Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất thứ 5 ngày 23/06/2022

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:
120.359.597.700 đồng
(một trăm hai mươi tỷ ba trăm năm mươi chín triệu năm trăm chín mươi bảy nghìn bảy trăm đồng)
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:
4.468.151.750 đồng
(bốn tỷ bốn trăm sáu mươi tám triệu một trăm năm mươi mốt nghìn bảy trăm năm mươi đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00740 thứ 5 ngày 23/06/2022

34 54 10 46 22 23 27
Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 0120.359.597.700đ
Jackpot 2 04.468.151.750đ
Giải 1 2640.000.000đ
Giải 2 1251500.000đ
Giải 3 2667150.000đ