Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất thứ 5 ngày 19/01/2023

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:
62.304.180.150 đồng
(sáu mươi hai tỷ ba trăm lẻ bốn triệu một trăm tám mươi nghìn một trăm năm mươi đồng)
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:
3.612.299.300 đồng
(ba tỷ sáu trăm mười hai triệu hai trăm chín mươi chín nghìn ba trăm đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00830 thứ 5 ngày 19/01/2023

38 52 03 21 32 33 30

Power 6/55» Power 6/55 thứ 5» Power 19/01/2023

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 062.304.180.150đ
Jackpot 2 03.612.299.300đ
Giải 1 1240.000.000đ
Giải 2 791500.000đ
Giải 3 1698050.000đ