700 đồng
(sáu tỷ hai trăm chín mươi bảy triệu không trăm lẻ bốn nghìn bảy trăm đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00937 thứ 5 ngày 28/09/2023

04 45 50 36 23 47 22

Power 6/55» Power 6/55 thứ 5» Power 28/09/2023

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 082.096.341.600đ
Jackpot 2 06.297.004.700đ
Giải 1 1240.000.000đ
Giải 2 746500.000đ
Giải 3 1515050.000đ