Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất thứ 5 ngày 24/06/2021

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:
45.384.137.400 đồng
(bốn mươi lăm tỷ ba trăm tám mươi bốn triệu một trăm ba mươi bảy nghìn bốn trăm đồng)
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:
1.789.686.550 đồng
(một tỷ bảy trăm tám mươi chín triệu sáu trăm tám mươi sáu nghìn năm trăm năm mươi đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00596 thứ 5 ngày 24/06/2021

44 41 16 24 03 17 37
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 045.384.137.400đ
Jackpot 2 21.789.686.550đ
Giải 1 1340.000.000đ
Giải 2 687500.000đ
Giải 3 1238250.000đ