Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất thứ 7 ngày 25/06/2022

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:
128.468.041.500 đồng
(một trăm hai mươi tám tỷ bốn trăm sáu mươi tám triệu không trăm bốn mươi mốt nghìn năm trăm đồng)
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:
5.369.089.950 đồng
(năm tỷ ba trăm sáu mươi chín triệu không trăm tám mươi chín nghìn chín trăm năm mươi đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00741 thứ 7 ngày 25/06/2022

35 14 40 37 31 17 28
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0128.468.041.500đ
Jackpot 2 05.369.089.950đ
Giải 1 2440.000.000đ
Giải 2 1100500.000đ
Giải 3 2471850.000đ