Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất thứ 7 ngày 25/03/2023

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:
31.734.697.800 đồng
(ba mươi mốt tỷ bảy trăm ba mươi bốn triệu sáu trăm chín mươi bảy nghìn tám trăm đồng)
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:
3.819.559.600 đồng
(ba tỷ tám trăm mười chín triệu năm trăm năm mươi chín nghìn sáu trăm đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00857 thứ 7 ngày 25/03/2023

49 17 54 18 28 40 16

Power 6/55» Power 6/55 thứ 7» Power 25/03/2023

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 031.734.697.800đ
Jackpot 2 03.819.559.600đ
Giải 1 240.000.000đ
Giải 2 344500.000đ
Giải 3 810750.000đ