Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất thứ 3 ngày 26/09/2023

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:
77.347.149.150 đồng
(bảy mươi bảy tỷ ba trăm bốn mươi bảy triệu một trăm bốn mươi chín nghìn một trăm năm mươi đồng)
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:
5.769.316.650 đồng
(năm tỷ bảy trăm sáu mươi chín triệu ba trăm mười sáu nghìn sáu trăm năm mươi đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00936 thứ 3 ngày 26/09/2023

44 14 20 24 41 27 23

Power 6/55» Power 6/55 thứ 3» Power 26/09/2023

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 077.347.149.150đ
Jackpot 2 05.769.316.650đ
Giải 1 1140.000.000đ
Giải 2 822500.000đ
Giải 3 1539750.000đ