Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất thứ 7 ngày 25/12/2021

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:
214.130.470.800 đồng
(hai trăm mười bốn tỷ một trăm ba mươi triệu bốn trăm bảy mươi nghìn tám trăm đồng)
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:
2.693.336.350 đồng
(hai tỷ sáu trăm chín mươi ba triệu ba trăm ba mươi sáu nghìn ba trăm năm mươi đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00664 thứ 7 ngày 25/12/2021

25 23 35 08 33 06 27

Power 6/55» Power 6/55 thứ 7» Power 25/12/2021

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 1214.130.470.800đ
Jackpot 2 22.693.336.350đ
Giải 1 2040.000.000đ
Giải 2 1676500.000đ
Giải 3 3562250.000đ