Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất thứ 7 ngày 19/06/2021

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:
41.652.287.400 đồng
(bốn mươi mốt tỷ sáu trăm năm mươi hai triệu hai trăm tám mươi bảy nghìn bốn trăm đồng)
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:
3.164.723.100 đồng
(ba tỷ một trăm sáu mươi bốn triệu bảy trăm hai mươi ba nghìn một trăm đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00594 thứ 7 ngày 19/06/2021

13 03 01 45 28 07 33

Power 6/55» Power 6/55 thứ 7» Power 19/06/2021

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 041.652.287.400đ
Jackpot 2 03.164.723.100đ
Giải 1 1440.000.000đ
Giải 2 676500.000đ
Giải 3 1370350.000đ