Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất thứ 5 ngày 07/12/2023

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:
31.401.323.850 đồng
(ba mươi mốt tỷ bốn trăm lẻ một triệu ba trăm hai mươi ba nghìn tám trăm năm mươi đồng)
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:
4.638.329.900 đồng
(bốn tỷ sáu trăm ba mươi tám triệu ba trăm hai mươi chín nghìn chín trăm đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00967 thứ 5 ngày 07/12/2023

28 09 13 53 33 50 47

Power 6/55» Power 6/55 thứ 5» Power 07/12/2023

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 031.401.323.850đ
Jackpot 2 04.638.329.900đ
Giải 1 1140.000.000đ
Giải 2 507500.000đ
Giải 3 965150.000đ