Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất thứ 7 ngày 12/06/2021

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:
36.527.178.450 đồng
(ba mươi sáu tỷ năm trăm hai mươi bảy triệu một trăm bảy mươi tám nghìn bốn trăm năm mươi đồng)
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:
3.370.405.800 đồng
(ba tỷ ba trăm bảy mươi triệu bốn trăm lẻ năm nghìn tám trăm đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00591 thứ 7 ngày 12/06/2021

27 44 04 20 17 16 30

Power 6/55» Power 6/55 thứ 7» Power 12/06/2021

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 036.527.178.450đ
Jackpot 2 13.370.405.800đ
Giải 1 440.000.000đ
Giải 2 551500.000đ
Giải 3 1090550.000đ