Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất thứ 3 ngày 25/01/2022

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:
47.714.037.600 đồng
(bốn mươi bảy tỷ bảy trăm mười bốn triệu không trăm ba mươi bảy nghìn sáu trăm đồng)
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:
5.211.981.150 đồng
(năm tỷ hai trăm mười một triệu chín trăm tám mươi mốt nghìn một trăm năm mươi đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00677 thứ 3 ngày 25/01/2022

02 17 31 51 16 20 50
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 047.714.037.600đ
Jackpot 2 05.211.981.150đ
Giải 1 1340.000.000đ
Giải 2 724500.000đ
Giải 3 1614650.000đ