Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất thứ 5 ngày 23/09/2021

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:
58.649.592.000 đồng
(năm mươi tám tỷ sáu trăm bốn mươi chín triệu năm trăm chín mươi hai nghìn đồng)
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:
4.756.301.950 đồng
(bốn tỷ bảy trăm năm mươi sáu triệu ba trăm lẻ một nghìn chín trăm năm mươi đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00624 thứ 5 ngày 23/09/2021

27 49 21 25 06 07 26
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 058.649.592.000đ
Jackpot 2 04.756.301.950đ
Giải 1 440.000.000đ
Giải 2 468500.000đ
Giải 3 1011150.000đ