Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất thứ 3 ngày 26/12/2023

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:
47.615.531.700 đồng
(bốn mươi bảy tỷ sáu trăm mười lăm triệu năm trăm ba mươi mốt nghìn bảy trăm đồng)
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:
4.382.469.900 đồng
(bốn tỷ ba trăm tám mươi hai triệu bốn trăm sáu mươi chín nghìn chín trăm đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00975 thứ 3 ngày 26/12/2023

14 29 17 27 40 10 25

Power 6/55» Power 6/55 thứ 3» Power 26/12/2023

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 047.615.531.700đ
Jackpot 2 04.382.469.900đ
Giải 1 540.000.000đ
Giải 2 700500.000đ
Giải 3 1558150.000đ