Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất thứ 5 ngày 25/11/2021

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:
144.675.020.100 đồng
(một trăm bốn mươi bốn tỷ sáu trăm bảy mươi lăm triệu không trăm hai mươi nghìn một trăm đồng)
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:
3.487.843.900 đồng
(ba tỷ bốn trăm tám mươi bảy triệu tám trăm bốn mươi ba nghìn chín trăm đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00651 thứ 5 ngày 25/11/2021

18 16 41 29 24 33 43
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0144.675.020.100đ
Jackpot 2 03.487.843.900đ
Giải 1 1640.000.000đ
Giải 2 1177500.000đ
Giải 3 2673450.000đ