Lô tô miền Bắc - Bảng thống kê lô tô miền Bắc

Thống kê kết quả lô tô miền Bắc trong 30 kỳ quay thưởng gần nhất

Số lần lô tô xổ số miền Bắc về nhiều và ít nhất trong 30 kỳ quay thưởng

Đầu lôVề nhiều nhấtVề ít nhấtBiểu đồ
00508, 09Xem biểu đồ
11018Xem biểu đồ
22122, 25Xem biểu đồ
33036Xem biểu đồ
44448, 49Xem biểu đồ
55651, 58Xem biểu đồ
663, 6664, 65, 68Xem biểu đồ
77277Xem biểu đồ
883, 8886Xem biểu đồ
99291, 94Xem biểu đồ

Bảng lô tô XSMB thứ 5 ngày 02/12/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
002, 06, 02, 00
112, 15, 14
223, 28, 25, 21
331, 34
445, 46, 42, 41
550, 56
667, 65
7-
887, 87, 83, 80
996, 92
Đuôi lôLô tô theo đuôi
080, 50, 00
131, 41, 21
212, 42, 02, 92, 02
323, 83
434, 14
545, 15, 65, 25
646, 96, 06, 56
787, 67, 87
828
9-

Bảng lô tô XSMB thứ 4 ngày 01/12/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
005
112, 18, 10, 17
221, 21, 29
338, 38
445, 40, 40, 41
551
6-
779, 76, 77
888, 85, 83, 85
992, 95, 98, 93, 99
Đuôi lôLô tô theo đuôi
040, 10, 40
121, 21, 51, 41
212, 92
383, 93
4-
545, 95, 05, 85, 85
676
717, 77
838, 18, 88, 98, 38
929, 79, 99

Bảng lô tô XSMB thứ 3 ngày 30/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
003, 03
1-
227
338, 38, 30
443, 41
558, 50, 57
665, 68, 66, 60
779, 76, 72, 75, 76
883, 81, 85
998, 96, 96, 92
Đuôi lôLô tô theo đuôi
050, 30, 60
181, 41
292, 72
383, 43, 03, 03
4-
565, 75, 85
676, 96, 96, 66, 76
727, 57
838, 98, 58, 68, 38
979

Bảng lô tô XSMB thứ 2 ngày 29/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
004, 00
113, 10
224, 27, 20, 26, 21
334, 31, 35
440, 43
5-
666, 63, 60, 64, 63
775, 73
887, 80, 87, 88
997, 90
Đuôi lôLô tô theo đuôi
040, 80, 00, 20, 90, 10, 60
131, 21
2-
313, 43, 63, 63, 73
434, 24, 04, 64
575, 35
666, 26
787, 97, 27, 87
888
9-

Bảng lô tô XSMB chủ nhật ngày 28/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
006, 02, 03, 03, 00
116
221
3-
441, 46, 45, 43, 40
557
667, 63, 69
778
888, 88, 82
993, 90, 90, 95, 92, 95, 94
Đuôi lôLô tô theo đuôi
090, 90, 00, 40
141, 21
292, 02, 82
393, 43, 03, 03, 63
494
595, 95, 45
606, 46, 16
767, 57
888, 78, 88
969

Bảng lô tô XSMB thứ 7 ngày 27/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
009, 05
117, 16, 14, 18
224, 25, 27
336
444, 40, 44, 44
5-
666, 61
771, 75, 73
889, 84, 85, 88, 80
995, 91, 98
Đuôi lôLô tô theo đuôi
040, 80
171, 91, 61
2-
373
424, 44, 84, 14, 44, 44
575, 95, 85, 25, 05
616, 66, 36
717, 27
898, 88, 18
909, 89

Bảng lô tô XSMB thứ 6 ngày 26/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
008
110
221, 27, 29
330, 32
442, 45, 45, 46, 41
556
661, 64, 67, 63, 64, 60
772, 79, 74, 76, 72
8-
993, 95, 98
Đuôi lôLô tô theo đuôi
010, 30, 60
161, 41, 21
272, 42, 32, 72
393, 63
474, 64, 64
545, 45, 95
646, 56, 76
767, 27
808, 98
979, 29

Bảng lô tô XSMB thứ 5 ngày 25/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
001, 01
113, 15
224, 23
332, 33, 36, 30, 36
448, 46, 44
557, 55, 52, 59, 55
6-
775, 70
884, 85
994, 95, 92, 90
Đuôi lôLô tô theo đuôi
070, 30, 90
101, 01
232, 92, 52
313, 33, 23
494, 24, 84, 44
575, 85, 95, 15, 55, 55
646, 36, 36
757
848
959

Bảng lô tô XSMB thứ 4 ngày 24/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
003, 06
111, 15
223, 20
330, 32
445, 47, 40
556, 52, 55
669, 61
771, 70, 79, 70, 74
883, 85, 88, 87
994, 92
Đuôi lôLô tô theo đuôi
030, 20, 70, 70, 40
111, 71, 61
232, 52, 92
383, 03, 23
494, 74
555, 45, 85, 15
656, 06
747, 87
888
969, 79

Bảng lô tô XSMB thứ 3 ngày 23/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
006, 09
111, 17, 17, 16
223, 25
339, 31, 37, 39, 31
442
552, 54
663
774
880, 83, 81, 89, 89, 80
993, 98, 99
Đuôi lôLô tô theo đuôi
080, 80
111, 31, 81, 31
252, 42
383, 93, 23, 63
474, 54
525
606, 16
737, 17, 17
898
939, 09, 89, 89, 99, 39

Bảng lô tô XSMB thứ 2 ngày 22/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
008, 01, 01
1-
226, 26, 28
331, 36, 39, 38, 33
447
5-
661, 66, 62, 69, 68
7-
884, 82, 80
993, 92, 93, 98, 96, 91, 93
Đuôi lôLô tô theo đuôi
080
131, 91, 61, 01, 01
292, 82, 62
393, 93, 93, 33
484
5-
696, 26, 66, 26, 36
747
808, 98, 68, 28, 38
969, 39

Bảng lô tô XSMB chủ nhật ngày 21/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
006
119, 10, 10, 15, 16, 15, 15, 10
229
330, 34
447, 43
5-
669, 60, 63, 64, 68
779, 77, 70, 73, 73, 75
883, 81
9-
Đuôi lôLô tô theo đuôi
010, 70, 30, 10, 60, 10
181
2-
383, 73, 73, 43, 63
434, 64
515, 15, 75, 15
616, 06
777, 47
868
979, 19, 69, 29

Bảng lô tô XSMB thứ 7 ngày 20/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
008, 06
113, 16, 14, 15, 18
221, 21
334, 33
444, 41, 43
5-
666, 62, 67, 66
771, 71, 73, 73, 71
889, 84
996, 90
Đuôi lôLô tô theo đuôi
090
171, 71, 21, 21, 41, 71
262
313, 33, 73, 73, 43
444, 34, 84, 14
515
666, 16, 96, 06, 66
767
808, 18
989

Bảng lô tô XSMB thứ 6 ngày 19/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
008, 05, 04, 07, 03
112, 12, 16
226, 22, 26, 28
330
442, 42
556, 50
666
7-
887, 82, 84, 86, 82
992, 90, 99, 97
Đuôi lôLô tô theo đuôi
090, 50, 30
1-
212, 92, 12, 82, 42, 42, 22, 82
303
484, 04
505
656, 26, 16, 86, 26, 66
787, 97, 07
808, 28
999

Bảng lô tô XSMB thứ 5 ngày 18/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
000, 06, 02, 03, 06
110, 17, 13
229
330
441, 44, 40
555, 53
660, 65, 69, 60
777, 73
882, 89, 81
992, 98, 96
Đuôi lôLô tô theo đuôi
060, 00, 10, 60, 40, 30
141, 81
202, 82, 92
303, 13, 73, 53
444
565, 55
606, 06, 96
777, 17
898
929, 69, 89

Bảng lô tô XSMB thứ 4 ngày 17/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
001
110, 10, 17, 15
221, 24, 28, 29, 23
337, 32
442, 44, 46, 46
556, 57
662, 63, 61, 66
772
884, 87
992, 92
Đuôi lôLô tô theo đuôi
010, 10
121, 61, 01
242, 62, 92, 72, 32, 92
363, 23
484, 24, 44
515
656, 46, 66, 46
717, 57, 37, 87
828
929

Bảng lô tô XSMB thứ 3 ngày 16/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
005, 06, 00, 05
112, 16
229, 21
337, 33, 30, 32, 30
446, 46
556, 59
660, 68, 68
777, 74
882, 83
990, 95, 95
Đuôi lôLô tô theo đuôi
060, 90, 30, 00, 30
121
212, 82, 32
333, 83
474
505, 95, 05, 95
646, 56, 06, 16, 46
777, 37
868, 68
929, 59

Bảng lô tô XSMB thứ 2 ngày 15/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
005, 07
119, 15
226, 22, 27, 27, 27
330, 31, 34
447, 46
555, 55, 59
6-
772, 71, 75, 73
881
995, 97, 93, 97, 94
Đuôi lôLô tô theo đuôi
030
171, 81, 31
272, 22
393, 73
434, 94
595, 05, 55, 15, 55, 75
626, 46
747, 97, 07, 27, 27, 97, 27
8-
919, 59

Bảng lô tô XSMB chủ nhật ngày 14/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
001, 00, 03, 01
113, 12, 16, 14, 16
220, 28, 27, 23
331, 37, 35, 34
440, 41, 40
550, 57
669
776
8-
990, 99, 92
Đuôi lôLô tô theo đuôi
040, 90, 50, 00, 20, 40
131, 01, 41, 01
292, 12
313, 03, 23
434, 14
535
676, 16, 16
737, 27, 57
828
969, 99

Bảng lô tô XSMB thứ 7 ngày 13/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
002
115, 12
227, 29, 20
330, 33
445, 47, 44, 48
558
665, 63, 62, 60
771, 71, 70, 70
884, 88, 88, 83
991, 99
Đuôi lôLô tô theo đuôi
030, 70, 20, 70, 60
171, 91, 71
262, 02, 12
363, 33, 83
484, 44
565, 45, 15
6-
727, 47
888, 58, 88, 48
929, 99

Bảng lô tô XSMB thứ 6 ngày 12/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
000, 07, 09, 05, 05
111, 19, 12
221, 23
330, 37
444, 44, 46, 49
557
663, 61, 66, 66
771, 72
888, 88
995, 93
Đuôi lôLô tô theo đuôi
030, 00
111, 61, 71, 21
272, 12
363, 23, 93
444, 44
595, 05, 05
666, 66, 46
737, 07, 57
888, 88
919, 09, 49

Bảng lô tô XSMB thứ 5 ngày 11/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
004, 00
118, 13, 19, 12
222, 24, 26, 24, 20
334
449, 47, 48, 40
556
664, 68, 61, 61
778, 74, 72
882
998, 93
Đuôi lôLô tô theo đuôi
020, 40, 00
161, 61
222, 72, 82, 12
313, 93
424, 74, 64, 24, 34, 04
5-
656, 26
747
878, 98, 68, 18, 48
949, 19

Bảng lô tô XSMB thứ 4 ngày 10/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
000, 06
110, 19, 11
221
332, 32
449
553
663, 63, 66, 67, 60
772, 70, 75, 78, 71, 76
884, 87, 81
995, 91, 96
Đuôi lôLô tô theo đuôi
070, 00, 10, 60
191, 21, 11, 81, 71
232, 72, 32
363, 63, 53
484
595, 75
696, 06, 66, 76
787, 67
878
949, 19

Bảng lô tô XSMB thứ 3 ngày 09/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
004, 09, 02
113, 10, 18, 19, 19
225, 23, 21
333, 30, 37, 32
444, 47, 44
552, 56, 54, 53
667, 62
776
886, 80
9-
Đuôi lôLô tô theo đuôi
010, 30, 80
121
252, 02, 62, 32
313, 33, 53, 23
404, 54, 44, 44
525
656, 76, 86
767, 47, 37
818
909, 19, 19

Bảng lô tô XSMB thứ 2 ngày 08/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
001, 04, 04, 05
1-
220, 24
333, 35, 35, 39, 38
442, 46, 45
556, 51
662, 60
772, 71, 72, 71
885
996, 90, 90, 99
Đuôi lôLô tô theo đuôi
020, 90, 60, 90
171, 01, 51, 71
272, 42, 72, 62
333
404, 24, 04
585, 45, 35, 35, 05
696, 56, 46
7-
838
939, 99

Bảng lô tô XSMB chủ nhật ngày 07/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
005
111, 13, 10, 11
228
331
441, 43, 49
551, 53, 55
661, 65
779, 79, 78, 76, 72, 72, 76, 75
886, 80, 86
992
Đuôi lôLô tô theo đuôi
080, 10
111, 51, 61, 41, 31, 11
292, 72, 72
353, 13, 43
4-
505, 55, 65, 75
686, 76, 86, 76
7-
878, 28
979, 79, 49

Bảng lô tô XSMB thứ 7 ngày 06/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
008, 05, 02, 04, 03
111, 10
221, 28, 29
332, 37
4-
554, 58, 59
663, 62, 61
772, 76
883, 80, 83, 87, 83, 89
992
Đuôi lôLô tô theo đuôi
080, 10
121, 11, 61
272, 32, 92, 62, 02
383, 83, 63, 83, 03
454, 04
505
676
787, 37
808, 58, 28
959, 89, 29

Bảng lô tô XSMB thứ 6 ngày 05/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
000, 09, 03, 02
110
2-
331, 34, 38
447, 43, 43
552, 50
666, 69, 64
776, 75
887, 89, 89, 88, 88, 85
990, 97, 90
Đuôi lôLô tô theo đuôi
010, 50, 90, 00, 90
131
252, 02
303, 43, 43
464, 34
575, 85
666, 76
787, 97, 47
888, 88, 38
969, 89, 89, 09

Bảng lô tô XSMB thứ 5 ngày 04/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
007, 07, 07
114, 16, 11, 10
227, 27, 24
331, 35
448, 47, 47, 41, 45
554, 57
665
772, 71
883, 86
997, 96, 94
Đuôi lôLô tô theo đuôi
010
131, 11, 41, 71
272
383
454, 14, 24, 94
565, 35, 45
686, 16, 96
747, 07, 97, 07, 27, 27, 07, 47, 57
848
9-

Bảng lô tô XSMB thứ 4 ngày 03/11/2021

Đầu lôLô tô theo đầu
004, 02
114, 12
224, 24, 28, 22
339
444, 47
552, 50, 50, 56
667, 61, 69
778, 79, 74, 76, 78
880, 87
999, 91
Đuôi lôLô tô theo đuôi
080, 50, 50
161, 91
252, 12, 02, 22
3-
414, 04, 24, 24, 74, 44
5-
676, 56
767, 47, 87
878, 28, 78
979, 99, 69, 39
Chuyên mục liên quan:

Thống kê tổng số lần lô tô miền Bắc đã về trong 30 kỳ quay thưởng gần nhất

Tổng lần vềNgày xuất hiện
1015 lần
2114 lần
7214 lần
9214 lần
3013 lần

Thống kê lô lô miền Bắc là gì?