Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất thứ 7 ngày 27/08/2022

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:
60.479.670.450 đồng
(sáu mươi tỷ bốn trăm bảy mươi chín triệu sáu trăm bảy mươi nghìn bốn trăm năm mươi đồng)
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:
3.883.910.550 đồng
(ba tỷ tám trăm tám mươi ba triệu chín trăm mười nghìn năm trăm năm mươi đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00768 thứ 7 ngày 27/08/2022

01 05 48 10 25 07 36

Power 6/55» Power 6/55 thứ 7» Power 27/08/2022

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 060.479.670.450đ
Jackpot 2 03.883.910.550đ
Giải 1 1340.000.000đ
Giải 2 980500.000đ
Giải 3 1917850.000đ