Kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất thứ 5 ngày 02/02/2023

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:
79.652.814.150 đồng
(bảy mươi chín tỷ sáu trăm năm mươi hai triệu tám trăm mười bốn nghìn một trăm năm mươi đồng)
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:
4.089.873.700 đồng
(bốn tỷ không trăm tám mươi chín triệu tám trăm bảy mươi ba nghìn bảy trăm đồng)

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00835 thứ 5 ngày 02/02/2023

10 23 03 29 53 34 11

Power 6/55» Power 6/55 thứ 5» Power 02/02/2023

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởngTrùng khớpSL giảiGiá trị giải thưởng (đồng)
Jackpot 1 079.652.814.150đ
Jackpot 2 04.089.873.700đ
Giải 1 1540.000.000đ
Giải 2 899500.000đ
Giải 3 1978850.000đ