Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất thứ 5 ngày 24/06/2021

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:
45.384.137.400 đồng
(bốn mươi lăm tỷ ba trăm tám mươi bốn triệu một trăm ba mươi bảy nghìn bốn trăm đồng)
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:
1.789.686.550 đồng
(một tỷ bảy trăm tám mươi chín triệu sáu trăm tám mươi sáu nghìn năm trăm năm mươi đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00596 thứ 5 ngày 24/06/2021

44 41 16 24 03 17 37

Power 6/55» Power 6/55 thứ 5» Power 24/06/2021

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 045.384.137.400đ
Jackpot 2 21.789.686.550đ
Giải 1 1340.000.000đ
Giải 2 687500.000đ
Giải 3 1238250.000đ